Svaki je let jedinstven i neponovljiv

Neosporno je da su naši piloti poznati i cijenjeni u svijetu po svojoj izvrsnosti i letačkim sposobnostima. Sada kada je zračna flota Eskadrile borbenih aviona u punom sastavu, osim zaštiti zračnog prostora mnogo će se više moći posvetiti raznim profilima obuke, većem broju sati naleta po pilotu, osposobljavanju novih borbenih pilota… Jer kako ističe zapovjednik Eskadrile “biti borbeni pilot pozitivna je ovisnost” koja ne traje od 8 do 16 sati. Želja je svakog pilota letjeti što duže…, a zadovoljstvo je vidjeti toliki broj aviona na stajanci…

Zračna flota Eskadrile borbenih aviona (EBA) u punom je sastavu. Sredinom srpnja s remonta iz Ukrajine stigao je i posljednji 12-ti MiG-21. Iako su i s manjim brojem aviona štitili naš zračni prostor i ni u jednom trenutku njegova, a time i naša sigurnost nije bila upitna, sada će im, kaže zapovjednik Eskadrile borbenih aviona pukovnik Željko Ninić, biti mnogo lakše. Zašto? Mnogo će se više moći posvetiti raznim profilima obuke, većem broju sati naleta po pilotu, osposobljavanju novih borbenih pilota. “S većim brojem aviona,” nastavlja, “imamo i veću pouzdanost, odnosno veću redundanciju sustava.” To znači da će osim dva naoružana borbena aviona koja su u 24-satnom dežurstvu imati i pričuvni avion koji bi, u slučaju bilo kakve potrebe, mogao trenutačno poletjeti. Pukovnik Ninić postrojbu je preuzeo u zadnjoj godini isteka resursa MiG-ova. Do tada je radio u Zapovjedništvu HRZ-a i PZO-a u Operativnom odjelu, tako da je znao stanje i tehnike i osposobljenosti pilota. “Eskadrila je tada bila u situaciji da su isticali resursi prethodnog remonta, a ugovarao se novi remont i obnova resursa. Bilo je dosta zahtjevno pronaći taj uski prostor da se sačuvaju sve sposobnosti koje smo do tada imali, da se ne izgube piloti (da ne odu iz Eskadrile ili da ne izađu iz trenaže) i naravno, da se ne izgubi borbena spremnost postrojbe. Moram naglasiti da je kontinuitet zaštite zračnog prostora bio prisutan cijelo to vrijeme,” kaže Ninić, i dodaje kako je ponosan na postrojbu u cjelini, na pilotski i na zrakoplovno-tehnički dio.
Inače, Eskadrila borbenih aviona sastoji se od pilotskog dijela i zrakoplovno-tehničkog dijela. Piloti su raspoređeni u tri letačka voda, a zrakoplovni tehničari raspoređeni su u Satniji za zrakoplovno-tehničko održavanje i opsluživanje. Osnovna namjena EBA-e zaštita je zračnog prostora Republike Hrvatske, a pomoćna je namjena potpora HKoV-u i HRM-u u djelovanju na ciljeve na moru odnosno kopnu.

Foto: arhiva 91.zb

Dežurni borbeni dvojac
Svakodnevna je mirnodopska zadaća Eskadrile, ističe pukovnik Ninić, Air Policing koji bi u slučaju rata prerastao u Air Defence. Zadaću provodi dežurni borbeni dvojac (DBD) koji mora biti sposoban poletjeti u vrlo kratkom vremenu kako bi mogao presresti sumnjivi cilj, vizualno ga identificirati te utvrditi o čemu je riječ. S obzirom na to da smo NATO-ova članica i dio NATO-ova integriranog sustava zračne obrane (NATINAMDS – NATO Integrated Air and Missile Defence System), operativna ovlast za zapovijedanje nad dodijeljenim snagama prebačena je s nacionalne na NATO-ovu stranu. “To u praksi samo znači poboljšanje ukupnih borbenih sposobnosti,” pojašnjava Ninić. Združeno zračno operativno središte NATO-a koje se nalazi u Španjolskoj nadležno je za ukupni zračni prostor koji im je delegiran među kojima je i naš zračni prostor. Važno je podsjetiti da dežurni borbeni dvojac ne smije poletjeti prije nego što dobije zapovijed od nadležnog zapovjednika iz tog NATO-ova središta.

