Vojni i policijski specijalci uvježbavali svladavanje diverzantsko-terorističke grupe

Satnija specijalne Vojne policije Pukovnije Vojne policije GSOSRH bila je domaćin međunarodne i međuresorne, intergranske obuke koja se od 14. do 23. svibnja provodila u vojarni ”Admiral flote Sveto Letica-Barba“ u Splitu, a dio vježbe odvijao se i u vojarni ”Josip Jović“ u Udbini. Ovaj ključni obučni događaj sublimacija je tromjesečne postrojbene obuke te se praktičnim zadaćama na terenu uvježbavaju drilovi pripremani u matičnim vojarnama i sposobnost prilagodbe srodnim postrojbama iz drugog ministarstva – MUP-a odnosno NATO-ovim partnerskim zemljama poput Republike Slovenije…

Satnija specijalne Vojne policije bila je domaćin međunarodne i međuresorne intergranske obuke i uvježbavanja koja se od 14. do 23. svibnja provodila u splitskoj vojarni ”Admiral flote Sveto Letica – Barba“. Kulminacija je to ovogodišnjeg tromjesečnog obučnog ciklusa te ustrojstvene cjeline Pukovnije VP-a. Radi se o obuci u kojoj su, uz pripadnike SSVP-a, sudjelovali i pripadnici Specijalne policije MUP-a te gosti iz Slovenije, tim pripadnika iz voda PEST – Posebna enota za specialno taktiko, Specializirana enota vojaške policije – SEVP. Uz vježbe u splitskoj vojarni, dio obuke provodio se i u vojarni ”Josip Jović“ u Udbini.
”Tijekom deset dana obuke provodimo aktivnosti vezane za tematske cjeline koje obuhvaćaju urbane operacije, operacije u noćnim uvjetima ili uvjetima slabe vidljivosti, uporabu sredstava prisile ovlaštenih službenih osoba policije i Vojne policije. Dnevne i noćne vježbe provodimo u vojarni ”Admiral flote Sveto Letica – Barba“ u Splitu jer ima iznimno dobru infrastrukturu koja nam odgovara za naše obučne sadržaje te uvježbavanja taktike, tehnika i procedura u realnim terenskim uvjetima. Značajno je naglasiti potporu Hrvatske ratne mornarice, koja nam je ustupila jedan od brodova svoje flote, a imamo i potporu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, helikopter iz sastava 93. zrakoplovne baze iz Divulja, te potporu Javne vatrogasne postrojbe grada Splita. S obzirom na slijednost i složenost obučnih tema i sadržaja, vatrogasni toranj JVP-a grada Splita prva je postaja za pojedinačnu, timsku i postrojbenu pripremu iza koje slijedi primjena tehnika brze infiltracije s helikoptera na objekte, platforme, brodove ili neko drugo područje koje je nepristupačno,” objasnio je zapovjednik Satnije specijalne Vojne policije satnik Andrej Smolek dodajući kako je ovaj ključni obučni događaj sublimacija tromjesečne postrojbene obuke te se kroz praktične zadaće na terenu uvježbavaju drilovi pripremani u matičnim vojarnama, a u ovoj prilici i sposobnost prilagodbe srodnim postrojbama iz drugog ministarstva – MUP-a odnosno NATO-ovim partnerskim zemljama poput Republike Slovenije.

