Zahtjevnom obukom do maksimalne sigurnosti štićenih osoba

Na terenskoj obuci u vojarni ”Josip Jović“, od 29. ožujka do 2. travnja, pripadnici Satnije za zaštitu VIP uvježbavali su se za uspješno izvršavanje svojih zadaća

Nalazimo se na prostranom udbinskom poligonu. U daljini se čuje škripa automobilskih guma i naglo ubrzanje motora. Odjednom pucnjevi iz pištolja i glasan uzvik: ”Evakuacija!“ Iako to tako može izgledati u stvarnosti kad dođe do neke incidentne situacije, ovdje je ipak bila riječ o simulaciji. Naime, na taj se način obučava Satnija za zaštitu VIP (S ZVIP) Pukovnije Vojne policije, a njezini pripadnici održavaju sposobnosti postrojbe potrebne za uspješno izvršavanje svojih budućih zadaća.

Natporučnik Romano Horvat, zamjenik zapovjednika Satnije za zaštitu VIP, pojašnjava kako je terenska obuka u vojarni ”Josip Jović“, od 29. ožujka do 2. travnja, vrhunac obuke planirane i provedene u prethodnom vremenu kao obuka održavanja sposobnosti postrojbe za izvršenje zadaće.

”Cilj obuke i uvježbavanja jest dostizanje i održavanje standarda obučenosti pripadnika Satnije za izvršenje zadaća i djelovanje u specifičnom okruženju sukladno mjerodavnostima naše postrojbe,” ističe natporučnik Horvat te dodaje kako je naglasak na uvježbavanju pripadnika kroz provedbu situacijskih gađanja, kao i samog procesa planiranja i izvršenja zadaće pojedinca, timova i skupine iz specijalističkih vojnih vještina.

 

Osiguranje u pokretu

Pripadnici S ZVIP podijeljeni su na poligonu u više skupina, obučavali su se kroz situacijska gađanja iz osobnog i pješačkog naoružanja, zatim su uvježbavali taktike i procedure zaštite štićenih osoba u formaciji pratitelja, taktike i procedure zaštite štićenih osoba u motoriziranoj formaciji, radioprocedure, komunikaciju i prijenos podataka, tjelesnu i psihičku spremnost za povećane napore, uporabu sredstava prisile te obuku u uvjetima smanjene ili ograničene vidljivosti. Nailazimo na prvu skupinu koja pod budnim okom instruktora u timu za obuku Satnije nadnarednika Maria Kufnera uvježbava formacije od jedan do pet pratitelja. U konkretnom slučaju riječ je o formaciji od triju pratitelja s evakuacijom i reakcijama u svim smjerovima.

”Tijekom štićenja osobe dolazi do ugroze i u tom trenutku pratitelj u čijem je sektoru kontakt s prijetnjom preuzima paljbu na sebe, ostatak pratitelja evakuira osobu u najbližu zaštićenu zonu. Uvijek je i konstantno zaštita oko štićene osobe 360 stupnjeva,” objašnjava instruktor Kufner, dok iza naših leđa pripadnici uvježbavaju upravo takav scenarij pucajući u postavljene mete na strelištu. Škripa automobilskih guma otkriva nam kako je u blizini druga skupina pripadnika koja uvježbava osiguranje u pokretu. Dakle, u vožnji dolazi do kontakta s prijetnjom na strani pratitelja u sigurnosnom vozilu, koji izlazi iz vozila i reagira na kontakt. Glavno vozilo, sa štićenom osobom, skriva se iza zaštitnog vozila i u što kraćem vremenu evakuira se iz ugrožene zone.

Fokuseri i palice

Nadnarednik Kufner opisuje nam što će se još uvježbavati u sklopu ove obuke. ”U daljnjem obučavanju demonstrirat će se sva situacijska gađanja u otežanim uvjetima, pod konstantnim opterećenjem i ubrzanim radom srca koristeći fokusere  i palice. Time ćemo podizati adrenalin pratitelja, koji bi se onda u što kraćem vremenu trebali smiriti, pogoditi metu i neutralizirati prijetnju. Također, provodimo i gađanja u uvjetima smanjene vidljivosti,  gdje naši pratitelji koriste  taktičke lampe. Može se reći da su to najteži oblici obučavanja. Inzistiranjem na podizanju sposobnosti pojedinca automatski podižemo sposobnost cijelog tima što je u konačnici krajnji cilj, jer lanac je jak koliko je jaka njegova najslabija karika,” zaključuje instruktor Mario Kufner.

 

Vožnja spretnosti

Na drugom dijelu poligona druga skupina pripadnika Satnije uvježbava taktičke radnje i procedure osiguranja i zaštite štićenih osoba u mjestu i pokretu, odnosno rad vozača i pratitelja. Svi pripadnici Satnije imali su obvezu proći test vožnje spretnosti kroz situacijski poligon koji zahtijeva primjenu raznih elemenata obrambene, napadačke i izbjegavajuće vožnje. Cilj i svrha tog segmenta obuke jest uvježbati se za učinkovitu primjenu zaštitne vožnje tijekom provedbe zadaća osiguranja i zaštite štićenih osoba.

