Stručna pomoć na putu do nove karijere

“Kreni, i pomoći ćemo ti,” mogao bi biti moto djelatnica Odjela za izdvajanje i tranziciju, ili kako kaže jedna od naših sugovornica: “Ovo nije posao, ovo je poziv – a najsretnije smo kad vidimo nekoga tko je uspio i znamo da smo mu mi u tome pomogle!” Rezultati dosadašnjeg rada Odjela govore da se više od 60 % korisnika koji su prošli program uspješno zaposlilo ili samozaposlilo, što znači da je riječ o ljudima koji su zahvaljujući stečenim radnim navikama i sposobnostima i nakon izlaska iz vojnog sustava itekako konkurentni na tržištu rada….
 

Tranzicija, kao dio institucionalnog mehanizma upravljanja ljudskim resursima, završna je funkcija personalnog životnog ciklusa zaposlenika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, a Program tranzicije i zbrinjavanja provodi Odjel za izdvajanje i tranziciju Službe za potporu i kvalitetu življenja pri Sektoru za potporu upravljanja ljudskim resursima u Upravi za ljudske resurse. No, iza dugog naziva i iza više od 6000 korisnika koliko ih je od 2003. godine uspješno prošlo program, ne nalazi se pogon od nekoliko desetaka angažiranih djelatnika koje provode brojne i planirane faze tranzicije, nego, slovom i brojkom, šest djelatnica. Iva Kišasondi Bašić voditeljica je Službe za potporu i kvalitetu življenja; Martina Golem voditeljica je Odjela za izdvajanje i tranziciju u kojem su bojnica Marica Tomić, Nada Bajić-Muić, Ana Katarina Rajčić i Ines Mikloš. Sve su one već godinama uključene u provedbu Programa tranzicije i zbrinjavanja koji se, kako službeni dokument navodi, sastoji od aktivnosti informiranja, savjetovanja, usmjeravanja u novu karijeru, obrazovanja za novu karijeru, potpore zapošljavanju, potpore samozapošljavanju te praćenja i koordinacije aktivnosti. Razgovor s njima otkriva ono manje službeno, ali životno lice posla koji rade i koje izrasta na iskustvu svakodnevne susretljivosti i strpljenja, slušanja i pronalaženja rješenja za svakog čovjeka pojedinačno, svaku situaciju na koju se naiđe – jer svaki čovjek koji onamo dođe tražiti pomoć uvijek je i neka nova, sasvim posebna i jedinstvena životna priča koju, da bi mu se uspješno pomoglo, treba dobro čuti i razumjeti.

Formalno, savjetodavni posao nerijetko započinje odlaskom savjetnika na teren, u postrojbe, gdje se provodi informiranje djelatnika o pravima i mogućnostima koje pruža tranzicija. U savjetodavnom dijelu podrazumijeva se da se savjetnice što bolje upoznaju s korisnicima programa, s njihovim radnim mogućnostima i iskustvom, vještinama i znanjem koje imaju, s njihovom obiteljskom situacijom, interesima i afinitetima, hobijima, sposobnostima, željama, i zajedno s njima, korak po korak, pokušavaju prepoznati koji bi posao u budućnosti mogli raditi. Razdoblje tranzicije za neke je ljude početak dugoočekivanog novog života i bavljenja stvarima kojima su se oduvijek željeli baviti, ali nerijetko je to i razdoblje u kojem se suočavaju s dvojbama, neizvjesnošću i krizom. Za svaku od tih situacija savjetnice trebaju biti spremne i trebaju se s njima moći nositi. Uz dobro poznavanje mogućnosti i interesa svakog korisnika Programa, savjetnice se moraju stalno informirati o stanju i potrebama na tržištu rada kao i o aktualnim mogućnostima doškolovanja putem verificiranih programa edukacije čije troškove u iznosu od 85 % refundira Ministarstvo obrane. Prema Odluci o utvrđivanju Programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe iz listopada 2015. godine, pravo na refundiranje troškova edukacije odobrava se unutar dvije godine od dana uključenja u Program, u najvećem dopuštenom iznosu od 15 000 kuna po korisniku, što se u potpunosti financira sredstvima odobrenim Financijskim planom Ministarstva obrane. Prateći i podupirući korisnika na putu prema stvaranju nove, civilne karijere, savjetnice će ga nadalje pripremati za aktivno traženje posla, pomoći će mu u izradi životopisa ili s njim provoditi situacijske vježbe razgovora za posao, a za kandidate za samozapošljavanje istraživat će mogućnosti suradnje s razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima, inkubatorima i akceleratorima, centrima kompetencije te poslovnim i znanstveno-tehnološkim parkovima, upućivat će ih u pripremne aktivnosti za pokretanje poslovanja, propise, izradu potrebne dokumentacije i sl.
Rezultati dosadašnjeg rada Odjela za izdvajanje i tranziciju govore da se više od 60 % korisnika koji su prošli program uspješno zaposlilo ili samozaposlilo, što znači da je riječ o ljudima koji su zahvaljujući stečenim radnim navikama i sposobnostima i nakon izlaska iz vojnog sustava itekako konkurentni na tržištu rada. “Kreni, i pomoći ćemo ti,” mogao bi biti moto djelatnica Odjela za izdvajanje i tranziciju, ili kako kaže jedna od naših sugovornica: “Ovo nije posao, ovo je poziv – a najsretnije smo kad vidimo nekoga tko je uspio i znamo da smo mu mi u tome pomogle!”  
 


