Dan postrojbe u natjecateljskom duhu

“Bojna kontinuirano svake godine na svoju obljetnicu održava vojno-natjecateljski i sportsko-natjecateljski dan. Novina je da smo ove godine prva postrojba koja u sklopu svojeg dana održava natjecanje najboljih timova,” ističe pukovnik Željko Marinov, zapovjednik Puma, inače prve postrojbe koja se odlučila za takvo obilježavanje svojeg dana…

2. mehanizirana bojna Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, smještena u vojarni u Našicama, svoj je dan 16. prosinca odlučila proslaviti u natjecateljskom duhu, i to ne samo odmjeravanjem snaga u sportovima, nego i natjecanjem u vojnim vještinama, u organizaciji Dočasničkog lanca potpore Puma i uz suglasnost zapovjednika pukovnika Željka Marinova koji je na čelu Bojne zadnje četiri godine i s kojim smo tom prilikom razgovarali.
“Bojna kontinuirano svake godine na svoju obljetnicu održava vojno-natjecateljski i sportsko-natjecateljski dan. Prije dvije godine prvi smo put na Dan bojne održali natjecanje oklopno- mehaniziranih posada. Ono se održalo i ove godine, ali novina je da smo ove godine prva postrojba koja u sklopu svojeg dana održava natjecanje najboljih timova,” ističe zapovjednik Puma pukovnik Željko Marinov. Inače, Pume su prva postrojba koja se odlučila za takvo obilježavanje svojeg dana.
Bojna, naime, ima 42 borbena vozila pješaštva koja imaju tri stalna člana posade i sedam članova u iskrcajnom dijelu. Sve ono za što se tijekom godine vojnici, posade i desetine uvježbavaju i za što su osposobljeni, na natjecanju provode na terenu kroz određen broj radnih točaka. Zapovjednik kaže da na taj način pokazuju sve svoje vojne sposobnosti i vještine te uvježbanost. No, uz vojno natjecanje, održano je i ono klasično: u malom nogometu, stolnom tenisu, šahu i odbojci, i to na razini brigade.
“2. mehanizirana bojna Pume u ovih je osam godina, otkako je ustrojena, prošla preseljenje iz Varaždina, kao i bezbroj vježbi, a oko 500 njezinih pripadnika sudjelovalo je u mirovnim misijama NATO-a i UN-a. Sama postrojba svojim je radom i čuvanjem tradicije 7. gardijske brigade te provedbom svih zadaća i vježbi opravdala sve ono što je naslijedila od pripadnika 7. gardijske brigade i s ponosom naglašavam da je ova postrojba u potpunosti obučena za provedbu svih zadaća koje nas u sklopu naše misije mogu očekivati,” smatra pukovnik Marinov. Ponosan je što je 2. mb u zadnjih nekoliko godina, posebice zadnje tri, prošla sve razine vježbi koje je mogla proći kao bojna.

Međunarodna vojna vježba Puma 16
“Sve naše manevarske postrojbe prošle su ocjenjivanja i vježbe na zemljištu razine satnije, kao i sve naše postrojbe borbene potpore. U 2016. posebno ističem da su dvije mehanizirane satnije sa svim elementima borbene potpore prošle ocjenjivanje i vježbe na razini ne samo HKoV-a, nego i OSRH, a pripadnici postrojbi prošli su i međunarodnu vojnu vježbu Puma 16, u koju je bilo uključeno oko 550 pripadnika Puma te snaga SAD-a,” naglašava zapovjednik, ponosan na tu vježbu kojoj su prethodili mjeseci rada, planiranja i obučavanja. Vježba je u potpunosti provedena uspješno, bez izvanrednih događaja i bez narušavanja mjera sigurnosti.
Ono što ih očekuje u novoj godini ocjenjivanje je Mehanizirane satnije, koje će provesti zapovjednik Brigade tijekom siječnja, a nakon toga slijedi provedba obuke razine voda i satnije koja je nastavak dosadašnjih aktivnosti. “Mi radimo na promidžbi Bojne, ali na način da na Dan postrojbe prikažemo rad koji provodimo tijekom godine. To je na tragu svega što smo tijekom ovih nekoliko godina postavili kao standard. Primjerice, uveli smo Kodeks Bojne, a kao standard smo si postavili integracijsku obuku novopridošlih pripadnika i dodjelu beretki,” kaže pukovnik Marinov te dodaje kako bit bojne, bit tima, desetine, voda i satnije nije jedan čovjek koji zapovijeda. Ako svaki pojedinac ne da svoj obol u tome, nema dobrog tima, destine, voda, satnije ni bojne, niti će zadaća biti provedena.
“Kao zapovjednik uvijek zahvalim svim pripadnicima Bojne na profesionalnosti i ozbiljnosti, u provedbi zadaće i u njihovu radu. Bojna sigurno ne bi ostvarila sve te rezultate da svi pojedinci uklopljeni u cjelinu nisu dali svoj puni doprinos. Upravo je timski rad ono što se demonstriralo i na ovom natjecanju,” zaključio je zapovjednik Puma.

