SOD – postrojba s najviše najboljih dočasnika u 2016.

“Vas, dočasnice i dočasnike na temelju rezultata profesionalnog rada prepoznali su zapovjednici kao promicatelje načela izvrsnosti. Na najbolji način prezentirate profesionalnost, iskustvo i stručnost Dočasničkog zbora. Postignutim uspjesima uzor ste podređenima i nadređenima. Želim vam još puno uspjeha u osobnom i profesionalnom životu sa željom da i dalje nastavite istim žarom za dobrobit postrojbe i Oružanih snaga u cjelini,” istaknuo je zapovjednik Središnjice za obavještajno djelovanje brigadir Mijo Validžić na svečanom prijamu najboljih dočasnika SOD-a koji su proglašavani svakog mjeseca tijekom 2016. godine…

Hvalevrijedna inicijativa proglašavanja najboljih vojnika i dočasnika mjeseca pokazala je kako u sastavu OSRH uistinu postoje pripadnici za koje možemo ustvrditi da su ona vrijednost više te da tvrdnja kako su ljudi naše najveće bogatstvo ima svoje duboko uporište. Svjedočili smo tako brojnim pothvatima naših pripadnika, ne samo u njihovu radnom okruženju i u okviru njihovih stalnih zadaća, nego i u civilnom životu, gdje su nerijetko spašavali živote unesrećenim. Osim toga, spomenuta inicijativa potiče kompetitivnost među pripadnicima, a oni najbolji, svojim primjerima daju dodatni poticaj ostalim pripadnicima. Tom je prigodom tijekom veljače u uredu zapovjednika Središnjice za obavještajno djelovanje (SOD) brigadira Mije Validžića organiziran svečani prijam najboljih dočasnika iz ove postrojbe koji su proglašavani tijekom 2016. godine. Ovom značajnom događaju postrojbe nazočio je i prvi dočasnik OSRH časnički namjesnik Mario Mateljić kojemu je ovo bio ujedno prvi službeni posjet nekoj od postrojbi OSRH nakon preuzimanja dužnosti. Ne skrivajući zadovoljstvo što je velik broj najboljih upravo iz njegove postrojbe brigadir Validžić rekao je: “Vas, dočasnice i dočasnike na temelju rezultata profesionalnog rada prepoznali su vaši zapovjednici kao promicatelje načela izvrsnosti. Na najbolji način prezentirate profesionalnost, iskustvo i stručnost Dočasničkog zbora. Postignutim uspjesima uzor ste podređenima i nadređenima. Želim vam još puno uspjeha u osobnom i profesionalnom životu sa željom da i dalje nastavite istim žarom za dobrobit postrojbe i Oružanih snaga u cjelini.”
Ističući njihove najznačajnije karakteristike želimo opisati razloge zašto su upravo ove dočasnice i časnice zaslužile ponijeti titule najboljih.

Nadnarednik vojni specijalist Dalibor Kovačević najbolji je dočasnik OSRH u siječnju 2016. Uz redovite zadaće u postrojbi sudjelovao je u radu ekspertnih timova za ispitivanje elektromagnetskog spektra za potrebe OSRH. Nakon ove složene zadaće sudjelovao je u realizaciji pružanja potpore HRM-u prilikom usmjeravanja i postavljanja antenskih sustava. Navedena zadaća provedena je besprijekorno uz zahvalu načelnika N6 Zapovjedništva HRM-a za pruženu potporu. Treba posebno istaknuti njegov doprinos u razvoju novih sposobnosti elektroničkog izviđanja koje je realizirao tijekom siječnja 2016. godine, pri čemu je pokazao samoinicijativnost, znanje i iznimne vještine timskog rada.

