Završetak tečajeva u Središtu za međunarodne vojne operacije

Svečanom je podjelom certifikata u Središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju 6. ožujka završio UN-ov tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru (UNPOC) te Tečaj radio veza u operacijama potpore miru (RADCOMMC). Cilj UN-ova tečaja o zaštiti civila u OPM-u bila je priprema polaznika u vezi s postavkama, načelima, doktrinom i postupcima zaštite civila u UN-ovim mirovnim misijama. Sudjelovali su pripadnici Ministarstva obrane i OSRH te djelatnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U cijelosti je proveden na engleskom jeziku, a uspješno ga je završilo šest pripadnika Ministarstva obrane i OSRH te tri djelatnika MVEP-a.Tečaj radio veza u OPM-u organiziran je za potrebe pripadnika Gardijske motorizirane brigade koji se pripremaju za sudjelovanje u snagama NRF-a. Proveden je na engleskom jeziku, a uspješno ga je završilo deset polaznika koji su usvojili znanja o pravilima i postupcima komuniciranja radio sustavima u skladu s NATO-ovim standardima.