Obuka novih borbenih pilota
Neosporno je da su naši piloti poznati i cijenjeni u svijetu po svojoj izvrsnosti i letačkim sposobnostima. Posebno važno, u vrijeme dok je veći broj MiG-ova 21 bio na remontu, bilo je održati sve pilote u letačkoj trenaži. Obuka borbenog pilota traje desetak godina: fakultet, letačka obuka u 93. zb u Zemuniku, najprije na Zlin-u 242, a potom na Pilatusu PC-9M, specijalizacija za nastavnika letenja te ostvarenih najmanje petstotinjak sati naleta. Tek nakon rigoroznih zdravstvenih pregleda i pozitivne letačke ocjene svih nastavnika letenja i zapovjednika koji su ga obučavali od selektivnog letenja, dolazi se na obuku za borbenog pilota na borbenom avionu MiG-21 koja traje najmanje dvije do tri godine.
Obuka za borbenog pilota sastoji se od tri stupnja. Prvi je stupanj preobuka na borbeni avion MiG-21, tijekom koje piloti moraju steći 50-ak sati naleta. Nakon preobuke piloti su osposobljeni za letenje danju, pojedinačno i u paru, u povoljnim i složenim meteo uvjetima, odnosno izvođenje osnovnih manevara MiG-om 21.

Foto: arhiva 91.zb

U drugom se stupnju obuke pilot osposobljava da bude borbeno uporabljiv pojedinačnim avionom i letenjem u paru na mjestu pratitelja. Cilj je osposobiti pilota da može letjeti u jednom od dva aviona dežurnog borbenog dvojca.
U trećem stupnju obuke pilot se osposobljava za preuzimanje uloge vođe para i vođe grupe od četiri aviona. Drugim riječima, uvježbavaju se radnje i manevri kao u drugom stupnju obuke, ali se uloga u letu mijenja s pozicije pratitelja na poziciju vođe. Nakon provedene obuke u trećem stupnju pilot je osposobljen za borbeno djelovanje danju i noću do sastava grupe od četiri aviona u ulozi vođe. Da bi se došlo do tog stupnja osposobljenosti, potrebno je minimalno tristotinjak sati naleta na MiG-u 21. Za svaki stupanj obuke propisan je i minimalni broj sati naleta koji se mora ostvariti da bi se nastavilo s daljnjom obukom.
Tijekom obuke piloti se dodatno mogu osposobljavati za nastavnika letenja, probne, pokusne i pilote za prikazivanje manevarskih sposobnosti aviona, pilote za let sa zračnom metom odnosno za gađanje zemlja-zrak i zrak-zrak.
S obzirom na to da je borbena flota u punom sastavu, dva nova pilota već su na preobuci za borbene pilote. Riječ je o nastavnicima letenja s aviona PC-9M s velikim iskustvom i ostvarenim zavidnim brojem sati naleta što je veliko jamstvo uspješnog završetka preobuke na borbeni avion MiG-21.
“Biti borbeni pilot izlazi iz okvira radnog vremena. To je ‘pozitivna ovisnost’ koja ne traje od 8 do 16 sati. Jamčim da nitko od nas borbenih pilota ne gleda na ovaj posao kao na osmosatni radni dan. Želja je svakog pilota letjeti što duže,” ističe zapovjednik Eskadrile. Jedan je od bitnih preduvjeta za to zdravstveno stanje. Kraći liječnički pregled provodi se prije svakog leta, a po indikaciji zapovjednika, odnosno odgovorne osobe za planiranje letenja može se zatražiti i dodatni pregled. S druge strane pilot koji se ne osjeća sposobnim za letenje, bez ikakvih posljedica to kaže zapovjedniku i liječniku. “To je razina povjerenja među pilotima i zapovjednim lancem koja proizlazi iz opće sigurnosti i sigurnosti za svoj život. Nitko normalan, ako se ne osjeća sposobnim za letenje, neće prići avionu i ići na letačku zadaću, jer bi u suprotnom razinu rizika podigao na nezavidno visoku i neprihvatljivu razinu,” napominje pukovnik Ninić. Za pilote je bitna i psihička i fizička spremnost. Svaki je let iznimno zahtjevan. U organizmu se događa strahovito mnogo kemijskih procesa, kao i velikih fizičkih opterećenja (g) na tijelo pilota. Nema ni jednog leta bez adrenalina. Sve to iscrpi pilota i zbog svega toga fizička je spremnost jako bitna. “Fizička spremnost pilota preduvjet je da se let izvede s maksimalno dobrim rezultatom,” kaže Ninić te dodaje kako niti jedan let nije isti. “U karijeri nemate dva ista leta. Možete imati iste vremenske uvjete promijenit će se avion, pravac polijetanja/slijetanja, elementi leta, doba dana, dva ista leta jednostavno ne postoje.”
Pukovnik Ninić kaže kako je u razdoblju dok je veći broj MiG-ova bio na remontu, naglasak stavio na razne vrste obuke pilota i zrakoplovnih tehničara i njihovo stručno usavršavanje, različitim tečajevima i drugim oblicima školovanja u Hrvatskoj i u inozemstvu. Jedna od vrlo važnih obuka jest ona iz sigurnosti letenja i NATO-ovih tehnika i procedura. Kao postrojba ostvarili su i bogatu međunarodnu vojnu suradnju u obuci pilota i zrakoplovnih tehničara. Ninić izdvaja suradnju sa SAD-om, Italijom, Mađarskom, Njemačkom, Francuskom, ali i drugim zemljama članicama Saveza.
Sad kad su svi MiG-ovi u Eskadrili naglasak će biti na nastavku raznih oblika letačke obuke pilota. Prema riječima zapovjednika Eskadrile, započet će se s preobukom dvojice pilota, a provodit će se i svi ostali profili obuke s postojećim pilotima u mnogo većem obimu. S obzirom na raspoloživi broj aviona obuka će se provoditi u maksimalno mogućem obimu u svim meteo uvjetima i dobu dana. “Ako pilotu ne želite sreću, oduzmite mu zrakoplov na kojem leti,” zaključuje pukovnik Ninić, iskusni borbeni pilot koji je sa svojih pet kolega bio u prvom naraštaju borbenih pilota koji su na preobuku na borbeni avion MiG-21 došli s aviona PC-9M, što je hrvatski ponos i jedinstven primjer u svijetu. S njim se slažu i drugi borbeni piloti koji su i u razdoblju kad je manji broj MiG-ova bio u Hrvatskoj, odlično odrađivali svoj posao i štitili suverenitet našeg zračnog prostora. No, ipak je puno veće zadovoljstvo raditi s većim brojem aviona na stajanci.

