Trenažna obuka ronjenja 2. GSS-a ZSS-a

Sukladno godišnjem Planu obuke 2. Grupa specijalnih snaga ZSS-a, provela je redoviti trenaž ronjenja s aparatima otvorenog i zatvorenog kruga disanja. Obuka ronjenja provedena je u drugoj polovini ožujka oko akvatorija otočja sjevernog Jadrana (Lošinja, Unija i Brijuna). Namjena je trenažiranja razvoj i održavanje kondicije te dostizanje sposobnosti i borbene spremnosti pojedinaca i postrojbi za provedbu specifičnih zadaća. Također, provedba obuke osvježenja nužna je za korisnike specijalne ronilačke opreme, kako bi se stekla rutina rukovanja i rada sa složenom opremom. Obuka se provodila s takozvanim Rebreatherom, pri čemu su koristili stopostotni udio kisika. To su aparati otvorenog kruga disanja gdje su cilindri tlačeni pritiskom od 200 atmosfera zraka što roniocu omogućuje zaron na dubinu do 40 metara, a u iznimnim situacijama, kod spašavanja, i do 60 metara ispod vodene površine. Provedbom ove aktivnosti uvježbano je izmještanje i održivost snaga. Korištenjem velikih desantnih gumenih brodica, morskim je putem izvršeno izmještanje snaga u područje trenažiranja. Posade brodica su trenažom pristupile detaljnom planiranju i provedbi dužih i udaljenijih navigacija, a sve s ciljem brzog i efikasnog prebacivanja ljudstva i tehnike. Kombinacija provedbe dviju aktivnosti, odnosno prebacivanja snaga izmještanjem radi odrađivanja primarne zadaće te ponovnog vraćanja snaga nakon završetka aktivnosti značajno je za potrebe postrojbe i OSRH i kod provedbe zadaća u potpori civilnim institucijama u aktivnostima kao što su traganje i spašavanje.