Završena vježba ISTAR 22

Težišni ciljevi vježbe bili su izgradnja, uvezivanje i održivost obavještajne arhitekture s više obavještajnih lokacija, upravljanje obavještajnim zahtjevima i prikupljačkim kapacitetima sa zadaćom dostave obavještajnih informacija i proizvoda u stvarnom i bliskom stvarnom vremenu krajnjim korisnicima

U organizaciji Obavještajne pukovnije GS OSRH od 6. do 15. lipnja 2022. na lokacijama vojnog poligona “Eugen Kvaternik” kod Slunja, u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem i u vojarni “Satnik Josip Zidar” u Velikoj Buni provedena je vojna vježba ISTAR 22. Uz Obavještajnu pukovniju sudjelovale su postrojbe HKoV-a, HRZ-a i Obavještajne uprave GS OSRH.

Cilj vježbe bio je osigurati stvarne stožerne i obučne uvjete za rad Obavještajnog elementa potpore brigade, Vojnoobavještajnog modula (OP), ISTAR elemenata BGMP II i III (HKoV) s integriranim multidisciplinarnim sposobnostima koje kroz uzajamnu sinergiju osiguravaju kontinuirano pružanje pravodobnih obavještajnih informacija sukladno zapovjednikovim zahtjevima za kritične informacije i prioritetnim obavještajnim zahtjevima te osiguravaju neprekidnost u razvoju i održavanju situacijske svjesnosti tijekom procesa donošenja vojne odluke. Težišni ciljevi bili su izgradnja, uvezivanje i održivost obavještajne arhitekture s više obavještajnih lokacija, upravljanje obavještajnim zahtjevima i prikupljačkim kapacitetima sa zadaćom dostave obavještajnih informacija i proizvoda u bliskom vremenu krajnjim korisnicima.

Vježba je provedena u dvije faze. Tijekom prve faze provedena je integracijska obuka gdje se na temelju operativne zapovijedi nadređenog zapovjedništva vježbe provodio prijam operativne zapovijedi na nižim razinama i planiranje obavještajnog djelovanja na operativnoj i taktičkoj razini. U drugoj je fazi naglasak bio na usmjeravanju prikupljanja, obrade i raspodjele obavještajnih informacija, stvaranju obavještajne slike i situacijske svjesnosti o sposobnostima i namjerama protivnika u području operacije i području obavještajne odgovornosti u potpori donošenja zapovjednikove odluke. Ostvareni su svi ciljevi vježbe, a združenim obavještajnim djelovanjem osigurane su pravodobne obavještajne informacije zapovjedniku operacije tijekom procesa donošenja vojne odluke. Bitno je napomenuti kako je omogućena implementacija i razvoj Cilja sposobnosti sukladno NATO-ovoj doktrini – L 7201 i E 7203 N-JSIR u okviru Obavještajne pukovnije i u postrojbama vojnoobavještajnog roda OSRH.

Tekst:  OJI

Foto: Tomislav Brandt