ISTAR 16

Scenarij vježbe koju je provela Središnjica za obavještajno djelovanje podrazumijevao je fiktivno krizno područje na tromeđi zemalja u kojem su aktualne simetrične i asimetrične prijetnje. Prema viđenom zadovoljstvu nazočnih, može se zaključiti da je, zahvaljujući uspješnoj organizaciji i provedbi vježbe, postrojba svoje sposobnosti ne samo pokazala, nego i integrirala, povećala i proširila…

Vjerojatno jedna od najvećih i najznačajnijih ovogodišnjih vježbi Oružanih snaga RH, koja završava 17. lipnja, dakle, upravo u vrijeme izlaska ovog broja Hrvatskog vojnika, nekako je prošla u pravoj tišini. Nije tu, kao na vježbama poput Udara, bilo mnogo gromoglasnih detonacija, pucnjeva, rafala, zujenja letjelica, turiranja motora tenkova i drugih oklopnih vozila… Ne, nije bila riječ ni o uobičajeno tihoj računalno podržanoj vježbi u uredima Simulacijskog središta. ISTAR 16 (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), tj. obavještajno djelovanje, motrenje, odabir ciljeva i izviđanje, u velikoj je mjeri terenska, tj. vježba na zemljištu, ali provodi je tiha postrojba, Središnjica za obavještajno djelovanje (SOD). Vježba je vrhunac dosadašnjeg rada SOD-a, ustrojenog prije godinu i pol, te konačan pokazatelj onog što postrojba može, pa i što znači za Oružane snage. “Nakon niza stožernih procesa, stožernih trenaža, simulacijske vježbe u Simulacijskom središtu, ovo je pečat dugog ciklusa. Vježba je, prije svega, služila da se provjeri kako kod nas funkcioniraju rješenja propisana NATO-ovim doktrinama vojnoobavještajnog roda,” objašnjava nam zapovjednik pukovnik Dražen Knezić na poligonu “Eugen Kvaternik”. Kraj pukovnikove rečenice otkriva još jednu posebnost vježbe. Naime, ona nije bila ograničena samo na SOD, nego je ta postrojba, kao noseća za cijeli vojnoobavještajni (VO) rod u OSRH, u vježbu uključila i vojnoobavještajne postrojbe i specijaliste iz cijelih Oružanih snaga kako bi s njima uskladila operativne postupke, kao i tehnike, taktike i procedure. “Želimo steći i sliku o tome gdje smo u odnosu na Ciljeve sposobnosti koje smo preuzeli od NATO-a i iznimno sam zadovoljan pokazanim rezultatima i našim sposobnostima koje su trenutačno jedinstvene u OSRH,” zaključio je pukovnik Knezić. Zadnja je velika značajka vježbe njezin opseg: po broju sudionika, aktivnosti i materijalno-tehničkih sredstava te složenosti blizu je nekim velikim vježbama “klasičnih” zapovjedništava i operativnih postrojbi. To je zanimljivo i dosad neviđeno u OSRH jer je glavna zadaća SOD-a pružanje vojnoobavještajne potpore i davanje konačne informacije upravo zapovjednicima takvih “klasičnih” postrojbi, tj. da predstavlja “njihove oči i uši”. Ipak, SOD je ustrojen upravo da objedini sve vojnoobavještajne sposobnosti prikupljanja, obrade i dostave informacija u jednoj postrojbi, stoga je vježba takve razine razumljiva te slijedi standarde NATO-a.
Cijeli proces koji se zaključuje vježbom ISTAR 16 započeo je prije više od godinu dana, u travnju 2015. Prva faza odnosila se na razvoj koncepta i specifikacije vježbe, a druga, tj. faza planiranja, na stožerne trenaže, planske konferencije i simulacijsku vježbu koju je Hrvatski vojnik popratio u travnju ove godine. Napokon, 6. lipnja počeo je najzanimljiviji dio, faza provedbe vježbe. U sklopu te faze mnogi su terenci SOD-a i drugih vojnoobavještajnih postrojbi, posebno vojnoobavještajnih satnija gardijskih brigada (GOMBR-a i GMTBR-a), uz vlastitu, tj. unutarnju, proveli i intergransku obuku na raznim lokacijama. Dakle, na Slunju, u Lučkom i u vojarni “Josip Jović” na Udbini pomagali su im pripadnici HRZ-a i PZO-a te Zapovjedništva specijalnih snaga. Bilo je tu ronjenja, padobranskih skokova, brzog užeta i repellinga, vježbi ophodnji, nadzora područja, sve u cilju uvježbavanja ključnih taktika, tehnika i procedura za vježbu…
Vjerojatno je najintenzivniji dio vježbe bio onaj koji je trajao neprekidno 58 sati, a započeo je 14. lipnja. U tom dijelu izvršeno je i samoocjenjivanje (interno nacionalno ocjenjivanje) postrojbe. U fokusu je ocjenjivačkog tima kojem je na čelu pripadnik Obavještajne uprave GS OSRH obavještajni modul (OM) koji se ocjenjuje sukladno CREVAL metodologiji. Modul je središnja cjelina – sudionik vježbe, drugim riječima, primarna obučna skupina. Čine ga pojedinci i timovi, pripadnici SOD-a i obavještajnih satnija gardijskih brigada, čije su zadaće prikupljanje podataka iz ljudskih i slikovnih izvora te prikupljanje podataka dubinskim izviđanjem, elektroničkim izviđanjem i elektroničkim ratovanjem. Vježba i obuka uključivale su i dijelove Zapovjedništva SOD-a, a sudionike je još činilo i nadređeno Zapovjedništvo (HICON) sastavljeno od pripadnika Obavještajne uprave GS OSRH i vojnoobavještajnih odjela grana OSRH. Oni su, zajedno sa sastavnicama SOD-a, prikupljali, obrađivali, dijelili i usmjeravali podatke s terena.
Zbog svega nabrojenog nije iznenadilo što se na poligonu “Eugen Kvaternik” moglo vidjeti mnoštvo vojnika različitih uskih specijalnosti i vještina, koji se služe različitom tehnologijom, od pištolja, preko komunikacijskih uređaja, sve do sofisticiranih računala i softvera te besposadnih letjelica. Vježbi je svakako pridonijelo i Središte za borbenu obuku sa svojim simulacijskim sustavom MILES i drugom potporom koju pruža na svojem poligonu, te sastavnice Hrvatske kopnene vojske koje su nekim sredstvima (topovi, tenkovi) dodale uvjerljivost suprotnoj strani (OPFOR) koja je bila dio scenarija.
Naravno, sve se to moglo vidjeti, a informacije čuti isključivo voljom pripadnika SOD-a, na Danu uvaženih gostiju (14. lipnja) koji je podrazumijevao kratke demonstracije dijelova vježbe. Nazočnima je bio predstavljen i scenarij, koji je podrazumijevao fiktivno krizno područje na tromeđi zemalja u kojem su aktualne simetrične i asimetrične prijetnje. Pred obučnim skupinama našle su se zadaće povezane s vojnim operacijama u konvencionalnim sukobima (regularne i paravojne postrojbe), ali i nekim situacijama koje podsjećaju na aktualne svjetske krize.
SOD je postrojba koja se ne razmeće znanjem i sposobnostima. No, prema zadovoljstvu njezina zapovjednika može se zaključiti da, zahvaljujući uspješnoj organizaciji i provedbi, na vježbi ISTAR 16 te sposobnosti nije samo pokazala, nego i integrirala, povećala i proširila. Za SOD i ostale vojnoobavještajne sastavnice OSRH sad slijede raščlambe, a potom implementacija naučenih lekcija. Sljedeća vježba takve razine predviđena je za dvije godine. Vjerojatno će opet proći u tišini, ali za SOD je tišina razmjerna njegovoj uspješnosti i učinkovitosti.


