Završila Specijalistička vojna obuka kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu

U požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike provedena Specijalistička vojna obuka kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu na dužnost vojnika/mornara za vojno-stručne specijalnosti prometne, tehničke, intendantske i graditeljske službe OSRH. Od 15. rujna do 18. studenog pohađao ju je i uspješno završio sedamdeset jedan vojnik: pedeset osam vojnika prometne službe, dva za dužnosti u tehničkoj, pet za dužnosti u intendantskoj i šest za dužnosti u graditeljskoj službi. Organizirana je i provedena kroz tri područja: zajedničke, vojno-stručne i terenske obuke. U prvom dijelu vojnici osvježavaju i usavršavaju svoja vojnička znanja stečena tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka. U drugom su dijelu obučavani za obavljanje zadaća svoje službe i specijalnosti, u provedbi svakodnevnih zadaća, ratnih zadaća, kao i zadaća različitih od ratnih.Obučavani su i u pravilnom rukovanju, čuvanju i održavanju prometnih, intendantskih, tehničkih i graditeljskih sredstava. Na terenskoj obuci primjenjivali su sva stečena znanja u praktičnom radu i izvršavanju radnih zadaća jednakih ili sličnih onima koje će izvršavati na svojem radnom mjestu u potpori logističkog osiguranja postrojbi OSRH.
Nakon uspješno završene obuke vojnici su dobili rasporede i upućeni su u svoje postrojbe na daljnje izvršavanje zadaća.

A. Mandić