Završena specijalistička obuka vojnika

Obuka je provedena sukladno Programu obuke vojnika službi borbene potpore OSRH s dvadeset pet polaznika, a jedan je polaznik završio tečaj za zapovjednika kuharske desetine

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu od 14. lipnja do 19. kolovoza provedena je specijalistička obuka vojnika. Nakon obuke vojnici i vojnikinje bit će raspoređeni na dužnost vojnika za vojno-stručne specijalnosti prometne, tehničke, intendantske i zdravstvene službe. Voditelj obuke pukovnik Dragan Ester rekao je kako su glavni ciljevi specijalističke vojne obuke osposobljavanje vojnika za obavljanje zadaća po svojim službama prema dužnostima na koje će se vojnici rasporediti te obnašanje funkcionalnih zadaća u terenskim i stacionarnim uvjetima. Jedan od ciljeva jest i obučavanje u pravilnom rukovanju i uporabi te čuvanju i održavanju prometnih, tehničkih i intendantskih sredstava, uz ostvarenje najvećeg stupnja osposobljenosti u poslovima osobne vojno-stručne specijalnosti.

U sklopu obuke u tehničkoj službi polaznici su obučavani za tehničko održavanje motornih vozila, pješačkog i topničkog naoružanja, u intendantskoj službi za pripremanje hrane u stacionarnim namjenski uređenim prostorima i u terenskim uvjetima, u prometnoj službi za upravljanje terenskim motornim vozilima u svim vremenskim i zemljišnim uvjetima, a u zdravstvenoj službi u stjecanju dodatnih znanja i vještina u postupku zbrinjavanja ranjenika i postupanjima medicinskih tehničara na prvoj razini zdravstvene potpore (ROLE 1). Obuka je provedena sukladno Programu obuke vojnika službi borbene potpore OSRH s dvadeset pet polaznika, a jedan je polaznik završio tečaj za zapovjednika kuharske desetine.

Vojnik Josip Margeta istaknuo je pozitivno iskustvo i nadogradnju znanja koje je stekao tijekom srednjoškolskog školovanja s novim sposobnostima i znanjima u organizaciji i provedbi održavanja naoružanja. Vojnikinje Ana i Ivana Beržaj posebno su naglasile iznimno pozitivno iskustvo koje su stekle tijekom obuke u organizaciji pripreme i podjele hrane u namjenski uređenim prostorima i na terenu, kao i vrijednost i kvalitetu instruktora časničkog namjesnika Zvonka Miličevića i stožerne narednice Marijane Šestak. Na kraju obuke polaznicima su uručene potvrde o osposobljenosti i pohvale najboljim.

Tekst i foto: Goran Mažar