ISTAR 16 – osnovni podaci
SVRHA – Provedbom vježbe vojnoobavještajnog roda na zemljištu s vojnoobavještajnim modulom (VOM) demonstrirati dostignute sposobnosti SOD-a za provedbu obavještajnih operacija i obavještajnih djelovanja u potpori operacijama OSRH na načelima modularnosti, multidisciplinarnosti te združivanja obavještajnih kapaciteta i napora.
CILJ – Obuka pojedinaca i timova, Zapovjedništva SOD-a, usklađivanje integracije s ostalim ustrojstvenim cjelinama vojnoobavještajnog roda (u prvom redu vojnoobavještajnim satnijama gardijskih brigada) te samostalno ocjenjivanje sposobnosti djelovanja VOM-a u cilju usmjeravanja obuke u sljedećem dvogodišnjem obučnom ciklusu.


Materijalno-tehnička sredstva u provedbi vježbe
– optoelektronička sredstva
– padobranska oprema
– ronilačka oprema
– alpinistička oprema
– besposadni zrakoplovni sustavi
– helikopteri
– sustavi za elektroničko ratovanje (elektroničko motrenje i ometanje)
– sustavi za elektroničko izviđanje
– komunikacijsko-informacijska oprema
– transportna sredstva
– sustav MILES.


Neke su od sposobnosti pripadnika SOD-a i drugih ustrojstvenih cjelina vojnoobavještajnog roda OSRH prikazane 14. lipnja na Danu uvaženih gostiju.
Prezentacijama i demonstracijama na nekoliko radnih točaka nazočili su načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov, direktor GS OSRH kontraadmiral Robert Hranj, zapovjednik HKoV-a general pukovnik Mate Ostović, zapovjednici i načelnici te drugi predstavnici ustrojstvenih cjelina OSRH, predstavnici MUP-a te lokalne samouprave.
Čestitajući sudionicima na prikazanom, general Šundov izrazio je uvjerenje da će vježba ISTAR 16 pridonijeti izgradnji sposobnosti pojedinaca i postrojbi u cjelini. “Zadivljuje motivacija i želja da maksimalno pokažete sve za što ste se pripremali i osposobljavali,” rekao je te dodao da je potrebno postići što veću povezanost između SOD-a i vojnoobavještajnih satnija gardijskih brigada te uspostaviti još bliskiju suradnju na tom području sa saveznicima unutar NATO-a.


Domagoj Vlahović, snimio Tomislav Brandt