Donacija obučnih materijala u kampu “Shaheen”

U sklopu 3. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora djeluje i šesteročlani savjetnički tim u RCBS-u odnosno borbenoj školi koja je dio 209. korpusa Afganistanske narodne armije (ANA).
Osnovna je zadaća tima razvijanje sposobnosti obučnog središta vezano uz podizanje kvalitete obuke radi stvaranja kvalitetnog osoblja za popunu postrojbi ANA-e. Savjetnički tim gotovo svakodnevno odlazi na Train Advise Assist (TAA) zadaću u kamp “Shaheen” gdje je RCBS stacioniran te provodi savjetovanje, a prema potrebi i obuku instruktora u svrhu dostizanja više razine u provedbi obuke.
ANA HAT RCBS misiju planira provesti u tri faze: Prva obuhvaća obuku obučavatelja minobacačke specijalnosti (Train The Trainers − 3T) te obuku pripravnika za instruktore RCBS-a vezano uz suprotstavljanje improviziranim eksplozivnim napravama (Counter Improvised Explosive Device − C-IED). U drugoj će fazi ANA HAT RCBS prema posebnom programu praćenja i pružanja potpore u provedbi obuke (Shadow program) pratiti polaznike 3T obuke u ulogama instruktora. U trećoj je fazi planirana nadogradnja obučnih sposobnosti instruktora RCBS-a provedbom pilot-tečajeva Prednji motritelj i RADCOMM. Prva je faza krenula početkom listopada. Pripadnici ANA HAT RCBS-a uručili su predstavnicima RCBS-a vojničke knjižice s procedurama suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama pisane na jeziku dari. Materijali će biti korišteni u prvom redu prilikom obučavanja ročnika tijekom temeljne vojne obuke, kao i obuke budućih dočasnika u sklopu izobrazbe za vođu tima.Ukupno je uručeno 1000 primjeraka knjižica s osnovnim pojmovima i postupcima vezanim uz suprotstavljanje improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED Smart Book) i 800 primjeraka izvješća o neeksplodiranim eksplozivnim napravama (Unexploded Ordnance − UXO).

OJI