U Požegi završio Tečaj za stožerne dočasnike

U Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi proveden je trotjedni Tečaj za stožerne dočasnike. Uspješno ga je završilo 19 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zapovjednik DŠ-a pukovnik Zdenko Šakota uručio im je 22. veljače potvrde o završenom tečaju. Cilj tečaja bio je osposobiti polaznike za obnašanje dočasničkih dužnosti unutar stožera bojne te ih poučiti dužnostima, postupcima i radnjama koje provode stožerni dočasnici kao potpora zadaćama i obvezama koje proizlaze iz djelokruga rada stožera. Tečaj objedinjuje više funkcionalnih područja, a na njemu se stječu znanja iz organizacije i rada stožera, personalnih, operativnih, logističkih i obavještajnih poslova, kao i komunikacijsko-informacijskih sustava.

Mario Trnokop

snimili: Davor Vida, Slaven Aračić