Compact Eagle 15

Međunarodnom je vojnom vježbom Compact Eagle 15, CREVAL ocjenjivanjem i Godišnjom konferencijom uspješno završeno predsjedanje Vojne policije OSRH u projektu MNMPBAT-a tijekom 2015. godine

U organizaciji NATO-ova Multinacionalnog zapovjedništva Sjeveroistok (MNC NE) održana je od 15. do 27. studenog u Središtu za ratne igre i simulacije Sveučilišta nacionalne obrane OS-a Republike Poljske u Varšavi i vojarni u Mińsku Mazowieckom međunarodna računalno podržana vježba (CAX) Compact Eagle 15. U vježbi je sudjelovala i NATO-ova Multinacionalna bojna VP-a (MNMPBAT) koju čine pripadnici vojnih policija Češke, Hrvatske, Slovačke i Vojne žandarmerije Oružanih snaga Poljske sa zasebnom vježbom Sharp Lynx 15 koja je bila sastavni dio MVV-a Compact Eagle 15.
Cilj MVV-a Compact Eagle 15 bio je uvježbati Zapovjedništvo NATO-ova MNC NE-a i operativne postrojbe koje se nalaze u sastavu MNC NE-a kroz scenarij vježbe izrađen u skladu s člankom 5. Sjevernoatlantskog ugovora i zamišljen kao ratno djelovanje visokog stupnja (High Intensity Warfare) na području Estonije koju je sa sjevera napala i okupirala zemlja “Bothnia”. Sudjelovale su dvije divizije, pet brigada, dvije bojne te Zapovjedništvo NATO-ova MNC NE-a, a provedena je korištenjem sustava Joint Theater Level Simulation (JTLS) kojim raspolaže Središte za ratne igre i simulacije. Za pripremu scenarija vježbe te kreiranje MEL/MIL lista korišten je sustav Joint Exercise Management Module (JEMM). Sustav JEMM korišten je i kao alat kojim je nadzirana provedba scenarija vježbe i kojim su pokretani i nadzirani pojedini incidenti te reakcije na njih.
Tijekom planiranja aktivnosti i zadaća NATO-ov je MNMPBAT odredio osam obučnih ciljeva koje je trebalo dostići. U skladu s njima kreiran je scenarij djelovanja NATO-ova MNMPBAT-a te MEL/MIL lista. Obučni su ciljevi bili podijeljeni na pet primarnih i tri sekundarna. Kao primarni određeni su: planiranje i provedba operacija, poštivanje zakona i održavanje reda te potpora sigurnosnim snagama zemlje domaćina, taktičko zapovijedanje i nadzor, borbena potpora postrojbi vojne policije te provedba vojnopolicijskih operacija u pozadinskom području. Kao sekundarni obučni ciljevi bili su određeni: analiza okruženja u kojem se provode operacije, usklađivanje vojnopolicijskih operacija te logistička potpora. Tijekom vježbe dostignuti su svi obučni ciljevi. Sudjelovalo je sedamnaest pripadnika Vojne policije OSRH iz Službe Vojne policije i Pukovnije Vojne policije, od toga u nadzornom dijelu vježbe (EXCON) dva pripadnika: časnik u uredu Provost Marshalla Zapovjedništva NATO-ova MNC NE-a i dočasnik kao EXCON promatrač zadužen za NATO-ov MNMPBAT. Nadalje, sudjelovali su u radu Stožera MNMPBAT-a, a potrebno je istaknuti i dužnost zamjenika zapovjednika te voditelja Odsjeka S-1.
Tijekom vježbe zapovjednik NATO-ova MNC NE-a general-bojnik Manfred Hofmann u dva je navrata obišao Stožer NATO-ova MNMPBAT-a te izrazio zadovoljstvo sposobnostima MNMPBAT-a, s naglaskom na provedbi mjera sigurnosti i osiguranju štićenih osoba, kriminalističkim istragama i pružanju potpore postrojbama NATO-ova MNC NE-a prilikom postupanja s ratnih zarobljenicima te postignutim rezultatima.

