Vojno policijske specijalne postrojbe

Godine 2004. – 2005. u Poljskoj su stvorene tri postrojbe Specijalne vojne policije. One se sastoje se od 1500 profesionalnih vojnih policajaca. Kao postrojba znatno se razlikuju od standardne, općeprihvaćene slike vojne policije

Vojnici pripadnici poljske postrojbe Specijalne vojne policije osim tipične VP obuke, moraju proći obuku iz pirotehnike, protuterorističke taktike i taktike preživljavanja. Sudjeluju također u sljedećim specijalističkim tečajevima:
• Preventivna i hitna medicinska pomoć
• Padobranska obuka
• Ronilačka obuka
Novoosnovane postrojbe još su uvijek u fazi obučavanja i razvijanja. Očekuje se da će uskoro te postrojbe brojiti ciljanu brojku od 2000 VP.

Zbog čega je donesena odluka o stvaranju takvih postrojbi u Poljskoj? Najvažniji je razlog bio prepoznavanje novih prijetnji i spoznaja da je sve veća potreba za VP postrojbama općenito.

U današnjoj Poljskoj, kao i u većini europskih zemalja, ne postoji bojazan od oružane agresije ijedne od susjednih država, ali zbog toga postoji jasna i neposredna opasnost od terorističkih ugroza. Napadi od 11. rujna 2001 na World Trade Center i Pentagon u Sjedinjenim Američkim Državama bili su dramatičan simbol prijetnji novog, 21. stoljeća. I teroristički napadi koji su uslijedili na Veliku Britaniju, Italiju, Španjolsku i druge zemlje – ojačali su svijest da se u današnjem svijetu nitko ne može osjećati potpuno sigurnim. Mnoge su zemlje prilagodile svoju strategiju obrane i prihvatile konceptualni pristup suzbijanja međunarodnog terorizma. Stvaranje specijalističkih postrojbi sa zadaćama prevencije terorizma samo je jedna u nizu mjera koje se trenutačno provode.

Drugi važan razlog stvaranja Specijalnih postrojbi VP (MPSU) jest sve veća potreba za policijskim tipom vojnih postrojbi, koje bi se upućivale u krizna područja diljem svijeta. Iskustva iz Iraka i Afganistana, s Balkana i sa Srednjeg istoka pokazala su da se operacije poduzimane u tim područjima mogu podijeliti u tri faze.

Prva faza podrazumijeva masovno upućivanje svih raspoloživih snaga u područje operacija. Uključuje uporabu teške opreme, kako bi se uspješno odbilo svako ofenzivno djelovanje. Ta faza, nazvana “nametanje mira”, uključuje oružanu borbu između suprotnih strana i nalikuje na rat.

Nakon završetka prve faze, počinje stabilizacijska faza u kojoj su borbene operacije ograničene na manje incidente, a istodobno raste broj operacija promatranja i nadgledanja. Tu fazu obilježava početna kooperacija s lokalnim vlastima, policijom i dijelovima lokalnih oružanih snaga, a naziva se “izgradnja mira”. U njoj dominiraju pokušaji usmjereni prema prepoznavanju i jačanju vladajućih institucija i drugih struktura odgovornih za sigurnost i neutralizaciju prijetnji koje bi mogle narušiti postignuti mir ili obnoviti sukob.

Treća faza je poznata kao “održavanje mira”. Najčešće, to je najduža faza misije. Obilježavaju je: nazočnost međunarodnih snaga u konfliktnoj regiji, nadzor poštivanja mirovnih dogovora i dostava humanitarne pomoći. Nadalje, pomaže se i u obuci policije, vojske i granične straže. Druge zadaće uključuju osiguranje osoba i imovine, te održavanje provedbe zakona i reda u slučajevima javnih nemira i sl.

Tijekom prve faze, vojno policijske snage su prisutne u malom broju. Njihova je uloga ograničena na tipične vojno policijske potporne funkcije, ali tijekom druge i treće faze uloga vojne policije naglo se povećava. U drugoj fazi, VP postrojbe već mogu obnašati zadaće samostalno, paralelno uz klasične vojne postrojbe. Također, mogu nadopunjavati i koordinirati zadaće i aktivnosti s lokalnom policijom ili s drugim međunarodnim VP elementima.

