Vrijedna razmjena iskustava

Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” sudjelovale su u programu mobilnosti Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport pod nazivom Erasmus+ Training Staff Mobility

U sklopu programa Europske unije, knjižničarke Knjižnice HVU-a Alma Lušetić i Maja Halapir boravile su tijekom lipnja na Academia General Militar / Centro Universitario de la Defensa u Zaragozi u Španjolskoj. Cilj posjeta bila je razmjena profesionalnih znanja, iskustava i praksi iz područja informacijskih usluga i knjižničarstva te mogućnost buduće suradnje. Djelatnice HVU-a obišle su dvije knjižnice Academie General Militar u kojima je pohranjena suvremena, ali i iznimno vrijedna povijesna građa.

Prikazani su knjižnični fondovi i usluge knjižnica te izvori informacija u polju vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, razmijenjena su iskustva o temama objave i razmjene informacija i izvora znanja kao i njihove dostupnosti s posebnim naglaskom na digitalne repozitorije i elektroničke baze stručnih i znanstvenih informacija. Obrađene su teme bibliografske obrade građe, informacijske pismenosti, edukacije knjižničnih korisnika i druga aktualna pitanja iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Osim toga, domaćini, od kojih je nekolicina sudjelovala u mirovnim misijama devedesetih godina u Hrvatskoj i BiH potrudili su se i u predstavljanju Akademije i njezine djelatnosti  danas, kao i tijekom povijesnog razvoja osobito dobro prezentiranog u vojnom muzeju Akademije. Usto, kako bi se dobio i širi okvir djelatnosti i razvoja knjižničarske struke u Španjolskoj, organiziran je obilazak i Knjižnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zaragozi. Predstavljena je također i Medicinska knjižnica koja se smatra jednom od najstarijih knjižnica Sveučilišta u Zaragozi, a posjeduje značajan niz zbirki vrlo rijetke i dragocjene građe te inkunabula i manuskripata. U Medicinskoj je knjižnici bila postavljena izložba posvećena 100-godišnjici Einsteinova predstavljanja teorije relativnosti u Zaragozi, s prikazanim rijetkim knjigama u kojima je teorija prvi put opisana. U prostoru impresivne povijesne zgrade Sveučilišta predstavljen je i amfiteatar u kojem je Einstein teoriju i objašnjavao.

Domaćini su organizirali i vrhunsko stručno vodstvo uz obilazak slavne tvrđave Aljaferie – arapske dvorske palače koja je kasnije stoljećima služila i kao obrambena građevina. Prikazana su oba sačuvana povijesna sloja građevine te dijelovi zgrade u kojima je zasjedala španjolska inkvizicija kao i toranj u kojem je živjela osoba prema čijem je životu napisana priča, a kasnije i znamenita Verdijeva opera Trubadur. Palača je trenutačno sjedište Aragonskog parlamenta. Uz suradnju s knjižničarima Akademije i Sveučilišta, tijekom posjeta ostvarena je i suradnja s nastavnicima stranih jezika Akademije koji su s osobitim zalaganjem pripremili i HVU-u darovali velik broj jedinica digitalne građe iz različitih područja vojnih struka, posebno inženjerstva i nastave stranih jezika. Navedena građa bit će inkorporirana u zbirku digitalne građe Knjižnica HVU-a te dostavljena nastavnicima Škole stranih jezika “Katarina Zrinska“. Knjižničarke HVU-a primili su i zapovjednik Akademije brigadni general Manuel Pérez López te dekan Francisco Gómez Ramos, te mu je tom prigodom predstavljen znanstveni časopis HVU-a Strategos uz poziv za suradnju španjolskim vojnim znanstvenicima. Stečena iskustva vrlo su korisna za obje strane te će započeta suradnja pridonijeti unapređenju knjižnične djelatnosti institucija, a moguće i šire. Academia General Militar sudjeluje u programima Erasmus i Emilyo te se može preporučiti kao institucija koja može ponuditi niz znanja i vrijednih informacija, osobito iz područja vojnog inženjerstva (suvremeni laboratoriji za kemiju i fiziku) i praktične obuke (poligon u sklopu Akademije čija je uporaba usko vezana uz nastavu), ali i mjesto koje prezentacijom povijesti u Vojnom muzeju i Akademiji sveukupno prikazuje važnost tradicije i očuvanja te prenošenja tradicijskih vrijednosti na mlade generacije.

Tekst i foto: Maja Halapir