Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Bilo je to prvi put da su amfibijske Patrije Tigrova izišle na tekuću vodu s iskrcajnim dijelom desetine. Nakon više od godine dana konstantnih priprema, učenja, drilova, vježbi, usavršavanja i rada koji su provođeni u vojarni i na vodama stajaćicama, Tigrovi su po svemu što su tih dana pokazali jasno demonstrirali kako za njih i njihovu vještinu upravljanja moćnim Patrijama ni rijeke nisu problem…

U Kamenskom, na rijeci Kupi, pripadnici 1. mehanizirane bojne Tigrovi GMTBR-a od 26. lipnja do 1. srpnja provodili su uvježbavanje nasilnog prelaska rijeke. Bilo je to prvi put da su amfibijske Patrije Tigrova izišle na tekuću vodu s iskrcajnim dijelom desetine. Nakon više od godine dana konstantnih priprema, učenja, drilova, vježbi, usavršavanja i rada koji su provođeni u vojarni i na vodama stajaćicama, Tigrovi su po svemu što su tih dana pokazali jasno demonstrirali kako za njih i njihovu vještinu upravljanja moćnim Patrijama ni rijeke nisu problem. Osim toga, na uvježbavanju u Kamenskom prvi je put u amfibijskim Patrijama koje su plovile po vodi i provodile manevriranje sudjelovalo i ljudstvo, iskrcajni dio koji Patrije prevoze. Bio je to dio priprema za vježbu koja će biti demonstracija sposobnosti više postrojbi u prelasku vodenih prepreka, a koja će biti održana na jesen.
Pripadnici Tigrova koji su sudjelovali u ovoj aktivnosti nisu krili svoje zadovoljstvo. Razvodnik Josip Miličić, pripadnik 1. mehanizirane bojne Tigrovi te operator DUOS-a na BOV-u Patria kaže: “Ovo je prvi put da smo na tekućoj vodi, a prvi je put s nama u Patrijama i iskrcajni dio, tako da je ovo iznimno važno uvježbavanje za našu borbenu spremnost. Pošto imamo Patrije amfibije jako je važno da se uvježbamo i budemo sposobni prevoziti ljude preko vode u nekoj borbenoj zadaći.”
Za vojnika Damira Tošića, vozača amfibijske Patrije, vježba na Kupi bila je jedna od najuzbudljivijih aktivnosti u njegovoj dosadašnjoj vojnoj karijeri. “Danas smo odradili nasilni prelazak rijeke, forsiranje Kupe. Za nas je to bio prvi izlazak na živu vodu, tekućicu, a prvi je put u Patriji bilo i ljudstvo. Pripreme su trajale dosta dugo. Prvi izlazak na mirnu vodu imali smo prije godinu dana i tada smo se prvi put susreli sa samim amfibijama, ulaskom u vodu, kretanjem. Za mene je to bila jedna od najuzbudljivijih aktivnosti otkako sam u vojsci.”
Na uvježbavanju provedenom na Kupi nosioci obuke bili su Tigrovi, a sudjelovali su i Gromovi. Oni su, jednako kao i Pauci, opremljeni BOV-ovima Patrija. U uvježbavanju su sudjelovali i pripadnici Pontonirske bojne, Inženjerijske pukovnije koji su davali potporu i osiguravali aktivnosti na vodenoj površini.


Natporučnik Alan Begić, 1. mehanizirana bojna Tigrovi, zamjenik zapovjednika 2. motorizirane satnije
Imao sam čast raditi s Patrijama od samog početka, otkako su borbena vozila ušla u sustav. Amfibije smo počeli koristiti prvo na vodama stajaćicama, na jezerima, a danas prvi put radimo na tekućoj vodi, na rijeci Kupi. Cilj nam je uvježbati kompletne posade za te aktivnosti, a u rujnu će biti veća vježba forsiranja rijeke Kupe čiji je nositelj Inženjerijska pukovnija, a mi smo jedna od njezinih sastavnica.
Pripreme za današnju vježbu bile su konstantne, neprestano provodimo drilove, to su nam stalne zadaće dok smo u bazi, a sada ovdje uvježbavamo i usavršavamo detalje.


Napisala i snimila Lada Puljizević