Želimo pokazati razinu spremnosti i uvježbanosti Hrvatske vojske

U vježbu Velebit 18 – Združena snaga će biti uključena cjelokupna borbena i neborbena tehnika, naoružanje i vojna oprema koje koriste pripadnici Hrvatske vojske. Tako ćemo imati priliku vidjeti tenkove M-84, borbena oklopna vozila Patria, BVP M-80, nove samohodne haubice PzH 2000, borbene avione MiG-21, nove helikoptere OH-58D Kiowa Warrior, raketne topovnjače s protubrodskim raketnim sustavom RBS-15 te druge brodove iz sastava Hrvatske ratne mornarice…

Skoru vježbu Hrvatske vojske s velikim interesom očekuju njezini sudionici, ali i cijela hrvatska javnost. No, u razgovoru za Hrvatski vojnik u kojem najavljuje Velebit 18, viceadmiral Robert Hranj ističe da glavno obilježje vježbe nije brojnost sudionika i tehnike, nego kompleksnost organizacije i provedbe, a posebno združenog djelovanja, koje je najveći izazov za moderne vojske.

Po čemu se vježba Velebit 18 Združena snaga razlikuje od onih koje smo vidjeli u proteklih nekoliko godina?

Proteklih godina, a posebno ove, često smo organizirali vježbe koje su pokazivale našu spremnost za pomoć civilnim institucijama. Nadalje, zajedno s ostalim državnim institucijama, ove smo godine prvi put imali vježbe kojima smo pokazivali neke naše nove sposobnosti, poput obrane od kibernetičkih prijetnji i suočavanja s prirodnim i drugim katastrofama. Želja nam je bila pokazati spremnost djelovanja u suradnji s drugim državnim i civilnim institucijama u sklopu sustava domovinske sigurnosti.

Podsjetimo se da je ipak temeljna misija Oružanih snaga obrana domovine. To nam je najvažnija i najzahtjevnija zadaća te je, po svojoj prirodi, bit postojanja svake vojske. Vježbe koje su se bavile našom temeljnom zadaćom obično su se provodile unutar neke od grana, a u nekim slučajevima združeno na razini dviju grana. Stoga smo odlučili ove godine objediniti ključne vježbe svake grane u jedinstvenu vježbu, kako bismo sebi, ali i hrvatskoj javnosti pokazali da investiranja u Oružane snage nisu uzaludna i da smo spremni za tu našu temeljnu zadaću.

Može li se usporediti s ijednom vježbom u povijesti Hrvatske vojske?

Vježba je za nas vrlo zanimljiva, izazovna i, s obzirom na kompleksnost, u neku ruku jedinstvena. Ona je zapravo kompilacija redovitih vježbi kopnene vojske, mornarice, zrakoplovstva, specijalnih snaga i ostalih komponenti OSRH. No, ovaj put vježbi smo dali višu razinu kompleksnosti, koja zahtijeva drukčiji angažman, ponajviše koordinaciju i jedinstveno djelovanje komponenti iz svih grana u svim domenama ratovanja upravljano s jednog mjesta.

Koji su vam glavni ciljevi?

Želimo pokazati razinu spremnosti i uvježbanosti Hrvatske vojske. Prije svega, želim napomenuti kako odluka da krenemo u takvu vježbu nije potaknuta nikakvim neposrednim prijetnjama u našem okružju. Hrvatska ni jednu zemlju ne vidi kao protivnika ili prijetnju.

Popis konkretnih ciljeva prilično je ambiciozan. Vježba ima karakter združene operacije, kao temeljnog načela provođenja borbenih operacija, u kojoj sudjeluju snage iz različitih grana pod zapovijedanjem zapovjednika združenih snaga. Jedan je od ključnih ciljeva prikaz sposobnosti pripreme, planiranja i provedbe združenih operacija. Vježbom će se provjeriti sposobnost usklađenog i koordiniranog djelovanja različitih vojnih sposobnosti iz različitih organizacijskih cjelina Oružanih snaga u najsloženijim situacijama.

Vježbom također želimo pokazati kako smo ovladali novim borbenim sustavima i platformama. To se posebno odnosi na borbeno oklopno vozilo Patria, samohodnu haubicu PzH 2000 te helikopter OH-58D Kiowa Warrior.

