Središnjica za obavještajno djelovanje

Uskoro će proteći točno godinu dana od osnutka Središnjice za obavještajno djelovanje, pristožerne postrojbe GS OSRH. Povodom prve obljetnice, Hrvatski vojnik u suradnji s njezinim pripadnicima, ponajprije zapovjednikom pukovnikom Draženom Knezićem, predstavlja čitateljima cjelinu čiji je moto Uvijek budni – Semper Vigilantes

Nastanak. Središnjica za obavještajno djelovanje (SOD) nastala je početkom 2015. godine spajanjem nekadašnje Središnjice elektroničkog izviđanja i Vojnoobavještajne bojne HKoV-a. Razvijen je novi koncept vojnoobavještajne potpore OSRH kojem SOD čini okosnicu. Spajanjem dviju postrojbi nastalo je jedno zapovjedništvo i jedna logistika te se centralizirala obuka što je dovelo do smanjenja ukupne ustrojbene veličine.
Misija, ustroj, zadaće. SOD nije tipična vojna postrojba. Sadrži, naime, sastavnice operativne postrojbe, ali i pruža obuku i potporu izobrazbi u HVU-u i drugim ustrojstvenim cjelinama te se bavi razvojem vojnoobavještajnog roda. Temeljna je misija pružanje združene vojnoobavještajne potpore OS-u u izvršenju mirnodopskih zadaća, provedbi ratnih i neratnih operacija te poslovi strategijskog elektroničkog izviđanja za potrebe sigurnosno-obavještajnih agencija RH. Ustroj postrojbe prati doktrinalna rješenja koja su napisana u konceptu transformacije postrojbe i hrvatskim te NATO-ovim obavještajnim doktrinama. Ukratko, SOD je u potpunosti preuzeo sve one funkcije i zadaće koje su imale bivše postrojbe te ponudio i neka nova rješenja koja se, prije svega, odnose na dvije stvari. Prva je razvoj analitičkih sposobnosti obrade obavještajnih podataka na združenoj razini, a druga sposobnosti razvoja i obuke vojnoobavještajnog roda OSRH na jednom mjestu.
Uvezivanje dviju postrojbi. Za nepunu je godinu završeno personalno, materijalno i procesno ustrojavanje. Sam je proces protekao bezbolno i postrojba već iza sebe ima niz uspješno odrađenih zadaća te nadzora s viših razina koji su dali pozitivan nalaz.
Profili djelatnika. Postrojba treba širok spektar civilnih i vojnih znanja tako da u njoj ima pripadnika visokoobrazovanih u društvenim i u tehničkim područjima. S obzirom na to da čini kompletnu vojnoobavještajnu cjelinu, u okviru nje postoji mogućnost dugogodišnjeg razvijanja u struci uz poštivanje kriterija profesionalnog razvoja. Temeljem povratnih informacija koje u SOD dolaze iz sustava OSRH, može se zaključiti da je postrojba vrlo atraktivna i zanimljiva, mnogi žele postati njezini pripadnici i dati joj svoj doprinos. Ono što osobito raduje velik je odaziv mladih ljudi, kadeta i vojnika, kojima su SOD i vojnoobavještajni rod prvi izbor kad ih se pita gdje bi započeli svoju vojnu karijeru.
Obuka. Obuka u SOD-u raznovrsna je i definiraju je sposobnosti koje postrojba želi razvijati. Naravno da postoji razlika u obučavanju npr. dubinskih izvidnika i operatera na besposadnim letjelicama. Zajednička je obuka svih razina u SOD-u usredotočena na misiju postrojbe, a temelji se na doktrinarnim načelima, iskustvima iz suvremenih operacija te iz Domovinskog rata. Intenzivnom obukom teži se izvrsnosti postrojbe u cjelini te spremnosti za samostalno djelovanje ili aktivno pružanje vojnoobavještajne potpore manevarskim i specijalnim snagama u provedbi operacija. SOD je nosilac funkcionalnih tečajeva u sigurnosno-obavještajnom području i specijalističkih tečajeva vojnoobavještajnog roda te integracijske obuke vojnoobavještajnog roda. Njihovi su polaznici pripadnici vojnoobavještajnih satnija gardijskih brigada te vojnoobavještajnog roda iz svih ustrojstvenih cjelina OSRH.
Sposobnosti. Postrojba je ustrojena po načelima NATO-ova ISTAR koncepta i spada u multidisciplinarne obavještajne postrojbe roda borbene potpore. U njoj se održavaju i razvijaju sposobnosti obavještajnih disciplina prikupljanja iz ljudskih, otvorenih, slikovnih i zvučnih izvora, elektroničkog izviđanja te izviđanja putem dubinskih izvidnika. SOD ujedno razvija i sastavnicu elektroničkog ratovanja za potrebe OSRH na taktičkoj razini. Strategijsko elektroničko izviđanje provodi se za potrebe vojnih autoriteta i sigurnosno-obavještajnih agencija Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom kojim je reguliran sigurnosno-obavještajni sustav. SOD razvija i nove sposobnosti združene analitičke obrade podataka, prikupljanja geoprostornih podataka i stvaranja tematskih baza podataka.
U ustrojbenoj shemi GS-a. Zapovjednik SOD-a je za stanje borbene spremnosti, operativni rad postrojbe i razvoj propisanih sposobnosti izravno odgovoran načelniku Glavnog stožera. Obavještajna uprava GS OSRH provodi koordinaciju, usmjeravanje i provedbu zajedničkih zadaća koje ima sa SOD-om u skladu s planskim dokumentima te vrši nadzor rada i aktivnosti SOD-a. Novim je oblikom rada zamišljena čvršća i centralizirana međusobna suradnja u provedbi zadaća i razvoju sposobnosti SOD-a i vojnoobavještajnog roda u cjelini.
Bazna lokacija. Do kraja 2015. i preostali će se dio postrojbe preseliti u Veliku Bunu. Vojarna “Satnik Josip Zidar” trenutačno ima primjerene kapacitete za smještaj ustrojstvenih cjelina SOD-a, ali u skoroj će se budućnosti raditi na poboljšanju uvjeta rada i života. Prema planovima, postrojba bi trebala razviti niz obavještajnih tečajeva koje bi onda i ponudila našim međunarodnim partnerima, a sve to treba popratiti i odgovarajućom infrastrukturom. Neposredna blizina Velike Gorice i Zagreba čini lokaciju privlačnom za djelatnike.
Materijalno-tehnička opremljenost. Postrojba je tehnički orijentirana prema sustavima za prikupljanje i obradu podataka, a velik se broj njih temelji na tehničkim rješenjima koja podrazumijevaju visokosofisticirane uređaje. Današnje se tehnološke inovacije u sve kraćem vremenu primjenjuju u praksi, stoga je praćenje takvih trendova velik izazov za vojni sustav. U skoroj se budućnosti planira uska suradnja s civilnim industrijskim, znanstvenim, pa i tehničkim sektorom, s ciljem razvijanja hrvatskih projekata na platformi hrvatske tehnologije i pameti. To, primjerice, podrazumijeva novu besposadnu letjelicu, sustave za elektroničko izviđanje…

