Frankopanska garda Ogulin

Povijesna postrojba Frankopanska garda dobila je ime po osnivaču grada Ogulina Bernardinu Frankopanu, sinu kneza Stjepana Frankopana, vlastelina Modruškog

Frankopanska garda iz Ogulina osnovana je 30. svibnja 2004. u spomen na postrojbu koja se prvi put spominje 1553. godine. Želja osnivača bila je da se očuvaju i novim generacijama prenesu dijelovi prošlosti i vojne povijesti tog kraja. Ime je dobila po osnivaču grada Ogulina Bernardinu Frankopanu, sinu kneza Stjepana Frankopana, vlastelina Modruškog. U njegovo su vrijeme i nastale prve vojne formacije na tim prostorima.
Frankopanska garda Ogulin čuva i njeguje tradicionalnu odoru i oružje iz doba Vojne krajine, a sadašnja je odora iz vremena Ogulinske pukovnije. Njom je, za vrijeme svojeg službovanja u Ogulinu, zapovijedao ban Josip Jelačić.
Povijesna postrojba Frankopanska garda Ogulin danas broji 50 pripadnika. Među uvjetima koje zainteresirani moraju ispuniti da bi postali njezini pripadnici navodi se, uz ostalo, visina od 182 do 190 cm te starost od 16 do 26 godina. Povijesna je postrojba svoj prvi nastup imala 14. rujna 2004. na proslavi Dana grada Ogulina, a otad su njezini pripadnici, odjeveni u živopisne odore, naoružani kuburama, puškama i sabljama, mnogo puta privlačili pažnju i sudjelovali u važnim događanjima, obljetnicama i susretima u ogulinskom kraju, širom Hrvatske, a i izvan nje.
Jedan je od utemeljitelja i zapovjednik povijesne postrojbe Frankopanska garda Ogulin sudionik Domovinskog rata Vedranko Brozović. Sjedište postrojbe nalazi se u Ulici Bernardina Frankopana 11 u Ogulinu.


Povijesna je postrojba svoj prvi nastup imala 14. rujna 2004. na proslavi Dana grada Ogulina, a otad su njezini pripadnici, odjeveni u živopisne odore, naoružani kuburama, puškama i sabljama, mnogo puta privlačili pažnju i sudjelovali u važnim događanjima, obljetnicama i susretima u ogulinskom kraju, širom Hrvatske, a i izvan nje.


Frankopanska garda Ogulin čuva i njeguje tradicionalnu odoru i oružje iz doba Vojne krajine, a sadašnja je odora iz vremena Ogulinske pukovnije. Njom je, za vrijeme svojeg službovanja u Ogulinu, zapovijedao ban Josip Jelačić.


Priredila Lada Puljizević
Fotoarhiva Saveza povijesnih postrojbi hrvatske vojske