Vojne operacije Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici

Strateška procjena stanja u središnjoj Africi pod znatnim je utjecajem mnogih manjih, različitih sukoba, koji su na raznim razinama i u raznim oblicima međusobno duboko isprepleteni. Zemlje u regiji su među najsiromašnijima, najnerazvijenima i najkorumpiranijima na svijetu. To je područje kompleksnih i miješanih etničkih, plemenskih, vjerskih i kulturnih razlika, koje se susreću u brutalnim vremenskim uvjetima i okruženju koje nije definirano granicama

EUFOR Tchad/RCA

Operativno zapovjedništvo EUFOR-a CHAD/CAR u Mont Valerienu, pokraj Pariza, smješteno je 270 km od političko-strateškog zapovjedništva u Bruxellesu i 4300 km od dva područja operacija u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (CAR). Čad je peta najveća država u Africi. Graniči sa Sudanom na istoku, Libijom na sjeveru, Nigerom i Nigerijom na zapadu te Kamerunom i dijelom Operativnog područja djelovanja misije u CAR-u na jugu.

Važno je naglasiti geografske udaljenosti ove EUFOR-ove operacije. Zapovjedništvo snaga (FHQ – Force Headquarters) nalazi se u Abecheu, koji je više od 2000 km udaljen od luke Douala u Kamerunu, glavne pomorske luke ulaza u područje operacije (SPOD – Sea Port of Debarkation). Područje djelovanja proteže se oko 850 km po dužini i 250 km po dubini.

Abeche je regionalna metropola pokrajine Quaddai i nalazi se oko 800 km od glavnog grada N’Djamene, gdje je smješteno Pozadinsko zapovjedništvo snaga. Glavna je zadaća tog zapovjedništva koordinacija i uspostava veze s ključnim tijelima i organizacijama, među kojima i sa Sigurnosnom agencijom Čada, posebno uspostavljenom za odnose s EUFOR-om i za koordiniranje logističke potpore EU snaga kako bi se osigurala njihova održivost u području operacije.

Područje operacije proteže se kroz tri različita zemljopisna područja. U sjevernoj regiji Iriba i sjeverozapadnoj Abeche, teren je uglavnom pustinjski. Istočna regija Quaddai – Dar Sila uglavnom je ravničarska i s blagim brežuljcima. Putujući prema jugu u regiju Salamat te sjeverozapadnu regiju CAR-a, Vakaga, prevladavaju zaravni i pustinje.

Sušne i kišne sezone dominantno utječu na klimatske uvijete u području operacije. Sušna sezona traje od listopada do svibnja, a kišna od lipnja do rujna. U zemlji postoje dvije asfaltirane sletne staze, jedna u glavnom gradu, a druga u Abecheu. Sve ostale sletne staze su od zemlje. Ne postoji željeznička pruga. Osim 400 km asfaltirane ceste, sve su ostale makadami. Iako zemlja crpi i prerađuje naftu, u zemlji postoji manje od 12 benzinskih postaja. Vrijeme potrebno za prebacivanje konvoja mjeri se danima, a ne satima. Vrijeme trajanja putovanja mijenja se tijekom kišne sezone jer se veliki nizinski dio središnjeg Čada može prijeći isključivo brodom. Jedan od najvećih problema Čada i CAR-a je rješavanje izbjeglica i prognanih, a uzrok njihovih problema proizlazi iz regionalne nestabilnosti u Čadu, Sudanu i CAR-u. Godine 2003. oko 230 000 sudanskih izbjeglica ušlo je u Čad, a oko 15 000 u CAR. 2008. godine u području operacije nalazi se oko 400 000 izbjeglica i 180 00 prognanih. Većina se izbjeglica nalazi na sjeveru Čada, a prognani su koncentrirani u središnjim područjima i na jugu.
Na prvi pogled vidljiv je implementirani koncept UN-a za organizaciju i zbrinjavanje prognanih i izbjeglica u kampovima. S druge strane, zadaća operacije EUFOR-a Chad/CAR je stvaranje sigurnog i stabilnog okruženja u blizini izbjegličkih i prognaničkih kampova.

