Tigar 22 – priprema za Kosovo

Na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik“ od 18. do 25. ožujka provodila se vježba na zemljištu Tigar 22 čiji je cilj provjera sposobnosti mehanizirane satnije, koja će se uputiti u područje operacije u sastavu 37. HRVCON-a u operaciji KFOR na Kosovo…