Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

U splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi je put provedena metodsko-pokazna vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija u desantne brodove minopolagače ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način provedeno utvrđivanje kapaciteta ukrcaja obaju brodova kojima bi u listopadu ove godine dio GMTBR-a, Gromovi, s četirima Patrijama trebali sudjelovati u NATO-ovoj međunarodnoj vojnoj vježbi Trident Juncture 2015 u Španjolskoj…


Gardijska motorizirana brigada HKoV-a i Hrvatska ratna mornarica 26. su ožujka u splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi put proveli metodsko-pokaznu vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija 8×8 u desantne brodove minopolagače (DBM) ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način provedeno utvrđivanje taktičko-tehničkih značajki, odnosno kapaciteta ukrcaja jednog i drugog broda. Upravo te spoznaje bit će korištene u listopadu ove godine kada će, kako je planirano, dio GMTBR-a, Gromovi, s četirima Patrijama otići na NATO-ovu međunarodnu vojnu vježbu Trident Juncture 2015 koja će se održati u Španjolskoj.
Radi se o 1. mehaniziranoj satniji Gromovi koja je od 2014. u intenzivnom ciklusu obuke za NATO-ove snage brzog odgovora (NRF) i čije će ocjenjivanje biti u svibnju 2015. na vježbi Spremnost 15. Poručnik Dinko Frajzman, pripadnik 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR-a na kraju vježbe u splitskoj Lori naglašava kako je to bila dobro organizirana i uspješno provedena zajednička aktivnost GMTBR-a i HRM-a. ”Danas je ovdje bilo ukupno 36 pripadnika GMTBR-a: sedam iz 1. bojne Tigrovi, a 29 iz 2. bojne Gromovi. Radili smo na tome da svi vozači Patrija koji su ovdje iskuse manevar ukrcaja i iskrcaja na brod, prioritetno oni vozači koji će ove godine ići u Španjolsku na vježbu. U budućnosti nas zasigurno očekuje još ovakvih suradnji,” rekao je poručnik Frajzman.

Poručnik Dinko Frajzman, 2. mehanizirana bojna Gromovi GMTBR-a

Nakon certificiranja u svibnju na vojnom poligonu u Slunju, 40 pripadnika 1. mehaniziranog voda 1. mehanizirane satnije  2. mehanizirane bojne Gromovi, s četirima  Patrijama sudjelovat će na združenoj vježbi Trident Juncture 2015. u Španjolskoj

 

Desantni brodovi minopolagači (DBM) 81 ”Cetina” i  82 ”Krka”, prema riječima poručnika fregate Ante Sršena, zapovjednika DBM-82 ”Krka” namijenjeni su za prijevoz teže vojne opreme i naoružanja, pa tako i vojnih borbenih vozila. Na brodove se može ukrcati šest tenkova. Iako se u nekim detaljima razlikuju, oba broda imaju teretni prostor površine 300 četvornih metara što ih čini odgovarajućima za prijevoz Patrija. Ovi brodovi imaju 30 članova posade i mogu prevesti 300 potpuno opremljenih vojnika. ”U sklopu godišnjih obučnih događanja HRM-a prvi put provodimo ovakvo ispitivanje kapaciteta desantnih brodova za mogućnosti ukrcaja Patrija, što je važno zbog mogućnosti sudjelovanja u budućim združenim vježbama s HKoV-om,” rekao nam je poručnik fregate Sršen.
Poručnik fregate Kristoforo Bedrina, zapovjednik DBM-81 Cetina ističe kako su DBM ”Krka” i ”Cetina“ namijenjeni za prijevoz snaga HKoV-a, njihovih materijalno-tehničkih sredstava i opreme, vozila, tenkova, kamiona, no njihove su mogućnosti i puno veće.”Brod je, prije svega, namijenjen za prevoženje i iskrcaj desantnih snaga HKoV-a na neizgrađenu obalu. Nadalje, namijenjen je za polaganje mina, odnosno za ofenzivno i defenzivno zaprečavanje mora standardnim morskim minama. U protupožarnoj sezoni brod može prevoziti namjenski organizirane snage, vatrogasna vozila, protupožarna sredstva i opremu. Brod je pogodan i za evakuaciju stanovništva s neizgrađenih obala iz područja pogođenih požarom, potresom ili nekom sličnom ugrozom, odnosno za dostavu potrebne pomoći i opskrbe,” objasnio je poručnik fregate Bedrina.

Lada Puljizević, Snimio Tomislav Brandt