Vježba Ugor 18 – priprema za operaciju potpore miru u Somaliji ATALANTA

Nakon naporne obuke pripadnici 3. hrvatskog autonomnog tima AVPD svoje su vještine pokazali u vježbi Ugor 18 koja se održala u splitskoj vojarni ”Admiral flote Sveto Letica Barba“, a u međunarodnu operaciju potpore miru u Somaliji ATALANTA kreću početkom rujna

Pripadnici Hrvatske vojske već su gotovo dva desetljeća pouzdan i odgovoran partner u međunarodnim misijama i operacijama, a početkom rujna hrvatski će vojnici krenuti u još jednu međunarodnu operaciju potpore miru u Somaliji ATALANTA (EU NAFOR SOMALIA – OPERATION ATALANTA). Ukupno 12 pripadnika 3. hrvatskog autonomnog tima (Autonomous Vessel Protection Detachment – AVPD) vrijedno su se i naporno pripremali za tu međunarodnu operaciju, a ekipa Hrvatskog vojnika bila je na završnoj vježbi Ugor 18. Ona se 27. i 28. lipnja održala u splitskoj vojarni ”Admiral flote Sveto Letica Barba“  i u akvatoriju srednjeg Jadrana, kad su pripadnici AVPD tima sve naučeno pokazali pred članovima Ocjenjivačkog tima Glavnog stožera OSRH.

Iza pripadnika 3. AVPD tima devet je tjedana napornog rada tijekom kojih su usvajali brojne obučne sadržaje: upoznavali su se i učili vještine rukovanja pištoljem i automatskom puškom statično ili u pokretu, pri normalnoj i smanjenoj vidljivosti iz različitih položaja i na različitim udaljenostima te u svim okruženjima koje brod, otvoreno more ili afričke luke sa sobom nose. Uz to, svladavali su bojno gađanje iz Browninga i snajpera, prošli su obuku prve pomoći, usvajali su znanja i upoznavali se s područjem operacija u koje idu te sa zahtjevnim zadaćama koje ih ondje očekuju. Tijekom provedbe programa obuke nositelji su bili pripadnici iz prethodnih dvaju AVPD timova.

”Moram istaknuti da se u svakom trenutku osjećala snaga zajedništva, borbenog duha i pobjedničkog mentaliteta Hrvatske vojske. Borbeni moral tima na vrlo je visokoj razini. Svoj su puni doprinos dali svi članovi tima bez obzira na to jesu li bili glavni ili pričuvni kandidati,” objašnjava kapetan bojnog broda Željko Kusić, ujedno i čelnik tima za ocjenjivanje vježbe.

Scenarij vježbe obuhvatio je niz mogućih situacija s kojima se pripadnici tima mogu susresti tijekom provedbe misije: procedure nakon dolaska u vojnu bazu u Somaliji, primopredaja opreme i naoružanja u bazi, primopredaja i upoznavanje s teretnim brodom, ukrcaj kontejnera na brod i opreme na brod, incident u luci, napad pirata u brzim gumenim čamcima, zbrinjavanje i helikopterska evakuacija ranjenika, izvlačenje osobe iz mora, požar na brodu, dnevno i noćno gađanje, aktivnosti potrebne za hitno napuštanje broda, a novina je i gađanje pješačkim naoružanjem s broda.

Tko su članovi tima i kako su tekle pripreme za vježbu, ali i što očekuju od sudjelovanja u ovoj operaciji, rekao nam je zapovjednik 3. AVPD tima kapetan korvete Boris Kartelo.

”Pripreme su trajale devet tjedana i bile su dosta naporne. U timu je 12 članova, od toga je tri časnika, zapovjednik, njegov zamjenik i liječnik, te devet dočasnika. Ovaj AVPD tim spoj je iskustva i mladosti tako da smo prvih pet tjedana imali, za neke obnovu znanja, a za neke učenje obučnih sadržaja ispočetka,” pojasnio je zapovjednik tima. Tijekom same obuke, nastavlja Kartelo, zapovjednici prvog i drugog tima prenijeli su mu svoja pozitivna i negativna iskustva iz sudjelovanja u operaciji potpore miru u Somaliji, odnosno ukazali su na neka iskustva za koja nisu bili pripremljeni tijekom obuke pa je tako treći tim sad uvježban za neke situacije za koje prva dva tima nisu bila uvježbana. Upravo takve nepredviđene situacije pokazuju o kako se teškoj i zahtjevnoj operaciji radi.