Stožerni narednik Krunoslav Cesarec najbolji je dočasnik SOD-a u veljači 2016. Kao operativni dočasnik nadzire provedbu obučnih događaja SOD-a te prati provedbu obuke sukladno Naputku za obuku i vježbe. Istodobno vodi brigu o pravodobnom ažuriranju kalendara obuke. Zbog velikog broja obučnih događaja postrojbe (postrojbena obuka, posebni oblici obučavanja, obuka u terenskim uvjetima, obuka u inozemstvu) te vrlo čestim i izvanrednim zauzećima vojnih poligona nadnarednik Cesarec svojim je znanjem i sposobnošću organizacije promptno provodio izmjenu plana uporabe vojnih poligona i izvanpoligonske obuke te direktno bio zaslužan za kvalitetnu i na vrijeme provedenu obuku ustrojstvenih cjelina postrojbe prema kalendaru obuke. Isto tako, u veljači inicira, na temelju ukazanih potreba za kvalitetnijom koordinacijom obučnih događaja ustrojstvenih cjelina SOD-a i pokreće provedbu tjednih sastanka o obuci (u organizaciji S3) čime je koordinacijom i usklađivanjem doveo do veće uštede materijalnih sredstava i objedinjavanja obuke što povećava interoperabilnost ustrojstvenih cjelina SOD-a.

Časnički namjesnik Krešimir Stanec najbolji je dočasnik OSRH u ožujku 2016. Uz redovite zadaće, tijekom ožujka, sudjelovao je u radu stručne skupine i uredničkog tima prilikom izrade združenog doktrinarnog priručnika ZDP-24 koji je odobren za uporabu u OSRH kao doktrinarna publikacija s razine načelnika Obavještajne uprave GS OSRH. Potrebno je istaknuti njegov doprinos uspjehu postrojbe u realizaciji vojne vježbe SOD-a CAX ISTAR 16 koja je provedena tijekom ožujka 2016., gdje je dao značajan doprinos uspješnosti vježbe, razradom operativne dokumentacije za vježbu, izradom MEL/MIL dokumentacije, te izradom i razradom sinkronizacijskih matrica za vježbu. Na vježbi CAX ISTAR 16 aktivno sudjeluje od 4. do 8. travnja 2016. u Simulacijskom središtu. Uz navedeno, tijekom ožujka 2016. godine nesebično se angažirao i kao mentor mlađim dočasnicima i časnicima tijekom procesa pripreme za vojnu vježbu.

“Raduje me što je prepoznat moj rad i zalaganje u postrojbi. Ovo mi je poticaj za daljnje usavršavanje i prije svega prenošenje stečenih znanja i vještina na ostale pripadnike,” istaknuo je narednik Željko Kunić

Narednik Željko Kunić najbolji je dočasnik SOD-a u travnju. Tijekom travnja narednik pokazuje visoku profesionalnost, stručnost te iznimno zalaganje i snalažljivost u provedbi mogućnosti prijenosa slike (streaming) s mini BL Skylark I putem satelitskog sustava Hawkeye III VSAT. Obuka je provedena u organizaciji UzKIS-a, a provodio ju je instruktor John Maher iz SAD-a uz potporu tvrtke CROATEL. Video je uspješno prenošen u ZOS Zagreb. Uz prijenos videa s besposadne letjelice testirani su i ostali informatički servisi (LOTUS, SEVID, STBMS, BICES). Prilikom izvedbe prijenosa sustavi su stabilno odradili prijenos unatoč lošim vremenskim uvjetima – niska temperatura, kiša i snijeg. Uz navedeno, narednik Kunić samoinicijativno je iskoristio i mogućnost testiranja prijenosa slike preko RVT-a (Remote Video Terminal). Radi se o uređaju RAMBO koji je u sustavu Skylarka I preko kojeg izvidnik, vođa skupine, zapovjednik desetine ili zapovjednik taktičke postrojbe bilo koje razine može vidjeti sliku s BL-a na samom terenu u prostoru. Uz navedene zadaće i težišnu obuku, narednik Kunić u travnju je nazočio i demonstraciji novih RU HARRIS i “Upoznavanju s RU tvrtke HARRIS RF-7850HH i PRC152A” kao predstavnik SOD-a. Njegove povratne informacije s aktivnosti višestruko su korisne radi ažuriranja planova opremanja postrojbe novim sustavima.