U jednom trenutku počela je simulacija  napada na štićenu kolonu. Aktivirana je  eksplozivna naprava i glavno, odnosno VIP vozilo u kojem se nalazila štićena osoba onesposobljeno je, a vozač tog vozila teže je ranjen i ostao je bez svijesti. Nakon primarnog, uslijedio je sekundarni napad pješačkim oružjem. Osobni pratitelj iz glavnog/VIP vozila, pozvao je evakuaciju, odnosno prebacivanje štićene osobe iz glavnog/VIP vozila u sigurnosno vozilo S2. Dok osobni pratitelj primjenom standardnog operativnog postupka za evakuaciju iz onesposobljenog vozila provodi evakuaciju štićene osobe, ostali pripadnici tima neposrednog osiguranja odgovaraju na napad te se u najkraćem mogućem vremenu udaljavaju s mjesta ugroze.

U tom dijelu obuke, koji se odnosi na taktiku, glavni je instruktor prvi dočasnik Satnije za zaštitu VIP stožerni narednik Anto Tolić, a asistira mu instruktor narednik Marko Jasić. Tolić smatra da je oblik obuke s napadom najučinkovitiji jer se proigravaju razni nepovoljni scenariji, samim je tim obuka realistična, a svi elementi primjenjivi u stvarnim situacijama.

Vojarna ”Josip Jović“ u Udbini idealno je mjesto za provedbu takvog tipa obuke jer svojom infrastrukturom udovoljava svim njezinim zahtjevima. ”Ovdje smo imali priliku uvježbavati, prosuđivanja i ocjenjivanja niza pojedinačnih i skupnih zadaća iz svoje nadležnosti, odnosno funkcionalnog područja osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora,” kaže stožerni narednik Tolić. Naglašava kako se upravo u takvim instalacijama i prostorima te obučnim događajima dostiže i održava zahtijevana razina obučenosti za najsloženije zadaće. A u njih spadaju i bojna gađanja pratitelja iz različitih formacija ili primjena motornog vozila kao sredstva prisile, kao i svih drugih pojedinačnih i skupnih zadaća osiguranja i zaštite štićenih osoba.

”Kao prvi dočasnik Satnije za zaštitu VIP, iznimno sam zadovoljan motivacijom, radnom etikom i voljom za usavršavanjem te dostignutom razinom uvježbanosti svih pripadnika Satnije. Obuka je iznimno složena i zahtjevna, provodi se u otežanim uvjetima, no unatoč svemu pripadnici Satnije izvršavaju sve zadaće i dostižu zadane standarde, što je svakako najvažnije,” zaključuje stožerni narednik Tolić.

____________________________________________________________________

nadnarednik Krešimir Bakula

Pripadnik sam Satnije već 13 godina. Ovdje smo na terenskoj obuci odnosno svojevrsnoj obuci osvježenja gdje prolazimo sve procedure koje inače koristimo u našem poslu.

Obuka je odlična jer smo proces uvježbavanja podigli na višu razinu. Uveli smo, naime, neke nove procedure, a stare smo unaprijedili i osvježili jer se u našem poslu jako brzo događa puno novih stvari. Cilj nam je biti u korak s kolegama u Europi i svijetu, odnosno pratiti svjetske trendove kako bismo bili na što višoj razini spremnosti i obučenosti. Naš je cilj da možemo uspješno odgovoriti na sve zahtjeve te pružiti maksimalnu sigurnost svim štićenim osobama i izaslanstvima za vrijeme njihova boravka na teritoriju Republike Hrvatske.

Obuka je prilično zahtjevna jer je vrlo dinamična, radi se od ujutro do navečer pa čak i noću, dovodimo se u razne situacije pod opterećenjem i u otežanim uvjetima, čime unapređujemo i poboljšavamo svoje sposobnosti.

_____________________________________________________________________

natporučnik Romano Horvat, zamjenik zapovjednika Satnije

”Naglasak je na uvježbavanju pripadnika kroz provedbu situacijskih gađanja, kao i samog procesa planiranja i izvršenja zadaće pojedinca, timova i skupine iz specijalističkih vojnih vještina.“

______________________________________________________________________

stožerni narednik Anto Tolić, prvi dočasnik Satnije i instruktor

”Iznimno sam zadovoljan motivacijom, radnom etikom i voljom za usavršavanjem te dostignutom razinom uvježbanosti svih pripadnika Satnije.“

______________________________________________________________________

nadnarednik Mario Kufner, instruktor

”Imamo i gađanja u uvjetima smanjene vidljivosti, u noćnim uvjetima, gdje naši pratitelji koriste taktičke lampe, svjetla od vozila i rotacije. Može se reći da su to najteži oblici obučavanja.”

Tekst: Petra Kostanjšak

Foto: Tomislav Brandt