Usudi se misliti i djelovati

RAZGOVOR – prof. dr. sc. Ivica Lučić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”

“Kroz koncept cjeloživotnog obrazovanja Sveučilište obrane i sigurnosti pružit će osnovu za razvoj vojnih znanosti, odnosno upotpunit će nepostojanje ustanove za obrambena i strateška znanstvena istraživanja resora obrane, ali i drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti”, rekao je rektor Lučić

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Senata Sveučilišta obrane i sigurnosti, održanoj krajem prošle godine, za rektora Sveučilišta izabran je prof. dr. sc. Ivica Lučić. Godišnjicu početka rada Sveučilišta iskoristili smo kao priliku za razgovor s rektorom, koji nam je otkrio misiju i glavne ciljeve Sveučilišta, te po čemu se razlikuje od drugih sveučilišta u Hrvatskoj.

Koji su ciljevi i glavna misija Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”?

Hrvatski sabor donio je 26. ožujka 2021. godine Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Kroz koncept cjeloživotnog obrazovanja Sveučilište obrane i sigurnosti pružit će osnovu za razvoj vojnih znanosti, odnosno upotpunit će nepostojanje ustanove za obrambena i strateška znanstvena istraživanja resora obrane, ali i drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti. Kao jedan od ciljeva u procesu osnivanja Sveučilišta predviđeno je dugoročno izdavanje potvrda i diploma koje se stječu u okviru vojnog obrazovnog sustava kao javnih isprava, a u potpori tranzicije vojnog osoblja za drugu karijeru nakon izlaska iz obrambenog sustava. Sveučilište je i ustanova gdje će se stvarati lideri Hrvatske vojske i ostalih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

Usmjerenost svih resursa Sveučilišta na organiziranje i izvedbu studijskih programa u području vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća omogućuje efektivan doprinos razvoju i jačanju institucija domovinske sigurnosti i obrane u Republici Hrvatskoj, što jasno definira misiju Sveučilišta.

Po čemu se Sveučilište obrane i sigurnosti razlikuje od drugih sveučilišta u Hrvatskoj?

Mi smo integrirano javno sveučilište koje će se držati svih standarda koje propisuje Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te drugi zakoni kao i podzakonski akti kojima je reguliran prostor visokog obrazovanja i znanosti. Naš je osnivač Republika Hrvatska. Razlika u odnosu na druga javna sveučilišta je u tome što je nositelj prava i dužnosti osnivača u našem slučaju Ministarstvo obrane, a ne Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

S kojim ste se izazovima susretali tijekom osnivanja Sveučilišta i koliku ste podršku imali u cijelom procesu?

Bilo je dosta izazova, ali oni su, srećom, iza nas. Istaknuo bih podršku koju smo tijekom cijelog procesa imali od čelnih ljudi u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama, te u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i drugim ustanovama. Posebno bih istaknuo čelne ljude i članove Povjerenstva za ostvarivanje uvjeta za početak rada Sveučilišta i radne skupine, koji su obavili velik dio posla.

Kako je došlo do ideje o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti i koji su ključni faktori koji su motivirali Ministarstvo obrane da pokrene tu inicijativu?

Ideja o potrebi jačanja izobrazbe vojske i cijelog sigurnosnog sustava jako je stara. Još je predsjednik Tuđman spominjao vojno sveučilište, ali ključne su odluke donesene u mandatu ministra Damira Krstičevića koji je, kao i većina ratnih zapovjednika, bio i ostao snažan zagovornik osnivanja i jačanja Sveučilišta. Osnivanjem Sveučilišta stvoreni su ključni uvjeti za daljnji institucionalni razvoj vojnih znanosti, odnosno nastavak razvoja znanstveno-nastavnog potencijala i znanstveno-istraživačkog rada u interdisciplinarnom području znanosti kao i sudjelovanje u međunarodnim projektima zajedno s partnerskim zemljama.

Nedavno ste obilježili godišnjicu Sveučilišta. Kako ste vi kao rektor zadovoljni rezultatima postignutim u tom razdoblju i jesu li se ispunila vaša očekivanja?

Zadovoljan sam onim što smo u kratkom vremenu napravili, ali još je važnije da je zadovoljan ministar obrane, koji je nositelj prava i dužnosti osnivača. Naime, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tom je prigodom ustvrdio: “S iskustvom iz oslobodilačkog Domovinskog rata i uz potporu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Hrvatske, zadatak Sveučilišta stvaranje je novih modernih lidera koji će osnažiti Hrvatsku vojsku i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti.”

Kako će Sveučilište obrane i sigurnosti utjecati na školovanje i profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba te koje im posebne programe i resurse planirate pružiti?

Kao što je spomenuto, Sveučilište će provoditi školovanje i imati važan utjecaj na daljnji profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba. Što se tiče posebnih programa i resursa, oni će biti planirani i pripremljeni u uskoj suradnji s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama. Tu na poseban način računamo na podršku i pomoć načelnika Glavnog stožera general-pukovnika Tihomira Kundida, kao i zapovjednika te djelatnika Hrvatskog vojnog učilišta. Hrvatska vojska treba obrazovano, kvalificirano i motivirano osoblje za djelovanje u kompleksnim okolnostima novih ugroza i primjenu modernih tehnologija. Sveučilište je izvrstan okvir za nastavak provedbe postojećih studijskih programa u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, te razvoj novih specijaliziranih studijskih programa u interakciji s OSRH jasno uvažavajući u prvom redu potrebe Hrvatske vojske. Omogućit će okrupnjavanje i pojednostavnjenje nastavnih i istraživačkih procesa radi lakšeg upravljanja, te razvoj kontrole kvalitete i standarda obrazovanja.

