Završena obuka za borbenog spasioca

Obuka za borbenog spasioca provedena od 13. do 29. rujna u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike polaznicima je omogućila usvajanje znanja i vještina propisanih Programom obuke za borbene spasioce, kako bi stekli osposobljenost DOS Z164 te dobili potvrdu za rad borbenog spasioca u trajanju od dvije godine.

Obuka je provedena u dva dijela. U teorijskom su polaznici usvajali informacije koje su dobili na predavanjima i prezentacijama, a naglasak je stavljen na praktičan rad, pri čemu je bilo potrebno zaustaviti krvarenje te zbrinuti ranjenika.

Nakon provedenih pismenih i praktičnih provjera sedam polaznika u potpunosti je zadovoljilo potrebne kriterije te im je bojnik Stjepan Pitlović uručio potvrde o osposobljenosti.

Tekst i foto: Goran Mažar