Lociranje, identifikacija, pregovori…

Ekipa Hrvatskog vojnika bila je na dijelu vježbe koji se odvijao u vojarni ”Josip Jović“ u Udbini kad su pripadnici SSVP-a, SP MUP-a i PEST-a provodili obuku prema jednom od mogućih scenarija iz djelokruga rada Vojne policije, a to je lociranje, identifikacija i uspostava kontakta s diverzantsko-terorističkom grupom – DTG. Ta grupa, ističe satnik Smolek, radi probleme pripadnicima Vojne policije čija je zadaća locirati ih, identificirati, te ih pokušati pregovorima staviti pod kontrolu.
”Oni uzvraćaju vatrom, dolazi do napada na ovlaštenu službenu osobu gdje se stječu zakonski uvjeti za uporabu sredstava prisile, odnosno za primjenu vatrenog oružja. Uspostavljamo kontakt te se kreće u progon i u bliskoj borbi uporabom taktičkih timova uz vatru i manevar neutraliziramo kroz metnu situaciju koja simulira protivnika,” objašnjava zapovjednik SSVP-a. U vježbi su sudjelovala 32 pripadnika Vojne policije, dva tima specijalaca iz MUP-a te tim pripadnika slovenske Vojne policije. Sudionici u obuci, ovom prilikom primjenjuju i uvježbavaju temeljne vojničke vještine, specijalističke vojne vještine, policijska postupanja sukladno djelokrugu rada Vojne policije i SP-a MUP-a. Konkretno, kroz scenarij neutralizacije terorističke grupe pripadnici su ponajprije uvježbavali korištenje sredstava prisile – vatreno oružje kroz instinktivna i situacijska gađanja.
”Kao primarno oružje koristili smo automatsku pušku, hrvatski samokres HS 9 kao sekundarno oružje i borbenu sačmaricu koja je oružje, ali i alat za nasilno provaljivanje u utvrđene objekte kako bi taktički tim, koji mora postupati, prošao sve prepreke na koje nailazi bez zastoja i ograničenja pri čemu se koristi efekt brzine, inicijative i sigurnosti. Pripadnici su nosili standardnu balističku zaštitu za tijelo te zaštitnu kacigu, zaštitu za vid i sluh te svu ostalu standardnu opremu za postrojbe Vojne policije, ” kaže satnik Smolek.

Uvježbavanje zadaća iz područja operacija u urbanom okruženju

Obuka je nastavljena u splitskoj vojarni gdje su se uvježbavale zadaće iz područja operacija u urbanom okruženju u dnevnim i noćnim uvjetima, odnosno u uvjetima slabe vidljivosti. Pripadnici su u noćnim uvjetima koristili optoelektroničku opremu za motrenje, sredstva za ciljanje, oznake i uređaje za borbenu identifikaciju, radijske uređaje te taktičko svjetlo kako bi bili spremni provoditi operacije u svim vremenskim i prostornim uvjetima i bez ograničenja.
Obuka je nastavljena provedbom operacije na moru, kad su pripadnici SSVP-a, SP-a i PEST-a uz potporu pilota i helikoptera HRZ-a i posade broda HRM-a izveli zajedničku vježbu u području združenih zračno-pomorskih operacija tzv. Maritime interdiction operation – MIO ili operacija presretanja na moru. Radi se o standardnoj proceduri NATO-ovih ratnih mornarica kad se provodi nasilan ukrcaj u slučajevima kad posada broda ili nekog drugog plovila ne surađuje pa je potrebno pregledati osobe na brodu, teret, dokumentaciju i dr. Kako bi se snage u najkraćem vremenu infiltrirale na plovilo, koristi se tehnika tzv. Fast-roping, odnosno fast rope insertion extraction system – FRIES, poznatije pod nazivom “brzo uže”.
”Ova je vježba bila usmjerena na intergransku i međuresornu suradnju kako bi se učinkovito uvezale sposobnosti i učinkovitosti HRM-a, HRZ-a i VP-a kao pristožerne postrojbe te SP-a MUP-a u vrlo dinamičnom okruženju i vrlo složenim operativnim okolnostima uz što učinkovitiji sustav vođenja i zapovijedanja na svim razinama. Vježba je bila svojevrsna provjera sposobnosti svih sudionika te je planirana, koordinirana, nadzirana i provedena sukladno namjeri zapovjednika. Uvjerili smo se kako je sinergija ključ uspjeha u ovakvim složenim operacijama, ” naglasio je satnik Smolek. Inače, ovaj je dio vježbe proveden u cilju postizanja što veće sigurnosti i stabilnosti na moru, a sve u skladu sa smjernicama iznesenim na 9. godišnjoj konferenciji pod nazivom “Poticanje projekcije stabilnosti kroz pomorsku sigurnost: Postizanje poboljšane sposobnosti i operativnu učinkovitost” održanoj početkom godine u NATO-ovu centru Maritime Interdiction Operational Training u Grčkoj.

”Republika Hrvatska i Oružane snage RH aktivan su sudionik razvoja sposobnosti i međunarodnog doprinosa u cilju potpore tog cilja,” dodaje satnik Smolek.