To će biti i prilika za provjeru određenih doktrinarnih rješenja, u prvom redu pitanja zapovijedanja i organiziranja u združenim operacijama. Po definiranju ključnih ciljeva definirana su konceptualna usmjerenja vježbe. Kao polazišta uzeti su organizacija snaga kroz sve domene bojišta (kopno, more, zrak i cyber) te združene funkcije definirane našom doktrinom.

Poznato je da su Oružane snage RH u fazi izrade prijedloga za prilagodbu i preustroj koji bi trebao početi 2019. godine. Vjerujem da ćemo kroz vježbu potvrditi opravdanost pojedinih organizacijskih rješenja, odnosno uvidjeti koja je potrebno korigirati.

Važno je napomenuti kako će se prikazati i određene sposobnosti Oružanih snaga RH kad je u pitanju pružanje potpore civilnim institucijama koje se skrbe o stanovništvu koje je pretrpjelo određena ratna razaranja tijekom borbenih djelovanja, i to kroz osiguranje smještaja, prehrane, opskrbu vodom, medicinsku skrb, CIMIC…

Kao direktor GS-a zapovjednik ste vježbe. Kako su ustrojena najviša tijela koja njom upravljaju?

S obzirom na kompleksnost te broj postrojbi i vojnika, zamišljena je na nekoliko razina. Njom upravlja Zapovjedništvo operacije, na čijem sam čelu. Podređena su nam dva zapovjedništva snaga, Sjever i Jug, koja neposredno provode vježbu, te ostala zapovjedništva koja nisu u sastavu navedenih zapovjedništava snaga (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Zapovjedništvo specijalnih snaga…). Sastavni dio uvježbavanja bilo je i formalno, precizno, gotovo školsko planiranje i priprema, u skladu s važećim vojnim doktrinama.

Pripreme već dugo traju?

Velebit 18 za nas je počeo praktički u ožujku. Istina, vježbe te razine često se pripremaju i dulje, pa i do dvije godine. No, i taj relativno kratak rok za nas je dio uvježbavanja, vojnici nemaju uvijek na raspolaganju idealnu količinu vremena za planiranje. Proveli smo kompletan planski proces i pripremili se kako treba. Vjerujem da ćemo u idućim danima pokazati koliko smo kvalitetno radili, ali i koliko su dobro naše postrojbe spremne za zadaće.

Koja su glavna obilježja scenarija?

Po definiranju ključnih ciljeva definirana su konceptualna usmjerenja vježbe. Kao polazišta uzeti su organizacija snaga kroz domene bojišta te združene funkcije definirane našom doktrinom.

Kao vojnici, tu moramo razlikovati dva aspekta vježbe. Prvi, s izmišljenim protivničkim snagama na geografski imaginarnom prostoru, bio je podloga za proces donošenja odluka u većoj združenoj operaciji te izradu slijednih operativnih planova i zapovijedi. Plan odvijanja vježbovnih događaja na terenu bit će malo drukčiji, prije svega zbog prostornih ograničenja naših poligona i vježbališta, kao i zbog konkretno angažiranih snaga. Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH definirao je u fazi planiranja vježbe težišna usmjerenja, od kojih posebno treba istaknuti da se provodi u neprekidnom trajanju od 72 sata uz ograničenje da njezin obujam (snage i sredstava), mora biti prilagođen mogućnostima vojnih vježbališta i poligona. Vježbom su obuhvaćene sve postrojbe Oružanih snaga RH, uključujući i pričuvnu sastavnicu, odnosno razvojnu jezgru pričuvnih pukovnija.

Podrazumijevaju se obrambene i napadne operacije, a nastojali smo da scenarij bude prilagođen stvarnoj situaciji za postrojbu u ratu, od uzbunjivanja, preko odlaska u područje operacije, izvršavanja zadaće i povratka u vojarne. Sve to provest ćemo tako da ne ometamo normalan život i rad hrvatskog stanovništva i civilnih službi. Sve smo pažljivo analizirali i planirali, posebno za neprekidna 72 sata koliko će trajati glavni dio vježbe. Dakle, sve ključne vježbovne aktivnosti odvijat će se neprekidno od 13. do 15. listopada.