Ključni problemi s kojima se vlada Čada trenutačno nosi su:
• Unutrašnja borba za moć.
• Regionalna nestabilnost u Darfuru, Sudanu, koja se posljedično preljeva u sukobe između pobunjenika u Čadu, CAR-u i Sudanu.
• Velike migracije ljudi u potrazi za hranom.
Dvije značajne pobunjeničke grupe iz Sudana kontinuirano održavaju krizu i konflikt u Čadu. U drugoj polovici siječnja 2008. godine u N’Djamenu, pobunjenici su imali inicijalni uspjeh u zadržavanju teritorija. Ipak, zahvaljujući zračnim udarima Čada, snage predsjednika Debyja uspjele su 3. – 4. veljače osloboditi osvojeni teritorij. Većina javnih zgrada, uključujući zgrade Parlamenta, Palaču pravde, nacionalnog radija, banke kao i glavna gradska tržnica bile su uništene ili značajno oštećene, a bilo je i niz izvješća o masovnim krađama danima nakon što su završene borbe za grad. Predsjednik Deby je uspješno odbio taj napad pobunjenika od grada. Tijekom ovog posljednjeg sukoba većina UN osoblja i veliki broj stanovnika Čada prebjegli su preko mosta Chari u Kamerun. Kontraktori EUFOR-a prekinuli su s radom, a letovi operativne popune snaga planirani za 11. veljače 2008. bili su obustavljeni. Ne iznenađuje što se ovaj napad pobunjenika desio uoči donošenja odluke EU o osnivanju misije EUFOR-a Chad/CAR. Osnivanje misije EUFOR-a je dio ukupnog odgovora međunarodne zajednice na krizu u Darfuru, koja se prelila na susjedni Čad i CAR. 12. rujna 2007. godine EU je donijela Koncept upravljanja krizama, kao reakciju na produbljivanje humanitarne krize u Čadu, uz kontinuirane napade naoružanih pobunjenika koje prijete sigurnosti civilne populacije.

Ujedinjeni Narodi na krizu su odgovorili donošenjem Rezolucije Vijeća Sigurnosti br. 1778 od 25. rujna 2007. godine. Ova rezolucija pružila je legalitet za aktiviranje mirovne misije u Čadu i CAR-u (MINURCAT), ali i EU za slanje vlastitih snaga na godinu dana nakon odluke o potrebnim Inicijalnim operativnim sposobnostima. Dana 15. listopada 2007 godine Vijeće EU prihvatilo je prijedlog Združenog odgovora i osnivanje EU vojne operacije u republikama Čadu i Središnjoj Afričkoj republici. Donesena odluka odredila je položaj zapovjednog mjesta u Mont Valérienu, brigadnog generala Patrick Nasha iz Irske za Zapovjednika operacije, a brigadnog generala Jean-Phillipe Ganascia iz Francuske za Zapovjednika snaga. 28. siječnja 2008. godine Vijeće EU donijelo je odluku o aktiviranju operacije.

Zapovjednik operacije donio je 15. ožujka 2008. godine odluku o Inicijalnim operativnim sposobnostima (IOC – Initial Operational Capability). Od tog dana krenuo je mandat EUFOR-a Chad/CAR u trajanju od 12 mjeseci. Nakon tog vremena, EUFOR će se povući iz područja operacija, a zamijenit će ih neke druge snage. U planskom dijelu operacije sudjeluju 22 nacije, a na terenu njih 18.

