Uspješnom suradnjom do sigurnijeg mora

”Svjesni smo da nijedna nacija ne može sama odgovoriti na aktualne izazove vezane uz pomorsku sigurnost stoga je u tom kontekstu nezamjenjiva uloga ovog Foruma koji razvija otvorenu komunikaciju, međusobno razumijevanje i suradnju svih članica,” istaknuo je komodor Damir Dojkić na završnoj aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža. U sklopu aktivnosti održana je i međuresorna vježba COASTEX 22 čiji je cilj bio unapređenje interoperabilnosti i međusobnog razumijevanja EU-ovih agencija koje djeluju u sveobuhvatnoj zaštiti mora i njegovih resursa…

“More, veliki ujedinitelj, jedina je čovjekova nada. Sada, kao nikad prije, stari izraz ima doslovno značenje: svi smo u istom čamcu.” Tim citatom, čiji je autor Jacques-Yves Cousteau, govor je započeo komodor Damir Dojkić na otvorenju 13. Plenarne sjednice ECGFF-a, završne aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža (European Coast Guard Functions Forum – ECGFF). Komodor Dojkić, zamjenik zapovjednika HRM-a, koji je obnašao dužnost predsjedatelja Foruma, rekao je kako vjeruje da je Republika Hrvatska tijekom svojeg predsjedanja opravdala ukazano povjerenje i napore Europske komisije i nadležnih agencija. ”Svjesni smo da nijedna nacija ne može sama odgovoriti na aktualne izazove vezane uz pomorsku sigurnost stoga je u tom kontekstu nezamjenjiva uloga ovog Foruma koji razvija otvorenu komunikaciju, međusobno razumijevanje i suradnju svih članica, ” istaknuo je komodor.

Uz predstavnike dvadeset država članica Foruma na sjednici su sudjelovali i predstavnici glavnih uprava Europske komisije (Uprava za Pomorstvo i ribarstvo – DG MARE, Uprava za migracije i unutarnje poslove – DG HOME i Uprava za mobilnost i promet – DG MOVE) te predstavnici EU-ovih agencija: European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), European Fisheries Control Agency (EFCA), European Maritime Safety Agency (EMSA). Također, nacionalni sudionici Plenarne sjednice članovi su Međuresornog predsjedništva Foruma i to predsjedatelj načelnik Stožera-zamjenik zapovjednika HRM-a komodor Damir Dojkić te supredsjedatelji Mirna Kovač Bašić iz Ministarstva unutarnjih poslova, kapetan Siniša Orlić iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Mario Rogošić iz Ministarstva poljoprivrede te članovi Projektnog ureda Foruma.

Na otvorenju 13. Plenarne sjednice ECGFF-a bio je i ministar obrane Mario Banožić koji je istaknuo važnost sudjelovanja Hrvatske u unapređenju suradnje zemalja članica Foruma u zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa na moru te izrazio uvjerenje da će upravo sigurnost na moru zauzimati visoko mjesto u političkim raspravama i odlukama.

Ciljevi Foruma

Forum europskih obalnih straža (European Coast Guard Functions Forum – ECGFF) samostalna je, neovisna, neobvezujuća i nepolitička organizacija temeljena na dragovoljnom pristupu članova, koji su nositelji funkcija obalne straže ili ekvivalentnih organizacija pomorskih zemalja članica EU-a i pridruženih članica šengenskog prostora. Svrha je Foruma razvoj i koordinacija međunarodne, međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU-a u cilju borbe protiv sigurnosnih izazova u područjima zaštite pomorskih granica, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite morskog okoliša, nadzora ribarstva i borbe protiv krijumčarenja ljudi, imovine, naoružanja i narkotika. Glavni su ciljevi predsjedanja Forumom pozicioniranje i jačanje uloge RH u EU, unapređenje suradnje zemalja članica Foruma, podizanje razine spremnosti u provedbi sigurnosnih operacija na moru, razmjena iskustava i savjeta u opremanju i modernizaciji te promocija Republike Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

Međuresorna vježba COASTEX 22

Nakon održanih govora i završnih priprema, u sklopu sjednice u poslijepodnevnim satima u akvatoriju Bračkog kanala održana je međuresorna vježba COASTEX 22 s ciljem unapređenja interoperabilnosti i međusobnog razumijevanja EU-ovih agencija koje djeluju u sveobuhvatnoj zaštiti mora i njegovih resursa. Direktor vježbe bio je zamjenik zapovjednika Obalne straže RH kapetan bojnog broda Zoran Medvidović, koji je rekao kako je uspješnim završetkom potvrđena spremnost svih sudionika za provedbu zadaća u cilju nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru. ”Vježba COASTEX 22 za Obalnu stražu RH ima dodatan značaj jer smo još jednom tijekom provedbe pokazali kako je bitan točan i pravodoban protok informacija prema svim tijelima i službama u skladu s njihovim nadležnostima kako bi se na vrijeme reagiralo u sličnim situacijama,” rekao je kapetan bojnog broda Medvidović i posebno naglasio dobru suradnju s EU-ovim agencijama (EFCA i EMSA) koje su dijelom svojih snaga sudjelovale u vježbi.

U scenarij vježbe bilo je uključeno i nekoliko zadaća Obalne straže kao što je nadzor morskog ribarstva, onečišćenje mora s brodova i traganje i spašavanje na moru. Vježba se sastojala od dva različita scenarija. Prvi je scenarij prikazao ribarenje broda treće države unutar zaštićenog područja Jabučke kotline uz korištenje zabranjenog ribolovnog alata, a u drugom je scenariju prilikom sudara trgovačkog broda i ribarice došlo do pada dviju osoba u more i istjecanja nafte iz broda.

Zapovjednik gumene brodice 202 narednik Ivan Milutin otkrio nam je kako je jedna od njihovih zadaća bila identifikacija ribarskog plovila koje je plovilo u Isključivom gospodarskom pojasu (IGP) Republike Hrvatske. ”Ovo je zadaća koju inače radimo na svakodnevnoj bazi, a sama je vježba prikaz i opis posla Obalne straže RH,“ rekao nam je narednik Milutin koji je izrazio zadovoljstvo provedenom vježbom.

Na vježbi su sudjelovali brodovi Hrvatske ratne mornarice OB SB-73 Faust Vrančić, DBM-82 Krka, m/j Učka, OB-02 Šolta, gumene brodice 202, 203, 204, Leader i Bljesak te zrakoplov Pilatus PC-9 i besposadna letjelica Orbiter 3. Uz snage HRM-a na vježbi su sudjelovali i brodovi Ministarstva unutarnjih poslova RH P-103 Josip Jović, P-204 Škabrnja i P-205 Sveti Rok, brodovi Lučke kapetanije Split Pojišan i RH 1 ST, civilni brodovi i/b Hidra, m/v Kijac i Pilotina te brod Europske ribarske agencije OPV Lundy Sentinel s organskim dronom.

TEKST  Janja Marijanović 

Foto  Tomislav Brandt