Pukovnik Dražen Knezić, zapovjednik Središnjice za obavještajno djelovanje

Prvi za Hrvatsku. Časnički namjesnik Pero Bertović uvelike je zadužio SOD i kroz vojnička natjecanja pridonio velikoj promociji vojnoobavještajnog roda i cijelih Oružanih snaga RH. Nakon dvije uzastopne pobjede, Zapovjedništvo podržava njegovo povlačenje s natjecanja i smatra da će mu jednako velik biti izazov stvaranja nasljednika. Bertovića kao natjecatelja nije moguće nadomjestiti, ali SOD ima niz izvanrednih pojedinaca pred kojima je prilika za nastavak sjajne priče.
SOD i buduća vremena. Današnji svijet odlikuju brze i dinamične promjene u međunarodnim odnosima, sve do razine nestajanja država i stvaranja novih. Sigurnosno okružje RH postaje sve složenije i stavlja pred nas nove prijetnje i ugroze. Asimetrične, odnosno hibridne prijetnje zahtijevaju i nove odgovore. Jedna od ključnih sposobnosti sustava treba biti rano prepoznavanje indikatora ugroza, provođenje vojnih operacija u “civilnom” okružju, u okružju koje nema jasno definirane granice. Sve spomenuto, i još puno toga, novi je izazov za OSRH, posebno za Središnjicu za obavještajno djelovanje, u smislu pružanja prave informacije u pravo vrijeme pravoj osobi.


Predstavljanje javnosti. Jedan je od prvih izlazaka pred hrvatsku javnost SOD imao na ovogodišnjem vojnom mimohodu 4. kolovoza na kojem je prikazan dio kapaciteta i sposobnosti. Pred sam Božić 2015. svečanom će ceremonijom biti obilježen Dan postrojbe, koji je ujedno i Dan vojnoobavještajnog roda i Dan vojne kapelanije, te godina dana postojanja, čime će biti zaokružen jednogodišnji ciklus ustrojavanja i nastajanja postrojbe.


Domagoj VLAHOVIĆ, Foto: Tomislav BRANDT, Arhiv SOD-a