Završena specijalistička vojna obuka u SOD-u

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 6. srpnja do 10. rujna specijalistička vojna obuka.

Po završetku obuke 29 polaznica i polaznika upućuje se u postrojbe na prve vojničke dužnosti ovisno o vojnostručnoj specijalnosti prometne, tehničke i intendantske službe. Ugovor o vojničkoj službi potpisuju na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz obvezni probni rad.

Voditelj obuke natporučnik Josip Vidović istaknuo je njezine ciljeve, a to su osposobljavanje vojnika za izvršavanje zadaća po službama prema dužnostima na koje će biti raspoređeni te izvršavanje zadaća u terenskim i stacionarnim uvjetima. Zatim je tu i pravilno rukovanje, čuvanje i održavanje prometnih, tehničkih i intendantskih sredstava uz ostvarenje najvećeg stupnja osposobljenosti u poslovima osobne vojnostručne specijalnosti.

Vojnikinja Tatjana Krilić i vojnik Danijel Tošić istaknuli su pozitivno iskustvo koje su stekli tijekom obuke te, posebno, znanje i stručnost instruktora.

Jedan je od instruktora i stožerni narednik Valentin Peternel, dočasnik s velikim međunarodnim iskustvom.

Na kraju specijalističke vojne obuke polaznicima su uručene potvrde o osposobljenosti, ugovori o rasporedu te ugovori o vojničkoj službi.

Tekst i foto: Goran Mažar