Softver za streljivo

Odabir lokacije i izračun sigurnosnih udaljenosti za međusobni razmještaj stokova i skladišta streljiva te drugih ubojnih sredstava u području operacija je delikatan zadatak s kojim se susreću logističari pri razmještaju logističke postaje u pozadinskom području u pripremi bojnih djelovanja

Skladišta streljiva u području operacija su iznimno ranjiva u slučaju protivničkog napada zbog toga što su velika i teško ih je prikriti i zaštititi. Njihovo uništenje može onesposobiti borbenu moć postrojbi stvarajući nestašicu streljiva, prouzročivši štetu te ostvariti kritičan utjecaj na operativno planiranje i provedbu borbenih zadaća.
Pri odlučivanju o mjestu za uspostavljanje skladišta streljiva, mora se voditi računa o tome kako će streljivo biti smješteno u području operacija. Streljivo mora biti smješteno tako da se onemogući uništenje ukupnih zaliha streljiva zbog protivnikovog djelovanja u pozadinskom području naših snaga.
Softver za preživljivost streljiva – MSS (Munitions Survivability Softver) je programsko rješenje namijenjeno za pomoć u provedbi sigurnosnih postupaka pri skladištenju streljiva. Sigurnosni kriteriji postavljeni kod skladištenja određuju odnos između količine eksploziva u streljivu i međusobne udaljenosti stokova streljiva. Za izračun sigurne udaljenosti temeljene na količini i vrstama streljiva koje treba uskladištiti, rabi se određena matematička formula. MSS automatski izračunava te količine i sigurnosne udaljenosti pomažući logističarima brzu uspostavu područja skladišta streljiva. Program također određuje potrebe za sredstvima za manipulaciju te sadrži operativne procedure u području skladišta streljiva.

Prednosti softvera
Postojeći način dizajniranja područja za skladištenje streljiva sastoji se od tradicionalnog “gomilanja papirologije” te zahtijeva iskusni, stručni tim za integriranje različitih zahtjeva.
Razvojni stručnjaci koji su programirali MSS prema zahtjevima američkog KoV-a za sigurnim skladištenjem eksplozivnih sredstava, integrirali su bazu podataka s programskim paketima, modele održavanja streljiva i podatke vojnog istraživačkog laboratorija, trenutačnu vojnu doktrinu o streljivu i automatizirani softver digitalnih zemljovida u jedan automatizirani sustav. Taj sustav daje dvodimenzionalni prikaz opskrbnog ili skladišnog područja prikazivanjem područja razmještaja skladišta streljiva na digitalnom zemljovidu jedinstvenih geografskih obilježja i prikazom sigurnosnih protokola koji ističu rizična područja. Softver također uključuje informacije i detalje o tome koji materijali se mogu rabiti za zaštitu streljiva. Osoblje zaduženo za streljivo, može rabiti softver za planiranje skladišta streljiva kao i za brzo i točno reagiranje u promjenjivim situacijama.
Kako bi pomogao u upravljanju streljivom u taktičkom okružju MSS može analizirati potrebe kako bi ustvrdio količinu streljiva koja se treba uskladištiti, ustvrditi veličinu prostora koji je potreban za smještaj streljiva, iskoristiti zahtjev za prostorom i informaciju o mjestu gdje će skladište streljiva biti smješteno kako bi predložio raspored zaliha streljiva a da bi se udovoljilo zahtjevima sigurnosti i održivosti, predložiti gdje streljivo treba uskladištiti kako bi se optimizirao fizički prostor i poboljšala održivost i osigurati dvodimenzionalni prikaz područja skladištenja. MSS programsko rješenje je jednostavno za uporabu i zahtjeva minimalno operativno tehničko znanje.
Kako bi ispunio te zadaće MSS se spaja s nekoliko vanjskih sustava koristeći se normalnim taktičkim komunikacijskim kanalima, lokalnom mrežom i direktnim sučeljem s određenim podacima. Najvažnije sučelje s kojim se spaja je iz središta za sve transakcije, uključujući kretanje, izdavanje i skladištenje streljiva koje sadrži informacije o zalihama streljiva i druge indikativne podatke.

Mogućnosti i način rada
Predložak područja za skladištenje streljiva razvijen pomoću MSS-a može se integrirati s digitalnim zemljovidom da bi pokazao točne lokacije područja skladištenja. Pritom se koristi geoprostornim podacima s CD-ROM-a za određeno područje operacija ili s taktičkog Interneta.
MSS posjeduje modul koji povezuje standardne vojne zemljovide, zemljovide s naprednim podacima za prikaz kosina na terenu, te satelitske slike samog terena.
Kod provedbe zadaće definiranje područja razmještaja skladišta streljiva na zemljovidu područja operacije najprije se podigne MSS program, unesu se podaci o vrstama i količinama streljiva, i zatim aktiviranjem “Build ASA”, kreira se datoteka i počinje stvaranje predloška područja skladištenja. Nakon definiranja svih mjesta za čuvanje zaliha streljiva određuju se parametri za minimalna rastojanja, neto težine eksploziva po stoku i visine stoka. Može se uočiti svaki pojedini dio prostora razmještaja streljiva na ekranu i vidjeti veličina pojedinog dijela, neto težina eksploziva, broj stokova, te koji stokovi imaju koje streljivo ili rakete. Posjeduje mogućnost prikaza streljiva po stokovima, neto težine eksploziva, količine streljiva u stoku, klase rizika, grupe spojivosti i identifikacijski broj bloka ili pojedinog stoka. Tako se mogu znati mjere, oblici, količina blokova ili stokova i ukupna neto težina eksploziva za svaki dio područja skladištenja UbS-a.
Zatim se unosi naredba za GIS (geografski informacijski sustav) modul MSS-a, da bi se novi predložak mogao plasirati na zemljovid. Kad je predložak na zemljovidu mogu se aktivirati npr. smjerovi prijevoza, međusobne udaljenosti između skladišta, postojeće zaštitne privremene mjere za svaki dio tako da se mogu izračunavati udaljenosti koje su potrebne za sigurno skladištenje streljiva temeljene na standardima Ministarstva obrane (Department of Defense and Department of the Army). Također se aktivira i prikaz tzv. K-faktora (faktor razarajuće snage izazvane eksplozijom streljiva) ucrtavanjem na zemljovidu zone mogućih područja opasnosti za vlastite vojnike i za lokalno stanovništvo. Nakon fizičkog pregleda i analize terena mogu se ucrtati izmjene na GIS zemljovidu pomoću jednostavnog alata za crtanje koji je sadržan u MSS GIS modulu.

Zaključak
Primjena MSS programa omogućava brzo i jednostavno definiranje najbolje lokacije skladištenja streljiva, te izračun sigurnosnih udaljenosti kao i definiranje načina skladištenja unutar skladišnih jedinica u skladu sa sigurnosnim načelima. Stavljanje u funkciju tog aplikativnog rješenja skraćuje vrijeme potrebno za definiranje svih parametara za uspostavu skladišta streljiva s 80 na 2 sata.

Vlado PAVLOVIĆ