Godišnje savjetovanje kineziologa OSRH u Požegi

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu održano je od 16. do 19. prosinca u organizaciji Personalne uprave GS OSRH Godišnje savjetovanje za kineziologe u OSRH.

Sudionike savjetovanja primio je i zaželio im dobrodošlicu zapovjednik vojarne “123. brigade HV” i Središta za obuku i doktrinu logistike brigadir Mato Tomašević.

Stožerni časnik za kineziologiju pukovnik Andrija Križanić izjavio je: “Prezentiran je novi test tjelesne spremnosti Američke kopnene vojske (Army Combat Fitness Test – ACFT), čija primjena počinje 2020., te su razmotreni prijedlozi za poboljšanje normativnog uređenja područja provjera tjelesne spremnosti, posebno u području selekcijskih postupaka. Poseban je naglasak stavljen na Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele, naravno, u dijelu koji se odnosi na medalje za sportska postignuća kao elementu koji bi trebao pozitivno utjecati na razvoj kulture vježbanja i bavljenja različitim oblicima kinezioloških aktivnosti.”

Raščlamba je ukazala na pozitivne pomake u razvoju svijesti o korisnosti bavljenja kineziološkim aktivnostima, čemu su u znatnoj mjeri pridonijela poboljšanja kineziološke infrastrukture i opremanje sportskim spravama, rekvizitima i pomagalima, kao i razvoj kinezioloških programa.

Tekst i foto: Antun Mandić