Završena specijalistička vojna obuka

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 5. listopada do 10. prosinca specijalistička vojna obuka. Nakon obuke vojnici i vojnikinje upućuju se u postrojbe na prve vojničke dužnosti ovisno o vojnostručnoj specijalnosti prometne, tehničke, intendantske i zdravstvene službe. Ugovor o vojničkoj službi potpisuju na dvije godine, uz obvezni probni rad.

Voditelj obuke bojnik Marijan Šarić istaknuo je da su glavne značajke specijalističke vojne obuke osposobljavanje za obavljanje zadaća po službama prema dužnostima na koje će vojnici biti raspoređeni te provedba zadaća u terenskim i stacionarnim uvjetima. Polaznici se osposobljavaju i za pravilno rukovanje, čuvanje i održavanje prometnih, tehničkih i intendantskih sredstava u poslovima osobne vojnostručne specijalnosti.

Obuka za 25 polaznika provedena je u skladu s Programom obuke vojnika službi borbene potpore OSRH. Vojnici Franko Vujnović i Martin Puklavec prošli su intezivnu obuku u prometnoj i tehničkoj službi. Iznimno su zadovoljni uvjetima smještaja, izvrsnim predavačima i instruktorima koji su ih obučavali.

Zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Miroslav Zelenika pohvalio je vojnike Nikicu Sklizovića i Karla Šanjugu za osobni doprinos i natprosječne rezultate. Kraj specijalističke vojne obuke obilježen je uručenjem potvrda o osposobljenosti, ugovora o rasporedu te ugovora o vojničkoj službi.

Tekst i foto: Goran Mažar