Akcije zračnih snaga u gašenju požara

Zračne snage Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OSRH) iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a tijekom 9. srpnja bile su angažirane u gašenju tri požara.
Na prvo požarište u Ponikvama u općini Ston na poluotoku Pelješcu upućena su dva Canadaira CL-415 koji su djelovali od 17:00 do 19:00 sati,  a u međuvremenu su se pojavila dva nova požara.
Na lokaciji Najevi-Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar su gasila dva Airtractora AT-802 A Fire Boss i jedan Canadair CL-415 koji je ubrzo preusmjeren na gašenje prvog ovogodišnjeg požara u Istarskoj županiji na prostoru Fažana-Peroj, a na ovom je požarištu djelovao još jedan Canadair CL-415.
Jedan od kapetana Canadaira koji je sudjelovao u gašenju požara na Pelješcu bojnik Tomislav Slavica kazao je kako je najvažnije što su požar uspjeli ugasiti  do večeri. ”Za razliku od požara Lokva-Rogoznica koji je bio najveći i najzahtjevniji ovogodišnji požar, a prijetio je i kućama, ovaj na Pelješcu spada u požare koji su gašeni u relativno povoljnim uvjetima, na požaru je bilo dosta zemaljskih vatrogasaca i uz našu pomoć iz zraka požar je ugašen,” istaknuo je bojnik Slavica.
Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (23. lipnja) zračne snage iz Zemunika bile su do sada angažirane na dvanaest požarišta (pet u Zadarskoj, tri u Splitsko-dalmatinskoj, dva u Dubrovačko-neretvanskoj i po jedan u Šibensko-kninskoj i Istarkoj županiji).

Marinko Karačić
Fotoarhiva 93. zb