Svečana prisega ročnika u Požegi

U vojarni “123. brigade HV” u Požegi 12. listopada 2019. godine održana je svečana prisega 26. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Svečanu prisegu položilo je 288 ročnika, od kojih je 60 ročnica. Po broju žena, to je treći najveći naraštaj od početka dragovoljnog vojnog osposobljavanja 2008. godine