S druge strane treću fazu označava provedba tipičnih VP zadaća. Nakon što se predaju ovlasti za postupanja lokalnim vlastima, problemi tipični za ovu fazu misije upućuju direktno na potrebu veće upotrebe vojno policijskih snaga.

U Poljskoj, koncept osnivanja MPSU pokrenuo je stvaranje mobilnih postrojbi s vrhunskom obukom i opremom u skladu s NATO standardima. Takve postrojbe se ne bi koristile samo u međunarodnim misijama, nego također pružaju potporu policijskim postrojbama u Poljskoj, što je moguće kada nastala kriza zahtijeva uporabu većeg broja snaga, a policijske postrojbe pokažu se nedovoljnima.

Okviri operativne uporabe VP postroji ovisiti će dakako o mandatu misije u koju su poslani, te mogu uključiti slanje cijelih postrojbi ili postrojbi formiranih u modularnom obliku, kako bi zadovoljili specifične uvjete misije. U stvaranju Poljske MPSU, uzete su u obzir sljedeće pretpostavke:
• relativno malen trošak stvaranja i opremanja postrojbi
• profesionalni status osoblja
• obuka, oprema i naoružanje za predviđene zadaće (slične onima za vojne specijalne postrojbe i postrojbe specijalne policije)
• velika mobilnost i sposobnost brzog izmještaja u područje operacija
• preduvjet postojanja policijskih ovlasti
• modularna organizacijska struktura

Modularna organizacijska struktura pruža fleksibilnost koja omogućava stvaranje manjih postrojbi tako da odgovaraju određenoj misiji ili operaciji. Temeljni modul se sastoji od šesteročlanog tima ili voda sačinjenog od pet timova.

Prilikom planiranja odgovarajuće strukture postrojbe mogu se koristiti postojeći elementi (timovi, vodovi, satnije i bojne) ili se može kombinirati nekoliko modularnih komponenti.
Specijalne postrojbe VP opremljene su standardnom i specijalističkom policijskom opremom, lakim naoružanjem, strojnicama, i modernim vozilima dizajniranim za odgovarajuće zadaće, kao i s vozilima za transport osnovnog šesteročlanog tima. Među tim vozilima su Land Roveri, oklopna patrolna vozila Boar II (poljske proizvodnje) i zapovjedna vozila prilagođena za sve terenske uvjete. Neke MPSU subpostrojbe opremljene su sačmaricama s glatkim cijevima, protutenkovskim lanserima i snajperima. Uskoro se očekuje i opremanje eklektičnim oružjem.

Posjedovanje neubojitih oružja važan je razlikovni faktor između VP i običnih vojnih postrojbi.

Specijalne postrojbe mogu se aktivirati u pet različitih scenarija:
1. Samostalno izvršenje određenih zadaća u punoj ili smanjenoj snazi (i opremi), pri čemu se zadržava u potpunosti zapovijedanje i nadzor.
2. Odabir smanjenih postrojbi i elemenata za izvršenje zadaća u mirovnim i stabilizacijskim misijama pod okriljem UN-a, NATO-a, EU-a ili unutar poljskog vojnog kontingenta. To uključuje prepoznavanje specifičnosti misije (samostalna formacija vojno policijskog kontingenta također je moguća).
3. Određivanje elementa unaprijed određene veličine za obavljanje zadaća unutar Nacionalnih taktičkih snaga; također kao komponenta multinacionalnih VP postrojbi u skladu s NATO direktivama za oružane snage i druge međunarodne obveze.
4. Odabir operativnih modula za potporu regionalnim VP postrojbama, kada god je takva potpora potrebna.
5. Mobiliziranje elemenata postrojbe kao potpore civilnoj policiji u slučajevima izbijanja krize. Tada se operativno zapovijedanje predaje policiji. U skladu s člankom 18. Policijskog zakona, premijer ima ovlast upotrijebiti vojnu policiju i u Poljskoj kada se civilna policija pokaže nedovoljnom za obavljanje zadaće. Pod tim uvjetima VP ima ovlasti postupanja ne samo prema vojnom osoblju nego i prema civilima.