Program tranzicije i zbrinjavanja primjenjuje se na djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe ili istekom roka na koji su primljene u službu, kao i na državne službenike i namještenike koji se izdvajaju iz sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga zbog preustroja i smanjenja snaga. Korisnici prava iz Programa tranzicije i zbrinjavanja osobe su koje ne ostvaruju pravo na starosnu mirovinu po općem propisu, a predviđena materijalna prava mogu koristiti unutar dvije godine od dana uključenja u Program.


Korisnici prava iz Programa tranzicije i zbrinjavanja u razgovoru će s djelatnicama Odjela za izdvajanje i tranziciju biti najtočnije informirani i savjetovani vezano uz razvoj nove radne karijere. Djelatnice će ih uputiti u mogućnosti obrazovanja i doškolovanja za novu karijeru koje se provodi putem verificiranih programa, a Ministarstvo obrane refundirat će trošak takvog obrazovanja u iznosu od 85 % pune cijene, najviše do 15 000 kuna po korisniku. Osim toga, djelatnice Odjela za izdvajanje i tranziciju korisniku će pomoći u pripremama za razgovor za zapošljavanje, pisanju životopisa, izradi dokumentacije za one koji se samozapošljavaju i namjeravaju aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU-a. Korisnici aktivnosti potpore samozapošljavanju imaju pravo na refundiranje 85 % iznosa cijene izrade projektne dokumentacije kod verificiranih konzultanata, najviše do iznosa od 5000 kuna.


Program tranzicije i zbrinjavanja prošlo je od 2003. godine više od 6000 korisnika, a oko 60 % ih se nakon završetka programa uspješno zaposlilo. Korisnici Programa u prosjeku su muškarci stariji od 40 godina, s 15 i više godina radnog staža provedenih u vojnom sustavu. Najčešće je  riječ o ljudima s iskustvom vojničkog načina života i razvijenim radnim navikama što su komparativne prednosti na tržištu rada i za mnoge su poslodavce idealni zaposlenici.


“Dostizanje brojčane veličine Oružanih snaga od 15 000 djelatnih vojnih osoba i 400 kadeta u razdoblju do kraja 2017. godine, predviđeno je Strateškim pregledom obrane iz 2013. godine. Planskim smanjivanjem osoblja u 2014. godini izdvojene su ukupno 1702 osobe, a u 2015. godini izdvojeno je 1065 djelatnih vojnih osoba i 320 državnih službenika i namještenika (ukupno 1385 osoba). Do kraja 2017. godine izdvojit će se oko 4200 djelatnih vojnih osoba i 1500 državnih službenika i namještenika.” (Odluka o utvrđivanju Programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe od 2. listopada 2015.)


Ažurirane informacije o Programu tranzicije i zbrinjavanja, kao i katalog poticaja i edukacija, nalaze se na web-stranici Ministarstva obrane http://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-u/ostalo/tranzicija.html, a informirati se možete i na telefonskom broju +385 (1) 48 61 807 odnosno putem faksa +385 (1) 48 61 848.


Lada Puljizević
Foto arhiva HVGI-ja