Završne pripremne radnje, koje uključuju i prijevoz snaga, naoružanja i vojne opreme prometnicama, počele su početkom listopada, a javnost pravodobno obavješćujemo o svim kretanjima. Predstavnicima medija bit će organiziran pristup pa će i oni imati priliku izvijestiti javnost o svemu što se događa na vježbi.

Jesu li na neki način uključene druge državne institucije te strani saveznici i partneri?

Određene institucije RH pružaju nam potporu u organizaciji i provedbi, ali, govoreći o scenariju, igrači koji nisu dio OSRH uključeni su samo simulacijski. Iako je postojao interes savezničkih i partnerskih zemalja za sudjelovanje, odlučili smo da će vježba biti isključivo nacionalnog karaktera. Želimo pokazati vlastite snage, što je u skladu s našim doktrinarnim postavkama da, iako smo dio NATO-ove kolektivne obrane, imamo punu odgovornost obraniti se sami do aktiviranja mehanizma kolektivne obrane, kad bi se eventualno zatražila pomoć saveznika ovisno o razvoju situacije.

Dakle, vidjet ćemo da su uvezane nove platforme te nove postrojbe?

 

Ponavljam, ključna je značajka vježbe to da je združena: i po načinu zapovijedanja i organiziranja snaga, uporabe tih snaga te združenom cilju. Gdje god je bilo moguće, scenarij podrazumijeva djelovanje snaga više sastavnica: pomorskih, zrakoplovnih, kopnenih i specijalnih, koordinirano i sinergijski. U vježbu će biti uključena cjelokupna borbena i neborbena tehnika, naoružanje i vojna oprema koje koriste Oružane snage RH. Od toga posebno ističem tenkove M-84, borbena oklopna vozila Patria, BVP M-80, zatim nove samohodne haubice PzH 2000, borbene avione MiG-21, nove helikoptere OH-58D Kiowa Warrior, raketne topovnjače s protubrodskim raketnim sustavom RBS-15 te druge brodove iz sastava Hrvatske ratne mornarice.

Neke od dostignutih sposobnosti bit će prvi put prikazane javnosti, npr., zajedničko djelovanje oklopno-mehaniziranih postrojbi uz potporu iz zraka helikopterima Kiowa Warrior te vatrenu potporu samohodnim haubicama PzH 2000 i samohodnim lanserom raketa. Vidjet ćemo i desantiranje novoustrojenog mornaričkog pješaštva, združene vatre raznih grana. Nakon dugo vremena bit će angažirane i pričuvne snage, naravno, u okviru svojih trenutačnih sposobnosti.

Što smatrate najizazovnijim, najtežim?

Iz svega što sam rekao možete vidjeti koliko je vježba kompleksna. Uložena je golema energija da se svi događaji sinkroniziraju i usklade. Ipak, meni je glavni fokus na sigurnosti pojedinaca. Bit će velikih manevara i gađanja uživo, a svaki takav događaj nosi i određen rizik.

Čekate li vježbu, kao profesionalni vojnik, s nestrpljenjem?

Svakako, velika vježba za svakog je vojnika, od pješaka i mornara do generala i admirala, vrhunac njegova rada kroz godinu dana. Svi će vidjeti koliko su sami uvježbani, ali i koliko im je uvježbana postrojba. U Glavnom stožeru ćemo vidjeti koliko su kvalitetni naši doktrinarni i koncepcijski stavovi. Siguran sam da ćemo vidjeti puno dobrih stvari, a loših, nadam se, puno manje. Sigurno je da ćemo na svim razinama doći do korisnih spoznaja. Konačno, cilj svih vježbi je da vidite gdje ste dobri, a gdje niste, da izvučete lekcije i sukladno njima prilagođavate školovanje, obuku i organizaciju, sve kako biste bili još bolji.

Možemo li i u budućnosti očekivati slične vježbe?

Cilj nam je da ovakve vježbe postanu dio redovite obuke, svojevrsna rutina. Uvažavajući načelo postupnosti, svake godine održavat ćemo vježbe unutar grana, od jednostavnijih do složenijih, a veće, združene kao što je ova, u ciklusima od tri godine. To znači da bi sljedeća trebala biti organizirana 2021. godine. Bude li sve išlo prema planu, na njoj bi trebali sudjelovati i novi borbeni avioni F-16. To bi bio zaista prekrasan način obilježavanja tridesete obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga RH.

Domagoj Vlahović, snimio: Mladen Čobanović