Stožerni narednik Anđelko Vukas najbolji je dočasnik SOD-a u svibnju 2016. Svojim radom, posebice u svibnju utjecao je na razvoj sposobnosti svoje postrojbe, što je iznimno značajno i za razvoj ukupnih sposobnosti OSRH. Svojim nesebičnim radom utjecao je na postizanje sposobnosti jedinstvene za OSRH, a to je sposobnost ortoretifikacije satelitskih snimaka te sposobnost manipulacije geoprostornim bazama podataka prema standardima NATO-a. Zahvaljujući entuzijazmu i svakodnevnim napornim radom značajno je utjecao da je OSRH izradio i predao prvi završeni segment prostora unutar Radne skupine za provedbu MGCP sporazuma (Multinational Geospatial Cooproduction Program). Za usporedbu navodimo kako je vrijednost urađenog procijenjena na oko 260.000,00kn. Uz navedeno istodobno je aktivno uključen na provedbi aktivnosti “GIS vojnih lokacija MORH-a” koja se provodi za potrebe MORH-a. Isto tako, tijekom svibnja aktivno sudjeluje u pripremi provedbe vježbe vojnoobavještajnog roda (VOR) i Središnjice za obavještajno djelovanje (SOD) ISTAR-16 koja je kruna dvogodišnjeg ciklusa obuke. Za potrebe vježbe samostalno je izradio, koristeći i svoje slobodno vrijeme, ukupno šest tipova kartografskih proizvoda koji su distribuirani u 42 primjerka raznih dimenzija velikog formata (A0, A2, A3) čime je pridonio organizaciji i pripremi vježbe.

Stožerni narednik Marijan Čarapar najbolji je dočasnik SOD-a u lipnju 2016. Svojim radom, posebice u mjesecu lipnju značajno je utjecao razvojnu sposobnost svoje postrojbe. Utjecao je na kvalitetnu pripremu i provedbu vježbe vojnoobavještajnog roda (VOR) i Središnjice za obavještajno djelovanje (SOD) ISTAR-16. Za vježbu je samostalno odradio proces planiranja zaliha, uspostave taborišne prostorije te pripremnih radnji i rokova kako bi se pravodobno osigurao potreban MI za provedbu vježbe. Zahvaljujući entuzijazmu i svakodnevnim napornim radom značajno je utjecao da se opskrbno osiguranje u SOD-u provodi kontinuirano i dostatno. Istodobno je aktivno uključen na provedbi aktivnosti otpisa neperspektivnog MI-a u postrojbi. Isto tako, konstantno i strpljivo prenosi svoje veliko znanje i iskustvo na mlađe i novopridošle kolege, pomaže logističkim dočasnicima ustrojstvenih cjelina, te inicira poboljšanja poslovnih procesa i rješenja u sustavu logističke potpore SOD-a. Stožerni narednik Čarapar uključen je u sve obučne aktivnosti u kojima Odsjek S-4 sudjeluje.

Narednik Josip Jagatić najbolji je dočasnik OSRH u srpnju 2016. Svojim radom značajno je utjecao na razvoj sposobnosti svoje postrojbe, a na taj način i razvoj ukupnih sposobnosti OSRH. Sudjeluje u obučnoj aktivnosti, sa svojom desetinom, u taktičkoj obuci na vodi i to u dvostrukoj ulozi kao zapovjednik ronilačkog tima, ali i kao certificirani voditelj ronjenja. Na navedenoj visokorizičnoj obuci sudjeluje i aktivno provodi obuku pripadnika Satnije u provedbi ronilačkih zadaća, kao što su: orijentacijska ronjenja po izobati i po kursu, dužinska ronjenja, dubinska ronjenja, ronjenje na apneju u dubinu i u dužinu. Tijekom provedbe obuke narednik Jagatić pokazao je vrhunsku profesionalnost u obavljanju postavljenih zadaća. U pripremi je zadaće temeljit i zadaću raščlanjuje do najmanjeg detalja. Provedbu dobivenih zadaća završava vrlo kvalitetnim raščlambama nakon provedbe. Kao zapovjednik desetine, ali i kao instruktor ostalim pripadnicima Satnije, narednik Jagatić stalno pokazuje svoju predanost poslu i profesiji gdje se beskopromisno zalaže za podizanje razine uvježbanosti pojedinca i desetine za zadaću te je to i postignuto. Ovu zahtjevnu i visokorizičnu zadaću narednik Jagatić sa svojim je timom odradio u predviđenom roku i bez i najmanjeg incidenta.

