Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

U splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi je put provedena metodsko-pokazna vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija u desantne brodove minopolagače ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način provedeno utvrđivanje kapaciteta ukrcaja obaju brodova kojima bi u listopadu 2015. dio GMTBR-a, Gromovi, s Patrijama trebali sudjelovati u NATO-ovoj međunarodnoj vojnoj vježbi Trident Juncture 2015 u Španjolskoj…