Natjecanje posada BVP-a i natjecanje borbenih timova
Važnost timskog rada ističe i prvi dočasnik Puma časnički namjesnik Karolj Mikuš. “S obzirom na to da smo mi, kao Dočasnički lanac potpore, odgovorni za obuku pojedinaca i malih skupina, svake godine na Dan bojne organiziramo ovakvo natjecanje. Ove smo se godine odlučili za natjecanje posada BVP-a te natjecanje borbenih timova. Iako mi ustrojbeno timova nemamo, svaka je desetina dala po tim za ovo natjecanje,” objašnjava prvi dočasnik. Kaže kako su se za takva natjecanja odlučili zato jer vojnik nikad u zadaću ne ide sam, nego je tendencija da se radi u timu.
Na natjecanje borbenih timova prijavilo se ukupno devet timova koji su morali proći 14 radnih točaka: utovar i istovar kamiona, sastavljanje pješačkog naoružanja, topografija, bacanje bombi u cilju, nošenje ranjenika, prelazak preko balvana, prelazak minskog polja, žičane zapreke, prolazak područja u NBK kontaminiranim uvjetima, penjanje na osmatračnicu, prelazak opasnog područja i nošenje binoma. Kako nam objašnjava prvi dočasnik, točke su koncipirane tako da svaki član ima neku zadaću, a tu se onda vidi organizacija rada tima.
Natjecanje posada BVP-a M80A obuhvaćalo je pet radnih točaka. Prva je na redu bila zamjena članka gusjeničnog platna, a zatim su posade izišle na poligon gdje su imale sastavljanje i rastavljanje zajedničkog naoružanja, taktičku vožnju, šlepanje pokvarenog BVP-a, vožnju unatrag te taktičku vožnju u NBK uvjetima. Na zadnjoj točki posade određuju udaljenost od cilja i namještaju svoje ciljničke naprave na tu udaljenost. Na svim se točkama zbrajaju vremena potrebna za obavljanje zadaće, a postoje i kazneni bodovi ako nešto nije napravljeno prema procedurama.


stožerni narednik Dalibor Škvarić, Satnija za vatrenu potporu
“Na natjecanju u povodu obilježavanja Dana 2. mb Pume organizirali smo taktičko gađanje, i to, prvi put u OSRH, airsoft replikama koje inače dolaze iz Japana. Te su se replike u Hrvatskoj počele koristiti za team buildinge, a naša ih vojska i policija mogu koristiti u obuci. Neke ih postrojbe koriste u obuci, ali mi smo prvi u OSRH koji ih koristimo na natjecanju. U taktičkom airsoft gađanju meta sudjelovalo je 36 pripadnika, odnosno devet timova po četiri osobe. Jako sam zadovoljan, a i sami rezultati pokazuju koliko su sudionici bili motivirani.”


Pume u ratu i miru
Sedma gardijska brigada Pume od svojeg ustrojavanja 1992. i ratnog puta, nastavila je tradiciju i život kao gardijska postrojba kroz 2. mehaniziranu bojnu Pume kao sljednicu u okviru Gardijske oklopno-mehanizirane brigade OSRH. Sam put 7. gardijske brigade te njezine sljednice, 2. mb Pume, i ratni i mirnodopski, bio je složen. U ratu su Pume prošle mnoge operacije, a kao najznačajnija, kruna njihovih ratnih operacija, ulazak je u grad Knin i njegovo oslobađanje. Nakon operacija koje su potom slijedile, prešlo se na mirnodopski ustroj. Preustrojem OSRH, 2. mehanizirana bojna postala je 2007. postrojba u okviru GOMBR-a te je imala sjedište u Varaždinu. Sukladno Odluci načelnika GS OSRH iz 2008. godine, postrojba je preseljena u Našice te otad do danas na toj lokaciji živi i radi. “Želim istaknuti iznimnu suradnju pripadnika 2. mehanizirane bojne i Udruge 7. gardijske brigade te svih njezinih pripadnika koji su danas u mirovini ili su aktivni i rade u nekim drugim postrojbama. Njegujemo tradiciju pripadnika 7. gbr, i kao takvi živimo i radimo i provodimo sve aktivnosti, to nam je iznimna čast i ponos,” zaključuje zapovjednik Puma.


Polaganje vijenaca i svečano postrojavanje
U prigodi obilježavanja Dana bojne Pume 19. prosinca, položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule, nestale i umrle pripadnike postrojbe. Na svečanom postrojavanju pročitana je povjesnica postrojbe, a obratili su se zapovjednik 2. mb Pume pukovnik Željko Marinov i zamjenik zapovjednika HKoV-a brigadni general Siniša Jurković, koji je čestitao obljetnicu te božićne blagdane i svima poželio uspjeh u 2017. godini.


Petra Kostanjšak, Foto: Tomislav Brandt