“Nakon dugogodišnjeg rada u djelatnoj vojnoj službi u različitim postrojbama OSRH i različitim dužnostima moja poruka mlađim generacijama jest da rad, zalaganje, odgovornost prema izvršenju zadaća uvijek bude prepoznato, a ovakvo priznanje može biti samo dodatna motivacija u daljnjem radu,” naglašava stožerna narednica Marijana Džankić

Stožerna narednica Marijana Džankić najbolja je dočasnica SOD-a u kolovozu. Tijekom protekla tri mjeseca i posebice tijekom kolovoza svojim je radom ponovno dokazala svoju stručnost i predanost poslu. Svojim samoprijegornim radom direktno je pridonijela provedbi zadaća Odsjeka S-3 i SOD-a u cjelini. Uz maksimalne napore u ljetnom je razdoblju uspjela izvršiti sve dobivene zadaće koje su stavljene pred operativni odsjek postrojbe. Naime, velik broj provedbenih zapovijedi izrađen je upravo njezinim osobnim angažmanom, isto tako, radi se o velikom broju zapisnika s koordinacija i sastanaka. Kad se uzme u obzir da je iza svake zapovijedi bilo potrebno napraviti kvalitetnu horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, tad se može utvrditi njezin značaj posla. Uz sve to redovito je obnašala dužnost pomoćnice dežurnog SOD-a. Tijekom glavnog obučnog događaja VV ISTAR-16 stožerna narednica Džankić uspješno je provodila sve zadaće operativne dočasnice u Zapovjedništvu vježbe tijekom njezine provedbe na vojnom poligonu “E. Kvaternik” Slunj. Tijekom provedbe zadaća pokazala je vrhunsku profesionalnost u obavljanju postavljenih zadaća. Ona konstantno i strpljivo radi i prenosi svoje golemo znanje i iskustvo na mlađe i novopridošle kolege u Odsjek, pomaže drugim pripadnicima te aktivno sudjeluje u provedbi obučnih i drugih aktivnosti u postrojbi.

Nadnarednik Goran Hadeljan najbolji je dočasnik OSRH u listopadu 2016. Tijekom listopada upućen je u Republiku Sloveniju na međunarodno vojno natjecanje desetina u svojstvu voditelja desetine iz sastava SOD-a. Zbog ozljede jednog od prijavljenih natjecatelja, nadnarednik Hadeljan kao iskusni dočasnik i dokazani stručnjak dolazi na njegovo mjesto te kao pravi vođa vodi desetinu SOD-a na natjecanju. Postignut je zapažen rezultat na dvodnevnom psihofizički vrlo zahtjevnom natjecanju. OSRH je sudjelovao prvi put, a desetina je za natjecanje pripremljena u tjedan dana bez ikakvih posebnih programa priprema za discipline koje nisu rutinske obučne zadaće postrojbe (guranje oklopnog transportera na trasi od 60 m, borbeni fitness – podizanje 5 m grede te prevrtanje kotača oklopnog transportera, repeling niz 50-metarsku stijenu, desetinsko BG j/p, itd.) pa je uspjeh još i većeg značaja. Nadnarednik Hadeljan kao operativni dočasnik uspješno obnaša i dužnost prvog dočasnika Satnije, u njegovoj odsutnosti, te aktivno sudjeluje na koordinacijama aktivnosti prvih dočasnika SOD-a. Aktivno sudjeluje na sastancima o obuci na razini SOD-a gdje koordinira velik broj obučnih aktivnosti i zahtijevane potpore za obučne aktivnosti s drugim ustrojstvenim cjelinama SOD-a.