Satnija za zrakoplovno-tehničko opsluživanje i održavanje
U sastavu je Eskadrile borbenih aviona i Satnija za zrakoplovno-tehničko opsluživanje i održavanje (SZTOiO). Njezina je namjena održavanje aviona u prvom stupnju održavanja. To znači, pojašnjava natporučnik Dejan Majski, zapovjednik voda IRE-a, temeljno održavanje kojim se osigurava najviši stupanj ispravnosti i pouzdanosti vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike za pravodobnu pripremu i sigurno izvršavanje zadaće. Prvi stupanj održavanja obuhvaća: prethodnu i neposrednu pripremu aviona, međuletni pregled i opsluživanje tijekom uporabe, smještaj, čuvanje i održavanje zrakoplova izvan uporabe, prihvat zrakoplova u prolazu, izvanredni pregled. Prijeletnim pregledom utvrđuje se ispravnost i sposobnost aviona za izvršenje letačke zadaće. Vrši se prije prvog leta svakog letačkog dana. Pregled traje od 30 minuta na više, ovisno o broju aviona. Tijekom pregleda, na avionu radi tim od šest ovlaštenih zrakoplovnih tehničara koji čine ZT kontrolori i tehničari svake specijalnosti. Međuletnim pregledom utvrđuje se ispravnost aviona između letova tijekom letačkog dana koji obuhvaća vanjski pregled aviona, uklanjanje neispravnosti uočenih tijekom leta i pregleda, provjeru i dopunu goriva, maziva, kapljevina i plinova. Pregledom u tehničkom danu (provodi se jednom u sedam dana te može trajati četiri sata i više ovisno o količini radova na avionu) utvrđuje se detaljno stanje aviona poslije određenog vremena uporabe u cilju preventive, otkrivanja i otklanjanja neispravnosti i oštećenja.
Naravno, odmah nakon leta piloti kažu tehničarima kako se avion ponašao tijekom leta te jesu li uočili kakvu nepravilnost u letu. To je tehničarima putokaz u kojem pravcu trebaju tražiti eventualni uzrok neispravnosti. Natporučnik Majski ističe i dobru suradnju s pilotima: “Suradnja je s pilotima profesionalna jer jedino takva može biti. Zajedno radimo jer ovisimo jedni o drugima. Pohvalio bih također odličnu suradnju sa ZT-ovom bojnom čime se postiže još veća pouzdanost i ispravnost aviona za sigurnu uporabu.”
Satnija se sastoji od tri voda i to: vod za zrakoplov i motor (ZIM ), vod za zrakoplovnu i elektroničku opremu (IRE) te vod za zrakoplovno naoružanje (ZN). Natporučnik Majski kaže da u Satniju dolaze novi mladi djelatnici. Kako stariji tehničari odlaze, dolaze mlađi. Oni stariji s dužim stažem i velikim iskustvom obučavaju mlade tehničare što ih čini sigurnijima u radu da mogu ispuniti svoju temeljnu zadaću. Mladi tehničari su se odlično uklopili u Eskadrilu te uvažavaju i upijaju znanja starijih kolega. Svi su tehničari školovani, stručni i odgovorni jer jedino takvi mogu obavljati ovakav odgovoran posao. “Mi pilote šaljemo na let i svatko je svjestan da mora svoj posao obaviti profesionalno kako bi njihova i naša sigurnost bila maksimalna,” izjavio je natporučnik Majski.


