Završena specijalistička obuka vojnika u Požegi

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 1. prosinca 2020. do 16. veljače 2021. specijalistička obuka vojnika.

Nakon te obuke polaznici se primaju u djelatnu vojnu službu na dužnost vojnika za vojnostručne specijalnosti prometne, tehničke i intendantske službe.

Obuka je provedena u skladu s Programom obuke vojnika službi borbene potpore OSRH, a pohađalo ju je četrnaest polaznika.

Vojnikinja Iva Jurič i vojnik Aleksandar Antonio Garašić istaknuli su stručnost instruktora časničkog namjesnika Zvonka Miličevića i stožerne narednice Marijane Šestak kao i vrijednost stečenog iskustva.

Voditelj obuke satnik Nino Vojak istaknuo je ciljeve specijalističke obuke, a to su osposobljavanje vojnika za izvršavanje zadaća po službama prema dužnostima na koje će biti raspoređeni te izvršavanje funkcionalnih zadaća u terenskim i stacionarnim uvjetima.

Polaznici su se obučavali i u pravilnom rukovanju i uporabi te čuvanju i održavanju prometnih, tehničkih i intendantskih sredstava, uz stjecanje najvećeg stupnja osposobljenosti u poslovima osobne vojnostručne specijalnosti.

 U sklopu obuke u tehničkoj službi polaznici su obučavani za tehničko održavanje motornih vozila, tehničko održavanje elektronike na motornim vozilima, održavanje komunikacijskih i IC uređaja. U intendantskoj službi obučavani su za pripremu hrane, a u prometnoj službi za upravljanje terenskim motornim vozilima u svim vremenskim i zemljišnim uvjetima te za rukovanje pretovarnom dizalicom.

Na kraju specijalističke vojne obuke polaznicima su podijeljene potvrde o osposobljenosti, a najbolji su i pohvaljeni. (Tekst i foto: Goran Mažar)