Časnik palubne straže – ključni korak do dužnosti zapovjednika broda

Časnik palubne straže član je posade broda koji tijekom straže preuzima odgovornost neposrednog upravljanja brodom. No, da bi stekli pravo obnašanja te dužnosti, mlađi časnici moraju položiti posebni ispit nakon kojeg postaju kvalificirani za preuzimanje zadaća voditelja zapovjednih ili oružnih brodskih odreda. Daljnjom teorijskom i praktičnom izobrazbom mogu napredovati i do položaja zapovjednika broda. Koliko će visoko stići ovisi prije svega o njihovoj motivaciji i ambiciji…

O zahtjevnim i odgovornim zadaćama Hrvatske ratne mornarice puno smo dosad pisali, no neki su nazivi dužnosti u HRM-u manje poznati pa ćemo u ovom tekstu predstaviti jednu od najvažnijih – časnika palubne straže.

Časnik palubne straže član je posade broda koji tijekom straže preuzima odgovornost neposrednog upravljanja brodom. U sklopu tog posla obavlja djelatnosti vezane za uporabu broda i brodskih sustava, plovidbu, održavanje broda te upravljanje brodskom organizacijom. Odgovorna je to dužnost koju ne može obavljati bilo tko. Dapače, da bi stekli pravo obnašanja te dužnosti, mlađi časnici moraju položiti posebni ispit. Taj ispit ima jednaku važnost kao i državni stručni ispit za državne službenike. Ne polože li ga, mladi časnici ne mogu raditi na brodu. Međutim, kao i za državni stručni ispit, i za taj je nužno proći pripremnu obuku.

Preduvjet za pristupanje obuci za časnike palubne straže jest završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij nautičkog smjera u trajanju od najmanje tri godine. Ako je taj preduvjet ispunjen, kandidat za časnika palubne straže može početi obuku na brodu kao vježbenik palube. Idućih dvanaest mjeseci kandidat u praksi primjenjuje znanje stečeno na fakultetu: dokazuje da je sposoban upravljati brodom i komunicirati s drugim brodovima primjenjujući pravila navigacije, manevrira, crta dijagrame itd.

Kandidatu se na početku obuke dodjeljuje mentor. Mentorstvo preuzima zapovjednik broda ili, što je češći slučaj, zamjenik zapovjednika broda. Tijekom obučnog razdoblja mentor prati kandidatov rad. Ako kandidat bude ocijenjen dovoljno marljivim i sposobnim, može pristupiti dvama predispitima: ispitu za početne dužnosti te ispitu za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti. Polaganjem tih predispita kandidat ujedno ispunjava i sve uvjete za pristupanje ispitu za časnika palubne straže.

Sam ispit sastoji se od praktičnog i teorijskog dijela. Tijekom praktičnog dijela kandidati demonstriraju svoje vještine u terestričkoj navigaciji, uplovljavanju, isplovljavanju, manevriranju, zapovijedanju na zapovjednom mostu, sidrenju broda, prolasku kroz teško navigacijsko područje, spašavanju čovjeka u moru, izbjegavanju sudara na moru itd. Praktični dio ispita provodi se na brodu na kojem kandidat prolazi obuku, ali i na dvjema obučno-ispitnim plovidbama. Tijekom praktičnog dijela kandidate ocjenjuje tročlana komisija koju čine načelnik Stožera Flotile HRM-a, pripadnik Odjela N-3 i pripadnik Flotile.

Kandidati nakon položenog praktičnog dijela pristupaju teorijskom. Dobivaju pismeni ispit u kojem moraju dokazati poznavanje navigacijskih pravila, pravila izbjegavanja sudara na moru, pravila za kormilarenje itd.

Svaki kandidat ima pravo tri puta izići na ispit. Ako neki od njih kojim slučajem ne položi ispit ni iz trećeg pokušaja, ne ispada iz sustava nego dobiva rješenje o novom rasporedu. Međutim, dosad nije bilo takvih slučajeva. HRM se može pohvaliti da su dosad svi kandidati uspješno položili ispit.

Poslije ispita novi časnici palubne straže postaju kvalificirani za preuzimanje zadaća voditelja zapovjednih ili oružnih brodskih odreda. Daljnjom teorijskom i praktičnom izobrazbom mogu napredovati i do položaja zapovjednika broda. Koliko će visoko stići ovisi prije svega o njihovoj motivaciji i ambiciji.

Ovog je proljeća ispitu pristupilo dvanaest kandidata. Među njima bio je i poručnik fregate Davor Javorčić, koji već razmišlja o daljnjem napredovanju: “Ispit za časnika palubne straže samo je jedna stepenica do mojeg cilja: postati zapovjednik broda HRM-a. To je samo početak složenije obuke koja me čeka u budućnosti.” U HRM-u su iznimno ponosni na činjenicu da su među dvanaest kandidata bile i dvije časnice koje su prepoznale korist koju imaju od tog ispita. “Polaganjem ispita za časnika palubne straže otvorio mi se velik spektar mogućnosti za daljnje napredovanje u profesionalnom radu,” rekla je Sanja Čajsa, jedna od kandidatkinja. “Sad mogu samostalno upravljati brodom i stjecati nova iskustva.”

U HRM-u vjeruju da će u idućem razdoblju broj zainteresiranih za polaganje ispita za časnika palubne straže samo rasti. Nastave li časnici i nakon ispita marljivo raditi i učiti, nema sumnje da će daleko stići u svojoj karijeri.


Poručnica fregate Sanja Čajsa, voditeljica oružnog brodskog odreda na raketnoj topovnjači RTOP-12: “Obuka za časnika palubne straže zahtjevna je, intenzivna, ali i raznovrsna. Obuhvaća razne sfere znanja, od poznavanja navigacije i manevarskih svojstava broda do meteorologije i prava mora. Isto tako, ni polaganje ispita za zapovjednika palubne straže nije jednostavno. Potrebno je zadovoljiti određene uvjete za pristupanje samom ispitu te pokazati volju, sposobnost i zainteresiranost.”


Iva Gugo; Foto: HRM