ISTAR 16-1

Vježba u Simulacijskom središtu prva je samostalna računalno podržana vježba jedne postrojbe roda borbene potpore i vojnoobavještajnog roda u cjelini u OSRH. U pripremi i organizaciji postavila je nove izazove pred djelatnike SimS-a i SOD-a

U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske od 4. do 8. travnja provedena je računalno podržana vježba (CAX) ISTAR 16-1. Vježbu je, uz stručno vođenje i nadziranje djelatnika SimS-a, provela Središnjica za obavještajno djelovanje GS OSRH u suradnji s Obavještajnom upravom GS OSRH, granskim obavještajnim odjelima G-2, N-2 i A-2 te vojnoobavještajnim satnijama gardijskih brigada. Cilj vježbe bio je provjeriti i uvježbati procedure svih koraka obavještajnog ciklusa koji kroz svoje djelovanje realiziraju prikupljački i analitički vojnoobavještajni elementi, s posebnim naglaskom na primjenu ISTAR (obavještajno djelovanje – nadzorno djelovanje – određivanje ciljeva – izvidništvo) koncepta i dostizanje zadanog cilja sposobnosti. Kako je objasnio direktor vježbe (EXDIR) bojnik Željko Papazović, primarna obučna skupina bio je multidisciplinarni vojnoobavještajni modul (VOM), koji je provodio zadaće pružanja obavještajne potpore u području operacija namjenski organiziranih snaga. Sekundarna obučna skupina bilo je Zapovjedništvo SOD-a koje je u vježbi imalo ulogu zapovjedništva operacije i kojom je zapovijedao zamjenik zapovjednika načelnik Stožera SOD-a pukovnik Stanislav Jolić. U tjednu prije vježbe provedena je obuka operatera na radnim stanicama simulacijskog sustava JCATS, kao i priprema zapovjednika obavještajnih timova te strukturiranje i priprema sastavnica analitičko-koordinativnog elementa VOM-a. Zapovjednik Središnjice za obavještajno djelovanje pukovnik Dražen Knezić naglasio je kako je ISTAR 16-1 prva samostalna računalno podržana vježba jedne postrojbe roda borbene potpore i vojnoobavještajnog roda u cjelini u OSRH. U pripremi i organizaciji postavila je nove izazove pred djelatnike SimS-a i SOD-a, posebno u dijelu simulacije obavještajnih aktivnosti i događaja. Vježba je provedena u skladu sa zamišljenim scenarijem koji je obuhvaćao konvencionalne i asimetrične prijetnje i temeljem kojeg su 2015. godine provedene dvije stožerne trenaže s ciljem planiranja i razrade koncepta uporabe VOM-a u potpori operacija OSRH. CAX ISTAR 16-1 ujedno je uvod i priprema za vježbu na zemljištu (LIVEX ISTAR 16) koja će uskoro biti provedena i čijom će realizacijom biti zaključen dvogodišnji obučni ciklus postrojbe, definiran strategijom obuke SOD-a. U sklopu Dana visokih uzvanika, 7. travnja, sudionike su posjetili predstavnici raznih ustrojstvenih cjelina GS-a na čelu s načelnikom Uprave za obavještajne poslove brigadnim generalom Franom Tomičićem. Nakon saslušane prezentacije i obilaska radnih točaka general Tomičić izrazio je zadovoljstvo vježbom i sveukupnim aktivnostima Središnjice za obavještajno djelovanje.

OJI, snimio Domagoj VLAHOVIĆ