Obuka MPSU traje 18 mjeseci. Cijeli ciklus obuke podijeljen je na tri 6-mjesečna razdoblja. Obuka je usmjerena na pripremu vojnika za visok stupanj provođenja uglavnom policijskih zadaća:
• patroliranje;
• konvoji;
• nadzor vozila i osoba;
• provedba predistražnih radnji;
• osiguranje mjesta događaja incidenata i kaznenih djela;
• preventivne aktivnosti;
• uhićenje i pritvaranje počinitelja kaznenih djela (uključujući i naoružane kriminalce);
• traganje za opasnim kriminalcima ;
• zaštita VIP osoba.
Uz navedene vještine VP treba biti spreman odgovoriti i na zadaće nastale terorističkim ugrozama:
1) Prevencija terorističkih napada na tlu:
• fizička borba protiv terorizma
• prikupljanje i obrada podataka
• blokiranje područja i organiziranje zaobilaznica
• osiguranje mjesta događaja
• osiguranje osoba i objekata
2) Prevencija terorističkih napada u zraku:
• prikupljanje i obrada podataka
• osiguranje mjesta zračnih nezgoda
• predistražne radnje
• sudjelovanje u antiterorističkim radnjama (npr: ?Renegade?),
• sudjelovanje u operacijama čišćenja
3) U krizama uzrokovanim epidemijama, ili nakon bioloških, nuklearnih ili kemijskih terorističkih napada:
• prikupljanje i obrada podataka
• sudjelovanje u osiguranju ugroženog objekta ili područja
• sudjelovanje u organizaciji snaga određenih za borbu protiv ugroza
• dužnosti vezane za sudski postupak

Vojnici iz Specijalnih postrojbi VP spremni su prodrijeti u zgrade i druge objekte u sklopu operacija spašavanja talaca. Također su uvježbani za uhićenja počinitelja kaznenih djela (uključujući i bjegunce iz pritvora), postupanje prilikom javnih nemira i provođenje mjera smirivanja javnih demonstracija.

Svi MPSU vojnici prolaze izobrazbu iz engleskog jezika. Cilj je upoznavanje vojnika s jezikom kako bi u kratkom vremenu modul MPSU mogao biti pridodan većem multinacionalnom elementu i funkcionirao u njenom sastavu s minimalno problema. Snažan je naglasak stavljen na izobrazbu iz engleskog jezika i od svih se časnika očekuje dobro vladanje jezikom.

Kako što je spomenuto ranije, koncept operativne uporabe MPSU osigurava njihov rad izvan Poljske u mirovnim misijama i stabilizacijskim operacijama. Tada djeluju kao postrojbe specijalizirane za pružanje policijske potpore zapovjedniku Snaga u području operacija. Organizacijska struktura, obuka i spremnost MPSU zajedno s njihovim operativnim sposobnostima, bit će usuglašeni s NATO-ovom vojno policijskom doktrinom. U odnosu prema savezničkim snagama, doktrina pretpostavlja sljedeće:
• ojačavanje nacionalnih VP s vojno policijskim elementima koji se nalaze u njihovoj strukturi
• obveza zapovjednika Snaga da upotrijebi multinacionalne VP postrojbe za provedbu zadaća od važnosti za cijele snage.

U području gdje je NATO-ova vođena multinacionalna misija u tijeku, aktivnosti VP temelje se na standardima definiranima u STANAG 2226 (APP 12 – Military Police Doctrine and Procedures). U drugim slučajevima, načelno su prihvaćene smjernice rada koje je postavio UN ili EU.