Glavna zadaća EUFOR-a jest održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u području operacija, i to:
• zaštitom civila od opasnosti,
• osiguravajući dostavu namirnica i održavajući slobodu kretanja humanitarnog osoblja,
• zaštitom UN-ovog i njima podređenog osoblja,
• osiguravajući i pomažući u povratku prognanika.
Snage EUFOR-a raspoređene su u tri sektora, svaki jačine bojne. U sjevernom sektoru nalazi se Multinacionalna bojna Sjever pod poljskim vodstvom (u koju će biti uključene i hrvatske snage). U središnjem sektoru je Multinacionalna bojna Centar pod francuskim zapovijedanjem (s priključenim slovenskim snagama). U južnom sektoru nalazi se Multinacionalna bojna Jug pod Irskim vodstvom (i priključenom nizozemskom satnijom) i također posebna Multinacionalna bojna Birao u CAR-u pod francuskim zapovjedništvom. Uz ove snage, u području operacija nalaze se i Snage za specijalne operacije koje djeluju po cijelom području ovisno o potrebi. Francuska i Italija pružaju dvije Role II bolnice, jednu u Čadu, a jednu u CAR-u.

Ključni izazovi misiji EUFOR-a su:
• nepostojanje logističke potpore zemlje domaćina,
• nepostojanje konačnog odgovora na regionalnu krizu,
• neprijateljski stav pobunjeničkih grupa prema EUFOR-u,
• utjecaj klime.

Operacija je danas u fazi pune operativne spremnosti. Operativna nazočnost je vidljiva i kontinuirana u cijelom području djelovanja. Učestalost incidenata je relativno velika, ali većina se odnosi na lokalne probleme među plemenima koji nepovratno vode da daljnjeg nasilja. Jedan značajni događaj koji je privukao međunarodnu pažnju bio je ubojstvo čelnika britanske organizacije Save the Children tijekom posjeta Čadu. S posljednjima napadima povećala se i koncentracija EU snaga i borbenih kapaciteta u područjima u kojima su se napadi desili.
Mandat operacije sprječava borbene postrojbe EUFOR-a da ulaze u izbjegličke i prognaničke kampove. Stoga su CIMIC timovi oči Snaga. Zadaća im je povezivanje i održavanje bliskih odnosa s ostalim akterima koji djeluju u području operacija. Većina operativnih radnji Snaga usmjereno je na povećavanje znanja o situacijskom stanju u regiji kako bi odgovori na novonastale krize bili što učinkovitiji. Cjelokupni stožeri Zapovjedništva za operacije i snage, obučeni su i o djelovanju po pitanjima spolova (uključujući i standarde ponašanja i implementaciju Rezolucije VS UN-a 1325).

Zapovjednik operacije šalje izvješća Političkom i sigurnosnom vijeću preko čelnika Vojnog odbora EU. Dva združena operativna središta (JOC-a; Joint Operations Center) u OHQ i FHQ usuglašavaju djelovanje operacije. U koordiniranju operacije djeluje veliki broj država koje daju snage, vlada Čada, DPKO, nevladine i druge međunarodne organizacije i MINURCAT. Strateška procjena situacije u središnjoj Africi je pod značajnim utjecajem mnogih manjih, različitih sukoba koji su na raznim razinama i u raznim oblicima, ali ipak duboko međusobno isprepleteni. Zemlje u regiji su među najsiromašnijim, nerazvijenim i korumpiranim na svijetu. To je područje kompleksnih i miješanih etničkih, plemenskih, vjerskih i kulturnih razlika koje se susreću u brutalnim vremenskim uvjetima i okruženju koje nije definirano granicama. U tom području djeluje i veliki broj različitih pobunjeničkih pokreta, te trajnu prekogranični sukobi između država u kojima su ovi pobunjenički pokreti utemeljeni.

U CAR-u djeluje značajni broj sigurnosno vezanih međunarodnih operacija i misija koji oblikuju situaciju na terenu, a s kojima EUFOR mora surađivati.

Pukovnik Marek BRYLONEK, bivši voditelj Odjela za međunarodne odnose u Zapovjedništvu Poljske žandarmerije, vojni je pomoćnik zamjenika zapovjednika za operacije u misiji EUFOR Tchad/CAR.

Marek BRYLONEK