Suradnja sa srodnim postrojbama

Zapovjednik SSVP-a pojasnio nam je i kako je došlo do ove desetodnevne međunarodne i međuresorne suradnje i uvježbavanja, odnosno suradnje s pripadnicima SP MUP-a i gostiju iz Slovenije te pritom posebno ističe kako je suradnja međusobno srodnih postrojbi iznimno korisna za sve strane.
”Suradnja je započela na tragu smjernica potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića da se kroz sinergijski učinak u Oružanim snagama taj napor proširi i na MUP te da se srodne postrojbe povežu na svim razinama, kroz strateške ciljeve, operativne razine pa do taktičke razine kako bismo postigli efikasniji sustav domovinske sigurnosti. Specijalna policija MUP-a slična je našoj postrojbi, koristimo slične taktike, tehnike i procedure u našem radu tako da je ovo iznimno korisna i praktična suradnja. Izmjenjujemo iskustva, znanja, sposobnosti, taktike i tehnike i takvim načinom rada usavršavamo naše pripadnike da bi u budućnosti kroz čitav spektar zadaća i aktivnosti bili što uspješniji i ispunjavali svoje zadaće koje se stavljaju pred nas u ovo intenzivno, zahtjevno i dinamično vrijeme i prostor. Ovo je prva praktična obuka koju smo započeli u suradnji sa Zapovjedništvom Specijalne policije MUP-a. Prije mjesec dana, Satnija za posebne oblike osiguranja provela je vježbu na platformi osiguranja štićenih osoba u suradnji s Upravom za posebne poslove sigurnosti MUP-a. Priključili su se i taktički timovi SP-a MUP-a i SSVP-a gdje su kroz sinergiju pokazali sposobnost prilagodbe i suradnje te provedbe specijalističkih zadaća iz djelokruga rada osiguranja štićenih osoba u mjestu i pokretu. To je oplemenilo cijeli napor zajedničkog uvježbavanja, uštede resursa i fokusiranog rada u poboljšanju sustava sigurnosti Republike Hrvatske,” rekao je satnik Smolek te dodao kako je zadovoljan ozbiljnošću, profesionalnošću, zalaganjem i motivacijom koju su pokazali pripadnici na ovoj vježbi.
Što se gostovanja kolega iz Slovenije tiče, nastavlja satnik Smolek, radi se o bilateralnoj suradnji vojnih policija Oružanih snaga Republike Hrvatske i Slovenske vojske dogovorenoj na razini Službe VP GS OSRH, a danas Samostalnog sektora za VP poslove MORH-a. Usuglašen je program zajedničke vježbe i uvježbavanja iz djelokruga rada Vojne policije i ovo je drugi zajednički ciklus međusobnog posjeta i uvježbavanja. Prošle su godine naši pripadnici bili gosti u Sloveniji u njihovoj matičnoj postrojbi u Ljubljani, dok su obučne aktivnosti bile na vojnom poligonu blizu Postojne.
”Suradnja je počela prošle godine kad su pripadnici hrvatske Vojne policije došli na našu vježbu tjedan dana kao promatrači. Ove smo godine i mi trebali doći samo promatrati vježbe, no zapovjednik Andrej Smolek rekao je da možemo i sudjelovati. I mi provodimo slične vježbe, nema nekih velikih razlika u zadacima i tehnikama. Jako smo zadovoljni što smo mogli sudjelovati u vježbi, ” rekao je natporučnik Blaž Primc, zapovjednik posebne postrojbe za specijalne taktike Vojne policije.


Zajedničku vježbu pripadnika Satnije specijalne Vojne policije, SP MUP-a i njihovih gostiju iz Slovenije u vojarni ”Josip Jović“ u Udbini, u sklopu je predmeta Vojno-stručna praksa zajedno s predmetnim nastavnikom bojnikom Lukom Kovačem pratilo i petero kadeta 12. naraštaja kadeta vojno-studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje Hrvatskog vojnog učilišta ”Dr. Franjo Tuđman“.
”Trenutačno sam na vojno-stručnoj praksi u Pukovniji Vojne policije. Ovo je prvi put da smo zajedno na terenu s pripadnicima Satnije specijalne Vojne policije što je zapravo kruna naše prakse gdje iz prve ruke, uživo, vidimo provedbu složenih vojnih zadaća koje su rezultat dugotrajne, detaljne i kompleksne organizacije za koju je odgovoran časnički lanac u kojem ćemo se i sami naći za nekoliko mjeseci. Biti jedan dan dio tima i biti s najboljima iznimno je motivirajuće i daje dodatni elan da jednog dana i mi budemo najbolji,” komentirao je kadet Mauricio Kučić.


Martina Butorac
Snimio Tomislav Brandt