CREVAL OCJENJIVANJE
Sukladno AFS-u Vol. VII Combat Readiness Evaluation (CREVAL) i Godišnjem planu aktivnosti za 2015. godinu, 27. studenog provedeno je CREVAL ocjenjivanje Stožera NATO-ova MNMPBAT-a. Tijekom 2015. prethodila su mu ocjenjivanja operativnih postrojbi iz sastava NATO-ova MNMPBAT-a u matičnim zemljama. Ocjenjivanje je proveo tim sastavljen od ocjenjivača iz Poljske, Češke, Slovačke, Hrvatske i NATO-ova Središta izvrsnosti VP-a (MP COE), pod nadzorom Monitor tima iz NATO-ova Zapovjedništva u Izmiru te promatrača iz sastava Zapovjedništva NATO-ova MNC NE-a. CREVAL ocjenjivanje uspješno je provedeno te je NATO-ov MNMPBAT ocijenjen s COMBAT PREPARED.

GODIŠNJA KONFERENCIJA NATO-ova MNMPBAT-a
Godišnja konferencija NATO-ova MNMPBAT-a održana je 28. studenog u Mińsku Mazowieckom. Vodila ju je Vojna policija Oružanih snaga Republike Hrvatske kao predsjedavajuće nacije u projektu NATO-ova MNMPBAT-a tijekom 2015. Predstavnici VP-a OSRH prezentirali su sve provedene aktivnosti i dostignute planirane ciljeve. Posebno su istaknute dvije uspješno provedene obučne aktivnosti: na MVV-u LIVEX Capable Logistician 15 održanom u lipnju u Mađarskoj i MVV-u Sharp Lynx 15/Compact Eagle održanom u studenom u Poljskoj.
Vojna policija OSRH prezentirala je aktivnosti Glavnog planskog tima NATO-ova MNMPBAT-a tijekom 2015. vezano uz pripremu MVV-a Compact Eagle 15. Provedene su u organizaciji Zapovjedništva NATO-ova MNC NE-a, a nosioci svih pripremnih aktivnosti u području organizacije i izrade scenarija vježbe u ime MNMPBAT-a bili su predstavnici Glavnog planskog tima iz sastava Vojne policije OSRH. Budući da je NATO-ov MNMPBAT s vježbom Sharp Lynx 15 bio sastavni dio vježbe Compact Eagle 15, tijekom cijele godine Vojna policija OSRH koordinirala je sve pripremne aktivnosti sa Zapovjedništvom NATO-ova MNC NE-a i članicama NATO-ova MNMPBAT-a.
Razgovaralo se i o Izmjenama i dopunama Provedbenog dogovora NATO-ova MNMPBAT-a koji je trenutačno u završnom usuglašavanju zbog regulacije uključivanja vojnih policija drugih članica u njegov sastav. Interes za uključivanje pokazale su vojne policije oružanih snaga SAD-a, Njemačke, Slovenije i dr. Jedna je od tema bio i završetak procesa pridruživanja NATO-ova MNMPBAT-a u sastav NATO-ova MNC NE-a. Tijekom 2015. NATO-ov je MNC NE izradio Notu o pridruživanju zemalja članica NATO-ova MNMPBAT-a u sastav svojeg Zapovjedništva koju pojedinačno potpisuje svaka članica MNMPBAT-a. Republika Hrvatska potpisala je Notu o pridruživanju NATO-ova MNMPBAT-a u MNC NE.
Tijekom Konferencije predstavnik VP-a OS-a Poljske prezentirao je MVV LIVEX Anakonda 16 koja će se u lipnju 2016. održati u Poljskoj u organizaciji tamošnjeg OS-a. U vježbi će sudjelovati i na terenu provoditi vojnopolicijske zadaće NATO-ov MNMPBAT i pripadnici 18. brigade Vojne policije OS-a SAD-a, u sastavu NATO-ova MNMPBAT-a s vježbom Sharp Lynx 16.
Na kraju Godišnje konferencije izvršena je primopredaja dužnosti između Vojne policije OSRH i Vojne policije OS-a Poljske koja će 2016. biti predsjedavajuća nacija.

Tekst i foto: Služba VP-a