Zajedno smo jači

RAZGOVOR – kapetan fregate Ivan Zečević Tadić, zapovjednik  1. HRVCON-a u NATO-ovoj aktivnosti Ojačane budnosti u Mađarskoj (eVA BG-HUN)

”Naš je cilj ojačati naše Oružane snage i povećati razinu interoperabilnosti s OS-om drugih članica. Zaista je impresivno kad na jednom mjestu imate nekoliko različitih nacija s različitim jezicima, kulturama, znanjima, opremom, navikama i to je najveća zanimljivost ove borbene grupe, a ciljevi su nam zajednički, učiniti NATO savez jačim. Svaki smo dan kao borbena grupa snažniji i želimo kroz iduće razdoblje održati visoku razinu spremnosti eVA BG…

Od srpnja ove godine u NATO-ovoj aktivnosti Ojačane budnosti nalazi  se 1. hrvatski kontingent i u sastavu je Borbene grupe pod vodstvom Mađarske. Riječ je o jednoj od četiri borbene grupe kojima NATO dodatno ojačava svoje istočno krilo, stacionirana je u Mađarskoj i broji oko 1150 pripadnika iz šest zemalja; Hrvatske, Mađarske, Italije, Slovačke, Turske i SAD-a. Cilj je povećavanje borbene spremnosti, odvraćanje od agresije i jasan stav NATO saveza da obrani sve svoje članice, a sukladno članku 5. NATO-ova ugovora. U tom je kontekstu i temeljna zadaća hrvatskog kontingenta provedba zajedničkih obučnih i vježbovnih aktivnosti s drugim sudjelujućim nacijama, a s ciljem podizanja obrambenih sposobnosti NATO saveza. U 1. HRVCON-u je 60 pripadnika, a kontingentom zapovijeda kapetan fregate Ivan Zečević Tadić s kojim smo razgovarali u Mađarskoj prilikom posjeta našim pripadnicima u misiji. Inače zapovjedniku kontingenta koji je svoju vojnu karijeru gradio kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice, ovo je već peta međunarodna misija u kojoj sudjeluje obnašajući visoke zapovjedne dužnosti.

Koja je temeljna zadaća pripadnika 1. HRVCON eVA BG-HUN u NATO-ovoj misiji?

Naš je cilj ojačati naše Oružane snage i povećati razinu interoperabilnosti s OS-om drugih članica, a najvažnija je zadaća u eVA BG-HUN odvraćanje neprijatelja i defanzivne zadaće. Uspostava eVA BG-HUN šalje poruku kohezije i solidarnosti unutar Saveza. Sudjelovanje u ovoj aktivnosti omogućit će nam razmjenu iskustva s našim NATO-ovim partnerima, ali i usvajanje novih vojničkih vještina jer imamo priliku učiti od najboljih, u ovom slučaju od američkih, talijanskih i mađarskih pripadnika te naučeno implementirati u obuci OSRH. Zaista je impresivno kad na jednom mjestu imate nekoliko različitih nacija s različitim jezicima, kulturama, znanjima, opremom, navikama i to je najveća zanimljivost ove borbene grupe, a ciljevi su nam zajednički, učiniti NATO savez jačim.

Koje su sastavnice kontingenta i s kojim zadaćama u misiji?

U sastavu HRVCON-a su Vod Vojne policije, Tim specijalnih snaga, Taktički tim za civilno-vojnu suradnju, Tim za uklanjanje eksplozivnih naprava, Medicinski tim, Nacionalni element potpore te stožerno osoblje. Stožerno osoblje radi u Zapovjedništvu eVA BG-HUN i smješteno je u vojarni 25. brigade OS Mađarske u mjestu Tata. Čine ga tri časnika koji su na voditeljskim pozicijama i to u obavještajnom i logističkom odjelu te odjelu veze.

Vod Vojne policije čine tri desetine i potpora su zapovjedniku. U misiji provode puni spektar vojnopolicijskih zadaća od osiguranja sigurnog i zaštićenog okruženja i slobode kretanja do provedbe zakona unutar zone odgovornosti. Pripadnici Tima specijalnih snaga dolaze iz Zapovjedništva specijalnih snaga, a u misiji provode svoje temeljne zadaće – vojnu pomoć, specijalno izviđanje i izravnu akciju. U združenim operacijama mogu se kretati u rasponu niza različitih aktivnosti iz temeljnih zadaća specijalnih snaga te učinkovito poduprijeti borbene, sigurnosne i operacije potpore. EOD tim kao glavnu zadaću ima obučavanje u skladu s našim propisanim sposobnostima te provodi zajedničku obuku s NATO-ovim partnerima. Osim obučnih sposobnosti sudjeluje aktivno i u planskim aktivnostima borbene grupe te uz talijanski EOD tim služi kao potpora slobode kretanja eVA BG kroz uklanjanje eksplozivnih naprava vojnog podrijetla te uklanjanjem improviziranih eksplozivnih naprava.