Trenutačni potencijal specijalnih postrojbi dopušta sljedeće oblike operativne uporabe u međunarodnim misijama:
• Kao samostalna postrojba, obnaša zadaće prema zahtjevu zapovjednika Snaga ili koalicijskih postrojbi. Postrojba istodobno sačinjava poljski vojni kontingent. Takav je slučaj bio 2006. godine u Kongu, kada je specijalna postrojba VP stvorila samostalan kontingent pod zapovijedanjem VP časnika. Kontingent je djelovao pod francuskim zapovjedništvom multinacionalnih snaga u Kongu.
• Kao posebna postrojba u sastavu poljskog vojnog kontingenta, u ulozi nacionalne Vojne policije. Najbolji primjer ovakve uporabe snaga jest VP komponenta (15% od ukupnog broja) u poljskom kontingentu tijekom operacije Enduring Freedom u Afganistanu.
• Kao dio multinacionalne VP postrojbe prisutne u svakoj misiji. Mali broj VP je pridodan u multinacionalnim vodovima i satnijama.
• Kao Specijalna postrojba Vojne policije koja obnaša zadaće u području operacija pod izravnim nadzorom zapovjednika Snaga. Dobar primjer takve uporabe bio je u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, gdje je od 2006. godine jedna od MPSU postrojbi preuzela zonu od postrojbi kopnene vojske.
Što se tiče obuke i opreme, specijalne postrojbe VP spremne su provoditi sljedeće zadaće:
• Održavanje javnog reda i provedba drugih preventivnih zadaća (uporabom neubojitih oružja), koje pružaju neposredne rezultate na području javne sigurnosti i općeg reda.
• Nadgledanje područja obilježeno kontinuiranom nazočnošću VP na važnim lokacijama. Uključuje nadzor i provjeravanje stanja sigurnosti, poštivanje potpisanih ugovora, održavanje i ažuriranje baza podataka uspostavljenih za praćenje pitanja sigurnosti i zakona.
• Protuterorističke operacije.
• Traganje za osobama osumnjičenim za počinjenje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i terorističkih čina i drugim osobama koje predstavljaju prijetnju operacijama ili postrojbama.
• Prikupljanje podataka kontaktima s lokalnim stanovništvom i drugim institucijama, i to podataka vezanih za sigurnost, lokalne uvjete i razinu kriminaliteta.
Novačenje vojnika za specijalne postrojbe provodi se pažljivim odabirom kandidata iz:
• Teritorijalnih VP postrojbi
• Vojnih postrojbi
• Pričuvnih postrojbi

Kriteriji odabira definirani u odluci ministra obrane. Svi kandidati moraju biti minimalne visine 175 cm i dobrog zdravlja, te moraju imati dobre ocjene iz postrojbe iz koje dolaze. Oni prolaze kvalifikacijske testove iz engleskog jezika i opće tjelesne spreme te psihološko profiliranje. Javlja se dosta kandidata za ulaz u Specijalne postrojbe VP, najčešće do 12 za svako slobodno mjesto. No, zahtjevni ulazni kriterij razlog je niske prolaznosti.

Jedna od već formiranih Specijalnih postrojbi (Gliwice, u južnoj Poljskoj) okosnica je multinacionalne bojne VP – jedine NATO postrojbe te vrste. Poljska je kao “vodeća nacija” uz Češku, Slovačku i Hrvatsku, osnovala postrojbu koja zadovoljava sve NATO standarde.

Ja sam autor koncepta Specijalnih postrojbi Vojne policije u Poljskoj i stvaralac samih postrojbi. Kao Zapovjednik Vojne policije, proveo sam bezbroj sati u razgovoru sa zapovjednicima različitih vojnih postrojbi iz različitih zemalja. Promatrao sam vojne kontingente u većini misija diljem svijeta. Uvjeren sam da će u godinama koje dolaze potreba za postrojbama poput MPSU u Poljskoj i dalje rasti.

Iskustvo iz različitih konflikata pokazalo je da, kad god uvjeti to dopuštaju, bolje je primjeniti tehnika nagovaranja, stabiliziranja i ojačavanja nego nasilnog rješavanja sukoba. Uporaba neubojitih oružja i načini rada tipični za Vojnu policiju jesu način rada u budućnosti.

Krvoproliće uvijek vodi k osveti, a smrt k još više smrti. Zbog toga je bolje zadržati, uhititi, nadzirati, pregovarati i dogovarati nego pucati. Ove postrojbe pružaju uvjete koji dopuštaju takav pristup. Specijalne postrojbe Vojne policije idealne su za tu ulogu. 

Autor: general bojnik Boguslaw Pacek

General bojnik Boguslaw Pacek je bivši zapovjednik poljske Vojne policije. Njegova vojna karijera trajala je 28 godina, od vojnika do general bojnika, a bio je na raznim dužnostima. Osnovao je postrojbi Specijalne vojne policije u Poljskoj.