”Naš plan uporabe postrojbe predviđa jedno, a s druge je strane situacija u Somaliji sasvim drugačija. Ondje morate biti ne samo vojnik, već i psiholog i učitelj. S jedne strane morate djelovati kao vojnik autoritetom i pojavom, a s druge strane morate biti psiholog i znati prepoznati kad ćete nekome dati bocu vode ili ga hladno odbiti. Misija je dosta složena i zahtjevna u samoj provedbi zadaća, odnosno ne radi se o isključivo o vojnoj zadaći gdje imamo oružje i samo pucamo, već moramo dobro procijeniti kad ćemo okrenuti oružje prema nevinom ribaru koji se u jednom trenutku može pretvoriti u opasnog terorista,” kaže zapovjednik tima te dodaje kako su zapovjednici prvog, drugog i trećeg tima i njihovi zamjenici  inače bili pripadnici postrojbe pomorskih diverzanata Hrvatske ratne mornarice.

Kako će konkretno odgovarati na pojedine incidente tijekom međunarodne operacije koja je pred njima, pripadnici tima pokazali su ”štiteći“ bojni brod ”Andrija Mohorovičić” koji su na kraju vježbe Ugor 18 uspješno i ”obranili“ od napada pirata u gumenim čamcima. Dok traje plovidba, članovi tima podijeljeni su u dvije skupine koje osiguravaju brod, a naoružanje smiju izvaditi tek kad iziđu iz somalskih teritorijalnih voda. Kad uoče da se brodu približava neko plovilo, tri puta se osobe na plovilu upozorava da se približavaju štićenom brodu. Ako se osobe na plovilu (a najčešće se radi o brzim gumenim čamcima) ogluše na upozorenja, slijedi signal upozorenja pa potom pucanj u pogon plovila. Prema scenariju vježbe, došlo je do razmjene vatre između članova tima i pirata u brzim gumenim čamcima, a tijekom pucnjave zapovjednik tima teško je ranjen. Liječnik pregledava i zbrinjava ranjenika te potom izvještava zamjenika zapovjednika tima o statusu ranjenika i pritom zahtijeva hitnu medicinsku evakuaciju (MEDEVAC). Stiže helikopter i pomoću nosila ranjenik se evakuira. Prema riječima čelnika tima za ocjenjivanje vježbe, ona je uspješno provedena.

”Gospodine zapovjedniče, poštovani pripadnici 3. HRVCON EUNAFOR ATALANTA – Somalija nakon završene vježbe vaša je ocjena borbeno spreman. Na toj vam ocjeni čestitam i zahvaljujem na trudu i zalaganju koje ste uložili tijekom temeljne i preduputne obuke. Vi ste obučeni, pripremljeni, osposobljeni, samoodrživi i autonomni za provedbu svih zadaća iz matrice sposobnosti po kojoj ste se obučavali, pripremali i osposobljavali,” poručio je čelnik tima za ocjenjivanje vježbe kapetan bojnog broda Kusić. Dodaje kako su snage hrvatskog kontingenta strukturirane sukladno zahtjevima iz međunarodnih sporazuma koji se odnose na provedbu operacije  i obuhvaćaju poznavanje procedura rada s lučkim vlastima tijekom boravka broda u lukama Afričke unije, sposobnost pomoći posadi broda u borbenoj sposobnosti te obrane broda od napada pirata, a sve to u skladu s pravilima djelovanja Rules od Engagement Authorisation – ROEAUTH.

”Hrvatski je tim izvrsno opremljen, obučen, pripremljen i ima autonomnost potrebnu za upućivanje u operaciju EU NAFOR ATALANTA te će biti spreman zaštititi i osigurati štićeni brod World Food Programme – WFP ako protivničke piratske skupine budu uočene na otvorenom i teritorijalnom moru te u lukama obalnih zemalja,” zaključio je čelnik tima za ocjenjivanje.


Član 3. AVPD tima je i liječnik pukovnik Ante Jažić: ”Danas smo uvježbavali MEDEVAC prebacivanje ranjenika s broda. Nakon pregleda uputili smo putem sredstava veze poziv helikopteru i u toj operaciji. Kao i svi drugi članovi tima, i ja imam naoružanje, odnosno skrbim se za zaštitu broda, ljudi i sredstava, ali istodobno sam i liječnik za sve ljude na brodu.”

Martina Butorac, Snimio: Tomislav Brandt