Predavanja o islamu u Središtu za međunarodne vojne operacije

U sklopu provedbe preduputne obuke sastavnice HKoV ANA RCBS AT i TAAC N JOC 7. HRVCON RS za sudjelovanje u mirovnoj misiji Odlučna potpora (Resolute Support) u Afganistanu, 8. je lipnja održano predavanje na temu Islam i Afganistanska islamska praksa i kultura. Predavanje je održao imam u zagrebačkoj džamiji Mirza ef. Mešić, dugogodišnji predavač u pripremi naših vojnika za odlazak u mirovne misije na Kosovo i Afganistan. Predavač je kroz koncizno interaktivno predavanje prezentirao temeljne stupove islama i trenutačnu situaciju u Afganistanu uz aktivno sudjelovanje pripadnika 7. HRVCON-a, osobito onih koji su već bili u mirovnoj misiji. Nazočne je posebno zanimala trenutačna konstelacija snaga u arapskom svijetu te pitanja vezana uz aktualne terorističke napade u Europi. Bojnik Jurica Knežević, voditelj Odsjeka za NATO i EU u Središtu za međunarodne vojne operacije zahvalio je efendiji Mešiću na zanimljivom i korisnom predavanju.

Tekst i foto: Mirko Ćosić