Narednik Dalibor Vondra u jutarnjim se satima prilikom puta na posao zatekao na mjestu gdje se dogodila nezgoda te je požrtvovno i bez predomišljanja skočio u vodu i spasio nesretnog mopedista od utapanja u krateru koji je izazvala eksplozija toplovoda

Narednik Dalibor Vondra najbolji je dočasnik OSRH u studenom i najbolji dočasnik OSRH za 2016. godinu. Narednik Vondra dočasnik je koji u svakom trenutku pokazuje karakteristike pravog dočasnika koji je taktički i tehnički stručnjak, samoinicijativan, pouzdan i požrtvovan. Požrtvovnost je pokazao na osobnom primjeru gdje o tome najbolje govori nedavni događaj. Naime, narednik Vondra u jutarnjim se satima prilikom puta na posao zatekao na mjestu gdje se dogodila nezgoda. Požrtvovno i bez predomišljanja skočio je u vodu i spasio nesretnog mopedista od utapanja u krateru koji je izazvala eksplozija toplovoda, iako je policija već bila na mjestu nezgode. Za taj se događaj doznalo tek naknadno iz novina. Samozatajan i profesionalan smatrao je da tome ne treba pridavati važnost jer je on kao pripadnik OSRH bio dužan priskočiti u pomoć unesrećenom bez razmišljanja o osobnoj sigurnosti. Desetnik Vondra aktivni je sudionik svih glavnih obučnih događaja svoje postrojbe i izvidničke skupine. Uz sve to pripremao se za sudjelovanje na najelitnijem međunarodnom vojno-sportskom natjecanju u RH “Prvi za Hrvatsku – 2016.” Na ovom je natjecanju osvojio treće mjesto. To je njegovo treće sudjelovanje na tom natjecanju, a rezultati su više nego impresivni: dva puta na postolju za osvojeno treće mjesto te jedno osvojeno četvrto mjesto. Takvim se rezultatima može pohvaliti vrlo mali broj pripadnika Oružanih snaga. Nakon tog natjecanja desetnik Vondra sudjeluje u sastavu ekipe SOD-a na natjecanju OSRH iz orijentacijskog trčanja gdje je u sastavu ekipe osvojio prvo mjesto. Kao član ekipe SOD-a na najbolji način prezentira Oružane snage RH na međunarodnom natjecanju Najbolja desetina u Republici Sloveniji. Tijekom studenog sudjelovao je na natjecanju OSRH u kategorijama za tjelesnu provjeru gdje osvaja prvo mjesto u svojoj dobnoj kategoriji i to mu je treća uzastopna pobjeda na tom natjecanju.

Nadnarednica Renata Grubor najbolja je dočasnica SOD-a u prosincu 2016. U provedbi svakodnevnih redovitih zadaća pokazala je samoinicijativu, znanje i sposobnost iskusne personalne dočasnice u koordinativnim aktivnostima pripreme i provedbe zadaće. Uspješno je izvršila prihvat nadzora J2 u pogledu INFOSEC-a u personalnom odsjeku postrojbe. Pokazala je stručnost u poznavanju materije, u pripremi planskih i provedbenih dokumenata (zapovijedi, planova, i dopisa) koji su kroz personalni odsjek direktno utjecali na provedbu zadaća SOD-a, te u provedbi vojničkih zadaća i zadaća personalne dočasnice u terenskim uvjetima glavnog obučnog događaja u dvogodišnjem obučnom ciklusu postrojbe. Ističe se profesionalnošću i etikom dočasnika OSRH tijekom sudjelovanja u misiji Odlučna potpora u Afganistanu gdje je uz dužnost Admina obavljao i dužnost Watchkeeper u sklopu SAROC-a TAAC NORTH.

Predrag Toplak, Fotoarhiva SOD-a