Koji su ključni studijski programi i kurikuli koje će Sveučilište nuditi te kako su osmišljeni da zadovolje potrebe obrane i sigurnosti zemlje? Kako će Sveučilište surađivati s Ministarstvom obrane i drugim relevantnim institucijama te kakve prilike za praktično iskustvo studenti mogu očekivati?

Na prethodna dva pitanja dat ću jedinstven odgovor i to tako što ću čitatelje ponovno uputiti na prvi članak Zakona o osnivanju Sveučilišta. Ono je osnovano tako što su postojeći studijski programi Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo te Vojno pomorstvo, koji su ustrojeni na temelju sporazuma Vlade Republike Hrvatske i sveučilišta u Zagrebu i Splitu “spojeni” sa Sveučilištem obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”, a sve to “(…) radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i druge djelatnosti za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti”. Već neko vrijeme radimo na modernizaciji, osuvremenjivanju i poboljšanju navedenih studijskih programa i pripremamo ih za reakreditaciju u skladu sa Zakonom o osnivanju Sveučilišta. Zakon jasno propisuje da je posao Sveučilišta obavljanje poslova za obrambeni sustav i sustav domovinske sigurnosti tako da se tu ne radi samo o “suradnji” nego više o dobro usklađenom zajedničkom radu koji se izravno tiče nacionalne sigurnosti.

Kvalitetan nastavni kadar ključan je za uspjeh svakog sveučilišta. Koje su vaše strategije za privlačenje i zadržavanje vrhunskih predavača i istraživača na Sveučilištu obrane i sigurnosti?

Sveučilište će svoje nastavne i istraživačke kapacitete razvijati u interdisciplinarnom području znanosti, polju sigurnosne i obrambene znanosti. Ono nam otvara mogućnost angažiranja stručnjaka iz različitih znanstvenih područja (tehničko, društveno, humanističko…). Interdisciplinarnost nas upućuje i na nastavak i jačanje suradnje sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu te snažniji razvoj djelatnih vojnih osoba u području znanosti kroz doktorske studije i znanstveno-nastavni napredak, što je i jedan od ciljeva razvoja Sveučilišta. Svi istraživački rezultati u našem području potencijalno mogu biti iskorišteni za unapređenje sustava domovinske sigurnosti kao cjeline, ali i njegovih pojedinih sastavnica. Očito je da je u današnjem nesigurnom svijetu sigurnost opet dobila na važnosti. Pokazalo se da je bilo nerealno i ne baš mudro podcijeniti opasnosti, odnosno umanjiti sposobnosti i kapacitete obrambenih i sigurnosno-obavještajnih snaga. Pred nama je ozbiljan posao podizanja obrambenih i sigurnosnih sposobnosti na višu razinu, a to će svakako biti izazov i za znanstvenike, odnosno sveučilišne nastavnike, i to one najbolje.

Koje su glavne prednosti za studente koji odluče studirati na Sveučilištu obrane i sigurnosti u usporedbi s drugim visokim učilištima u Hrvatskoj?

Naše će Sveučilište raditi na razvijanju programa educiranja i osposobljavanja budućih dionika sustava domovinske sigurnosti, koji će nakon završetka studijskih programa biti poželjni i na tržištu rada: u javnom i državnom, ali i u privatnom sektoru. U nastavnim programima vodit ćemo računa o konkretnoj programskoj, nastavnoj i razvojnoj suradnji s priznatim sličnim institucijama iz članica NATO-a i EU-a te međunarodnim institucijama kao što su NDC (NATO Defense College), ESDC (European Security and Defense College) i European Intelligence Academy. Spomenuo bih i sporazum o suradnji sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom vezano uz platformu Obavještajni koledž, koja okuplja 35 akademskih institucija, sveučilišta i think-tankova iz 18 zemalja članica.

Kakve mogućnosti međunarodne suradnje planirate razviti za studente i nastavno osoblje Sveučilišta obrane i sigurnosti te kako će one pridonijeti kvaliteti obrazovanja i istraživanja?

Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” smatra da je područje međunarodne znanstvene, stručne, razvojne i akademske suradnje te razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja iznimno važno za ispunjavanje postavljenih ciljeva. Upoznavanje s drugim sustavima, organizacijama, institucijama, grupama i pojedincima, umrežavanje i zajedničko djelovanje u različitim oblicima obučavanja i edukacijskog procesa jedan su od temelja na kojima treba graditi društvo znanja koje će činiti stručnjaci i znanstvenici priznati na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sve postojeće i buduće krize, rizici i prijetnje više se ne mogu rješavati samostalno. Integriranje i razmjena informacija, znanja, nužni su za izgradnju učinkovitih zajedničkih obrambenih sustava, sustava za rano i preventivno upozorenje o nadolazećoj prijetnji te sustava reakcije na pojavu prijetnji. Poticat ćemo kratkoročne i dugoročne razmjene studenata našeg Sveučilišta u okviru postojećih specijaliziranih programa razmjene studenata na različitim razinama školovanja (Erasmus+, Emilyo, MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions)). Razvijat ćemo i izvođenje programa na stranim jezicima za polaznike iz drugih zemalja i time osigurati višerazinsku integriranu suradnju budućih nositelja odgovornosti za sigurnost i otpornost Republike Hrvatske i saveza čija je članica.

TEKST: Janja Marijanović Šaravanja

FOTO: Tomislav Brandt