Nove vojnopolicijske snage za nove izazove

Pukovnija Vojne policije primila je 16. prosinca u svoje redove nove kadrove i “osnažila” postojeće. To je ostvareno kroz tri različita obučna događaja. Prvi je Tečaj za osposobljavanje službenih osoba VP-a koji je uspješno završilo dvadesetak pripadnika OSRH. Nadalje, nekoliko je djelatnih pripadnika VP-a kroz Izobrazbu za razvoj vođa u organizaciji Dočasničke škole HVU-a steklo prvi dočasnički čin. Na kraju, odabrani pripadnici PVP-a prošli su Tečaj za stjecanje dodatne osposobljenosti VP-a “antiterorist”, vjerojatno najzahtjevniji oblik izobrazbe vojnih policajaca….

Svečanost održana 16. prosinca u zagrebačkoj vojarni “Croatia” bila je pomalo neuobičajena za ovo doba godine. U vrijeme u kojem uglavnom obilježavamo blagdane, obljetnice ili rezimiramo godišnja postignuća, Pukovnija Vojne policije (PVP) službeno je zaključila intenzivno razdoblje zahvaljujući kojem je u svoje redove primila nove kadrove i “osnažila” postojeće. To je ostvareno kroz tri različita obučna događaja. Prvi je Tečaj za osposobljavanje službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupina od dvadesetak pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca. Nadalje, nekoliko je djelatnih pripadnika VP-a kroz Izobrazbu za razvoj vođa u organizaciji Dočasničke škole HVU-a steklo prvi dočasnički čin. Na kraju, odabrani pripadnici PVP-a prošli su Tečaj za stjecanje dodatne osposobljenosti VP-a “antiterorist”, vjerojatno najzahtjevniji oblik izobrazbe vojnih policajaca. U vojarni “Croatia” su načelnik Službe VP-a brigadir Vlado Kovačević, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš i prvi dočasnik OSRH časnički namjesnik Dominik Ban uručili prve činove, beretke, vojnopolicijske značke i potvrde o završetku tečaja svim polaznicima. Širu priču o dvama tečajevima Hrvatski vojnik čuo je nakon svečanosti, i to od pukovnika Mile Skukana, zapovjednika Središta Vojne policije za obuku “Bojnik Alfred Hill”, koje je bilo njihov organizator i provoditelj.
“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” objašnjava nam pukovnik Skukan u svojem uredu. Nedavno završeni Tečaj trajao je petnaest tjedana ili 525 nastavnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u središtu “Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije. Obuhvaćao je sedamdeset sati tijekom kojih je dvadesetak budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta bilo je sedam: Temeljne odrednice VP-a OSRH, Vojnopolicijski poslovi, Sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, Vojnopolicijske ovlasti te Oružje i oprema. Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja: ispita je bilo čak dvadeset! Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio predstavnik Službe Vojne policije.
Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. No, ni to nije dovoljno jer “(…) naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimum godinu dana u odori OSRH.” Na kraju krajeva, u VP-u će se od njih tražiti dimenzija više u odnosu na ono što su pružali prije. Dobivanjem vojnopolicijske značke oni dobivaju ovlasti koje uključuju primjenu sile, stoga moraju biti osobito pažljivi. Obavljat će osjetljiv posao, ali objektivno i profesionalno, uz striktno poštivanje zakona i drugih službenih akata, a imat će odgovornost ne samo prema vojnom, nego i prema civilnom sustavu. Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasničkog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.
Potonja je osposobljenost posebna priča, kroz nju se traže djelatnici za Satniju specijalne Vojne policije koja je, po riječima pukovnika Skukana: “(…) u rangu najboljih postrojbi OSRH, može provoditi najsloženije i najteže vojnopolicijske zadaće.” Broj kandidata na Tečaju za stjecanje dodatne osposobljenosti VP-a “antiterorist” bio je mali, no optimalan za potrebnu popunu Satnije, a niti ne može biti veći zbog najviše razine zahtjevnosti. I tu je bilo teorijske pripreme, ali najzanimljiviji dio bila su dva tjedna u vojarni “Josip Jović” u Udbini. “Ovo je bio prvi, šestotjedni pilot-tečaj, a kroz obuku su polaznici potvrdili sposobnosti koje smo od njih i očekivali,” tvrdi pukovnik Skukan.
Na terenu u Udbini boravio je i zapovjednik SSVP-a satnik Andrej Smolek, koji nam je rekao da su kandidati morali proći liječnički pregled za specijalne postrojbe, psihologijska testiranja, kriminalističku, sigurnosnu i tjelesnu provjeru te selektivnu obuku. “Trećina tečaja sastoji se od teorijskih sadržaja, trećina od praktičnih vježbi na terenu, a trećina od praktičnog rada kroz kontinuirane vojnopolicijske operacije u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, koristeći procedure planiranja i provedbe uza svu opremu, sredstva, oružje i vozila koji se koriste u Pukovniji,” nabrojio je satnik Smolek, dodajući da je obuka koja je stvorila nove elitne vojne policajce udovoljila NATO-ovoj Savezničkoj združenoj doktrini za vojnu policiju.
“Vojni policajac ne može biti svatko,” ne bez ponosa zaključuje pukovnik Skukan, navodeći da Vojna policija OSRH tradiciju izvrsnosti ima još od Domovinskog rata kad je, netipično za taj rod, itekako aktivno na bojišnicama pridonijela obrani i oslobađanju Hrvatske. U jednakom je stilu nastavila 2000-ih, kad je bila nositelj prvih hrvatskih kontingenata u Afganistanu i “prokrčila” put kasnijem ulasku u NATO, pa i postala ugledan obučavatelj stranih kolega. Iznoseći ukupnu ocjenu za obučne skupine, pukovnik Skukan optimistično je istaknuo da su vojnikinje i vojnici pokazali da će biti pravi sljednici tradicije VP-a.


vojnikinja Maja ZELJAK i natporučnik Krešimir BURJA, najbolji polaznici Tečaja za OSO VP-a
“Bila sam pripadnica Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, konkretno Topničko-raketne bojne na Slunju. Želim se i dalje usavršavati pa sam se prijavila na Tečaj vođena mišlju da je Vojna policija jedna od najboljih postrojbi OSRH. U obuci se učilo jako mnogo i kontinuirano, bit je u tome da vojnik postane vojni policajac. Između tih dvaju pojmova velika je razlika koje prije obuke nisam bila svjesna, a sad ću imati puno veću odgovornost. Inače, studiram pravo i u budućnosti se vidim u kriminalističkoj Vojnoj policiji.
“Zadnju godinu radim u Pukovniji Vojne policije na dužnosti časnika za kineziologiju. Prije toga bio sam zapovjednik tenkovskog voda u Oklopnoj bojni Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Vojna policija privlačila me od samog početka vojne karijere jer je posao u njoj vrlo dinamičan i traži kontinuirano zalaganje za uspješno obavljanje svakodnevnih zadaća. Tečaj za ovlaštene službene osobe VP-a jedan je od zahtjevnijih tečajeva u OSRH, a najveća pomoć bili su instruktori koji su sa svojim dugogodišnjim iskustvom u obavljanju vojnopolicijskih poslova najbolji izbor za obučavanje novih pripadnika Vojne policije. Želim svojim zalaganjem ostvariti vojničke ambicije, završetak Tečaja prvi je korak, a sad sam stekao uvjete da budem zapovjednik voda u VP-u.


Domagoj Vlahović, Fotoarhiva Pukovnije Vojne policije