Zahvala ministra obrane sudionicima i organizatorima mimohoda