pukovnik Željko Ninić, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona, 91. zb
Zapovjednik je Eskadrile borbenih aviona od travnja 2012. godine. Pilot je drugog naraštaja vojnih pilota HRZ-a i PZO-a i prve generacije borbenih pilota koji su proveli preobuku s Pilatusa PC-9M na MiG-21. Bilo je to 2001. godine. Zamolili smo ga da se ukratko osvrne na godine iza njega i što za njega osobno znači biti hrvatski borbeni pilot. “Iskreno govoreći, primarna motivacija velike većine kandidata za pilote, pa tako i moja, bila je postati pilot nadzvučnog borbenog aviona. Od početka sam znao da imam traženi liječnički kriterij, što je već bio jedan pozitivan pokazatelj i mogao sam se bar nadati da ću jednog dana doći na preobuku za borbenog pilota. Kad sam diplomirao, 1998. godine, bilo je teško prognozirati kad će započeti preobuka na borbeni avion MiG-21. Nas šest pilota iz prvog i drugog naraštaja pilota HRZ-a i PZO-a 2001. godine smo iz Zadra prebačeni na preobuku u Pulu gdje je tada bila 22. lovačka eskadrila u sastavu 92. zb.” Kaže i kako nitko nije znao kako će preobuka završiti jer je to bio jedinstveni slučaj u svijetu da se na preobuku na nadzvučni borbeni avion ide direktno sa školsko-akrobatskog aviona. “Želja da postanem borbeni pilot bila je velika. Ispunjavao sam sve kriterije, bio sam motiviran i vjerovao sam u procjenu mojih nastavnika letenja i zapovjednika da ja to mogu. Zbog toga sam imao veliko samopouzdanje što mi je, iako je cilj bio visoko postavljen, pomoglo da uspijem. Sve to mora imati svaki pilot koji želi postati borbeni pilot HRZ-a i PZO-a.”
Kao pilot MiG-a od 2002. pukovnik Ninić sudjeluje na svim domaćim i međunarodnim združenim vojnim vježbama i obučnim aktivnostima, a jedno od njemu posebno značajnih ostvarenja jest i najbolji ostvaren rezultat u gađanju, raketiranju i bombardiranju ciljeva na zemlji. Pitamo ga i kakav je bio osjećaj nakon Pilatusa upravljati MiG-om. “Možda će to sada s ove pozicije zvučati pretenciozno, ali velike su razlike gotovo u svemu. Sličnost je samo što lete zrakom i imaju krila. Ako bih počeo nabrajati razlike, predugo bi trajalo. Osjećaj je brzine i pilotske ‘moći’ u MiG-u neopisiv. Posebno je u početku bilo impresivno veliko ubrzanje u sekundama koje avion postiže u određenim režimima leta. Gledate kazaljku brzine i ne vjerujete u to što pokazuje.”
Čast mu je što je dobio priliku zapovijedati Eskadrilom borbenih aviona. U našem slučaju tim više jer je to jedina borbena eskadrila u HRZ-u i PZO-u. Bez lažne skromnosti kaže kako je zapovijedati borbenom eskadrilom bila njegova želja kao što je to uostalom i želja svakog borbenog pilota.


Prelet u besprijekorno postavljenoj formaciji
MiG-ovi su, preletom u dva navrata, sudjelovali u nedavno održanom mimohodu u Zagrebu. Pukovnik Ninić vodio je grupu od šest aviona (tri para) u samoj završnici mimohoda. Bilo je to za njega veliko i profesionalno i osobno iskustvo jer je kao mladi pilot MiG-a sudjelovao i na 10. obljetnici VRO Oluja. “Poseban je to osjećaj i veliki ponos biti jedan od sudionika jedne tako velike vojne manifestacije kad ste svjesni da letite iznad nekoliko tisuća ljudi i pripadnika OSRH i kada trebate predstaviti letačka znanja i sposobnosti svoje postrojbe. Bili smo dobro uvježbani, prelet smo odradili u točno određenom vremenu u besprijekorno postavljenoj formaciji. Sve je prošlo točno onako kako je dogovoreno i kako smo svi i željeli. Svim pripadnicima Eskadrile velika hvala na pokazanom trudu, radu i rezultatima.”


Leida Parlov, snimio Tomislav Brandt