Glavna je zadaća Taktičkog tima za civilno-vojnu suradnju obučavati se u međunarodnom okruženju, te s ostalim sastavnicama sudjelovati na združenim vježbama. Iako CIMIC kao takav nije dio konvencionalnih snaga, tim je uspješno integriran u sve dosadašnje vježbe eVA BG-HUN. Glavna zadaća tima na vježbama, a i u stvarnim situacijama je uspostava, razvijanje i održavanje odnosa s civilnim institucijama i ključnim akterima u području operacije. Hrvatski tim za civilno-vojnu suradnju trenutačno je smješten u vojarni ”Szentendre”, gdje se obučava u Kibernetičko-informacijskom operativnom centru mađarskog OS-a. S obzirom na to da naše kolege iz mađarskog OS-a sposobnost civilno-vojne suradnje razvijaju duže od petnaest godina, koristimo sve mogućnosti edukacije koju nam pružaju.

Medicinski tim sastoji se od jednog liječnika i dvoje medicinskih tehničara, a temeljna im je zadaća briga o zdravstvenom stanju pripadnika 1. HRVCON-a. Na raspolaganju imaju reanomobil – vozilo  opremljeno monitoring jedinicom s defibrilatorom, sustavom za primjenu medicinskog kisika, sukcijskom pumpom, hladnjakom i grijačem za medicinske tekućine i dr. Tim je ujedno osposobio i manju ambulantu za jednostavnije medicinske zahvate, a na raspolaganju su mu i kapaciteti  mađarskog ROLE-1. Osnovna zadaća NEP tima neprekinuti je lanac logističkog osiguranja u području djelovanja kako pojedincima tako i svim sastavnicama 1. HRVCON-a.

Gdje su razmještene sastavnice kontingenta i  jeste li zadovoljni uvjetima i mogućnostima rada i boravka?

Sastavnice 1. HRVCON-a razmještene su na više lokacija u Mađarskoj. Većina pripadnika OSRH stacionirana je u kampu CROFT u vojnoj bazi Újmajor u blizini grada Veszprema, pripadnici CIMIC tima su u gradu Szentendre, pripadnici SOTU tima u helikopterskoj su bazi u Szolnoku, a u gradu Tata u HQ eVA BG-HUN smješteni su  časnici koji čine stožerno osoblje. Pripadnici kontingenta smješteni su u čvrste objekte i imaju vrhunske  uvjete za rad  i obuku na čemu smo zahvalni ministru obrane RH i načelniku GS-a
OS-a, a na raspolaganju su im sportski i drugi sadržaji u slobodno vrijeme.

Naše se snage uvježbavaju kroz teorijsku nastavu te na vojnim poligonima u skladu s trenutačnim operativnim zahtjevima i prioritetima. Vježbe koje provodimo uključuju vježbe na zemljištu sa stvarnim snagama (LIVEX/FTX), kao što je bila u rujnu provedena vojna vježba Brave Warrior, vježbe koje uključuje zapovjednike i stožere (CPX), vježbe komunikacije, provode se različiti scenariji koji uključuju posebne oblike uvježbavanja na karti, zemljištu te niz predavanja, rasprava ili operativnih analiza. U prosincu nas očekuje provedba simulacijske vježbe. Najpoznatiji poligon u Mađarskoj je ”Bacony training center” koji ima sve uvjete za provođenje različitih oblika uvježbavanja, od tenkovskih do gađanja ciljeva iz zraka.

Koje su nacije uz vodeću još u sastavu BG – HUN  i kakva je suradnja s pripadnicima drugih OS-a?

Svaka borbena grupa ima vodeću naciju, a hrvatski je kontingent u sastavu grupe u kojoj je vodeća nacija Mađarska. Bitno je istaknuti da sve nacije imaju mogućnost pokazati vlastite vještine i sposobnosti. Svaka nacija u BG-u daje svoje najjače komponente koje pridonose obrambenom stavu te borbene grupe. Ovo je jedna od misija u kojoj kao vojska možete implementirati svoje stečeno znanje, a ujedno ga nadograditi i naučiti nešto novo.

