Završena S.E.R.E. obuka razine ”C”

S.E.R.E. obuka razine ”C” namijenjena je ponajprije onim osobama koje obavljaju dužnosti za koje postoji procjena visokog rizika moguće izolacije i odvajanja od prijateljskih snaga. Nakon završetka obuke, polaznici stječu potrebna znanja u primjeni tehnika potrebnih za preživljavanje, izbjegavanje neprijateljskih snaga, bijeg, otpor iskorištavanju u svim situacijama zarobljeništva, improvizaciju i korištenje osobne opreme i prirodnog okoliša kako bi se povećao uspjeh izvlačenja…

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju 20. je travnja završena obuka S.E.R.E. (Survival, Evasion/Escape, Resistance, Extraction – preživljavanje, izbjegavanje/bijeg, otpor, izvlačenje), koju su provodili instruktori Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO). Obuci najviše ”C” razine pristupilo je deset polaznika, započela je 9. travnja, a voditeljica obuke bila je satnica Renata Koković Novosel. Tijekom obuke polaznici su usvojili teorijski dio u kojem su se upoznali s taktikama i tehnikama preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja, nakon čega je proveden praktični dio obuke i uvježbavanje te završna vježba u neprekidnom trajanju od 72 sata.
Satnica Koković Novosel na kraju vježbe izrazila je zadovoljstvo radom i napretkom grupe koju je ocijenila vrlo kvalitetnom te je najavila kako će ove godine S.E.R.E. obuka razine ”C” biti provedena dva puta, dok je prijašnjih godina održavana jednom godišnje. “Obuka je namijenjena osobama koje obavljaju visokorizične dužnosti, odnosno poslove za koje postoji procjena visokog rizika od moguće izolacije i odvajanja od prijateljskih snaga, a cilj obuke je opremiti osobe na takvim poslovima znanjima i vještinama koje povećavaju šanse za preživljavanje i častan povratak pod nadzor prijateljskih snaga,” naglasila je satnica.
Desetorici polaznika koji su uspješno završili prvu ovogodišnju S.E.R.E. obuku razine ”C” priznanja je uručio zapovjednik SMVO-a, pukovnik Ivan Miloš.
Ovogodišnjoj provedbi obuke na vojnom poligonu u Slunju prethodile su obuke u vojarni “Josip Jović” u Udbini 2015., na vojnom vježbalištu “Gakovo” kod Grubišnog Polja 2016. godine te na vojnom poligonu “Cerovac” kod Karlovca prošle godine.
Završetkom ove obuke polaznici stječu potrebna znanja u primjeni tehnika preživljavanja, izbjegavanja, otpora i izvlačenja, kao i sposobnosti potrebne za preživljavanje i kretanje protiv neprijateljske potrage, otpor iskorištavanju u svim situacijama zarobljeništva, improvizaciju i korištenje osobne opreme i prirodnog okoliša kako bi se povećao uspjeh izvlačenja.
Obuka S.E.R.E. provodi se na razinama “A”, “B” i “C” (nizak, umjeren i visok procijenjeni rizik od izolacije i/ili iskorištavanja), a namijenjena je ponajprije pripadnicima OSRH koji se upućuju u područje operacija na dužnosti povećanog rizika od izolacije i/ili zarobljavanja, pripadnicima specijalnih snaga i postrojbi za dubinsko izviđanje, vojnim pilotima i zrakoplovnim posadama, ali i svima za koje se planira angažiranje izvan nadziranog sigurnosnog okružja.


Izolacija pripadnika vlastitih ili prijateljskih snaga tijekom provedbe operacija, te njihov zarobljenički tretman može imati značajan negativan učinak na operativnu sposobnost i moral snaga, kao i na negativan publicitet u javnosti.
Zbog toga je na razini NATO saveza 2008. godine izrađena PR 1 (Personnel Recovery) doktrina koja obuhvaća sustav mjera i postupaka čiji je osnovni cilj izvlačenje i reintegracija pripadnika prijateljskih oružanih snaga koji su se našli u izolaciji ili zarobljeništvu.
Jedan od najvažnijih segmenata te doktrine jest obučavanje pripadnika u postupcima preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (Survival, Evasion/Escape, Resistance, Extraction) – S.E.R.E. obuka.
Uspjeh NATO vođenih operacija potpore miru u velikoj mjeri ovisi o prethodno provedenoj i standardiziranoj obuci snaga NATO-ovih članica, pri čemu se standardizacija provodi kroz dva oblika: obvezujuće smjernice Zapovjedništva za operacije (Allied Command Operations – ACO) te kroz prihvaćene STANAG-e koji se na razini članica usvajaju kao nacionalne vojne norme. Cilj je standardizacije obuke dostizanje ujednačene razine pripremljenosti pripadnika koji se upućuje u područje operacije.
S.E.R.E. obuka za pripadnike OSRH provodi se u skladu s definiranim NATO-ovim standardima i u suradnji s američkim partnerima te uzima u obzir i u svoje sadržaje implementira stečena, prethodna iskustva i naučene lekcije.


Središte za međunarodne vojne operacije (SMVO) provodi S.E.R.E. obuku svih razina namijenjenu pripadnicima OSRH kao i civilnim i službenim osobama koje su zbog prirode svojeg posla ili dužnosti u području operacije kategorizirani određenim stupnjem ugroze od izolacije i/ili iskorištavanja.
S.E.R.E. obuka razine ”A“ u budućnosti bi trebala postati obvezna za sve pripadnike OSRH, a trenutačno se organizira na zahtjev postrojbe nastojeći obuhvatiti sve pripadnike koji napuštaju granice Republike Hrvatske, a označeni su niskom razinom ugroze od izolacije i/ili iskorištavanja.
S.E.R.E. obuka razine ”B“ održava se četiri puta godišnje i obuhvaća osobe na dužnostima srednjeg rizika od izolacije i/ili iskorištavanja, dok se S.E.R.E. obuka razine ”C“ održava za visokorizične dužnosti.
Obuku na razini složenosti ”B“ i ”C“ mogu provoditi samo certificirani instruktori SMVO-a.

Lada Puljizević
Karlo Brigljević