8. lakojurišna brigada Vojne policije – Orlovi

Ustrojavanjem i jačanjem Hrvatske vojske 1992. godine u njoj kao udarne borbene snage djeluju profesionalne gardijske brigade. Uz njih, u borbenim djelovanjima aktivno sudjeluju i združene snage Vojne policije. Takvo uzajamno djelovanje na bojištima upozorilo je na potrebu za ustrojavanjem posebne lake pješačke postrojbe za brza i djelotvorna borbena djelovanja na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

8. lako jurišna brigada VP – Zagreb Znak je nastao u Zagrebu 1993. Veličina je 98 x 124 mm. Tkano na platnu. Autorica znaka je Jasenka Vencler.

Uprava Vojne policije uz poticaj Glavnog stožera u prosincu 1992. počinje pripreme za ustrojavanje udarne postrojbe. Ona bi u sastavu imala helikoptersku postrojbu i bila opremljena za brzo prebacivanje svojih snaga uz pomoć oklopnih postrojbi podržanih topništvom, protuzračnom obranom, protuoklopnim, RBKO i drugim snagama povezanim mobilnim sustavima veze. Po uzoru na brigade američkih rendžera i brigade karabinjera OS-a Italije napravljen je ustroj 8. lakojurišne brigade Vojne policije. Postrojba je bila na razini ostalih brigada Hrvatske vojske profesionalnog sastava. Osposobljena je bila za borbena djelovanja i složene vojnopolicijske zadaće. Uprava Vojne policije bila je nositelj ustroja postrojbe i odabira zapovjedništva, kao i pripreme smještaja i opremanja. Za sjedište postrojbe određena je vojarna “Monumenti” u Puli, koja je preuzeta 1. ožujka 1993., čime taj dan postaje i dan ustrojavanja 8. lakojurišne brigade Vojne policije. U ožujku 1993. iz sastava postrojbi Vojne policije određuje se prvih 35 pripadnika koji čine prvu jezgru za narastanje postrojbe. Ustroj Brigade prihvaćen je i potpisan 13. travnja 1993. godine.

Postrojba je bila relativno malog brojnog stanja, visoke pokretljivosti s mogućnostima vlastitog zračnog prijevoza, opremljena lakim oklopnim vozilima i topništvom srednjeg kalibra. Bila je namijenjena za zadaće brzog opkoljavanja, presijecanja komunikacijskih smjerova i brzo zaposjedanje područja u taktičkoj dubini.

Od travnja do rujna 1993. ustrojene su i razvijene sve organizacijske cjeline. Brigada je opremljena borbenim sredstvima i spremno je izvršavala namjenske zadaće. Od listopada 1993. godine 8. lakojurišna brigada preuzima borbene zadaće na prvoj crti obrane, u zoni odgovornosti Zbornog područja Karlovac. Prema zahtjevima operativnih potreba u zoni odgovornosti Južnog bojišta, Brigada se u skladu sa zapovijedi od 6. siječnja 1994. premješta u Slano i Dubrovnik, gdje preuzima borbene zadaće na crti bojišta. Te godine 8. lakojurišna brigada Vojne policije ulazi u sastav nove postrojbe, 1. hrvatskog gardijskog zbora. Za vrijeme kratkog i intenzivnog ratnog puta 8. lakojurišne brigade VP-a život su za domovinu dala tri njezina pripadnika.

Hrvoje Strukić