Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Pripadnici 1. mehanizirane bojne Tigrovi GMTBR su krajem lipnja 2016. na rijeci Kupi provodili uvježbavanje nasilnog prelaska rijeke. Bilo je to prvi puta da su  amfibijske Patrije Tigrova izašle na tekuću vodu s iskrcajnim dijelom desetine. Nakon više od godine dana priprema, usavršavanja i rada koji su provođeni kako u vojarni, tako i na vodama stajaćicama, Tigrovi su po  svemu što su pokazali jasno demonstrirali kako za njih i njihovu vještinu upravljanja moćnim Patrijama ni rijeke nisu problem…