Prednost djelovanja u okviru NATO saveza zajedničke su procedure sukladno NATO-ovoj doktrini i NATO-ovu STANAG-u, a eventualne manje razlike u postupanju brzo se rješavaju i usvajaju. Usto, različitosti su vidljive i u logističkim kapacitetima, ali i u tom segmentu maksimalno se prilagođava i pomaže kako bi se zajednički obučni ciljevi uspješno ostvarili. Italija u borbenoj skupini sudjeluje s otprilike 260 pripadnika i čine je pješačka satnija, stožerno osoblje i nacionalni element potpore. Glavnina snaga smještena je također u kampu Újmajor.Turska u borbenoj grupi sudjeluje s mehaniziranom satnijom i otprilike 200 pripadnika no zasad su one u stanju pripravnosti u Turskoj s mogućnošću raspoređivanja u slučaju potrebe ili sudjelovanja na vježbama. Snage SAD-a sudjeluju na vježbama i obuci zajedno s ostalim snagama eVA BG-HUN-a s ciljem potpore aktivnostima borbene grupe i razvoja interoperabilnosti.

Sudjelovali ste krajem rujna u glavnom obučnom događaju i evaluacijskoj vježbi eVA BG – Brave Warrior. Kako je protekla što se tiče pripadnika
HRVCON-a?

Naš prvi stvarni prioritet uvijek je spremnost. Sad smo unutar procesa obuke i naši se timovi obučavaju zajedno kako bi bili sigurni da su svi elementi borbene grupe spremni za sve zadaće, ako bude potrebno. S tim je ciljem i krajem rujna eVA BG provela vježbu Brave Warrior na kojoj je provedeno ocjenjivanje njezine spremnosti (Combat Readiness Evaluation – CREVAL).Cilj je bio uvježbavanje planiranja i provedba obrambenih operacija taktičke razine uključujući operacije zadržavanja u sukobu visokog intenziteta te integracija multinacionalnih postrojbi u jednu cjelinu s ciljem zajedničkog djelovanja multinacionalnih snaga unutar borbene skupine. Sudjelovalo je 1200 pripadnika iz šest NATO-ovih članica, 200 borbenih vozila, nekoliko borbenih aviona i helikoptera mađarskog OS-a, borbeni helikopteri američkih snaga, tenkovi Leopard i najmodernije naoružanje.

Naše procedure i standarde testirao je i ocijenio CREVAL tim mađarskog OS-a. Definitivno smo pokazali naše vrijednosti te sad imamo čvrste temelje na kojima se možemo dalje usavršavati.  Pokazali smo također da smo spremni i sposobni učinkovito i pouzdano obavljati svoju ulogu unutar NATO saveza. Nakon vježbe Brave Warrior nastavili smo s uvježbavanjem svih sastavnica i pripadnika svih zemalja te smo održali sličnu vježbu Noble Imperat, ali ne s takvom brojčanom veličinom i snagom. Svaki smo dan kao borbena grupa snažniji i želimo kroz iduće razdoblje održati visoku razinu spremnosti cijele eVA BG.

Kako ocjenjujete dosadašnje sudjelovanje pripadnika HRVCON-a u misiji u okviru BG-a?

Kao zapovjednik vrlo sam zadovoljan našim angažmanom u misiji. Kad na jednom mjestu imate nekoliko nacija s različitim navikama, jezikom, opremom i znanjem vrlo je važno da radimo zajedno kao borbena grupa i da svaka sastavnica može pokazati svoje znanje i vještine. Sad nam je cilj zadržati naš stupanj obuke i ako je moguće, unaprijediti ga. Ovo je vrhunska misija zato što možete pokazati sve vaše adute koje imate u obuci, možete izdvojiti i vaše najbolje komponente i pokazati ih partnerima, ali i bez ikakvog kompleksa možemo naučiti nešto novo od naših partnera.

Koje vas aktivnosti očekuju u idućem razdoblju?

Potrebno je zadržati dosegnuti stupanj obučenosti i nadograditi je novim znanjima i sposobnostima. Očekuje nas uskoro još jedna zajednička vježba. Bitno je istaknuti da iz svake obuke izvlačimo naučene lekcije i u sljedećim vježbovnim aktivnostima nastojimo naše zajedničko djelovanje dodatno unaprijediti.

RAZGOVARALA Vesna Pintarić/ FOTO Tomislav Brandt