Hrvatska vojska na 30 vježbi u inozemstvu

Predstavljajući Vladi godišnji plan vojnih vježbi za 2020., ministar obrane Damir Krstičević od vježbi na domaćem terenu izdvojio je Spremnost 20, koja se provodi povodom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije, a od onih u inozemstvu istaknuo je dvije – European Challenge 20 i Combined Resolve XIV

Sukladno Odluci koju je Vlada RH usvojila sredinom siječnja, pripadnici Hrvatske vojske ove će godine sudjelovati na 30 vojnih vježbi u inozemstvu zajedno s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja.

“Ova Odluka predstavlja godišnji plan vojnih vježbi za 2020. godinu. Njom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica radi provedbe 15 vježbi u RH i prelazak granice Oružanim snagama RH radi sudjelovanja na 30 vježbi u inozemstvu s oružanim snagama država saveznica,” tim je riječima potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević na sjednici Vlade 16. siječnja 2020. obrazložio prijedlog Odluke koju je Vlada zatim usvojila.

Riječ je o planu obuka kojima će Hrvatska vojska uvježbavati i razvijati operativne sposobnosti i provedbu procedura u domaćem i međunarodnom okružju. Pritom je ministar Krstičević od vježbi na domaćem terenu izdvojio Spremnost 20, koja se provodi povodom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije. Vježba će se provoditi u travnju na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju, a njezin je nositelj Hrvatska kopnena vojska. U provedbi vježbe bit će integrirana vježba Štit 20, najstarija vježba u Oružanim snagama RH, koja će se provoditi na vojnom poligonu “Rt Kamenjak”. Cilj vježbe prikaz je sposobnosti Hrvatske kopnene vojske u provedbi operacija te integracija borbene potpore.

Završno ocjenjivanje

Ministar je također istaknuo vježbe Udar 20 te Harpun 20: “Vježba Udar 20 planirana je za kraj rujna i početak listopada ove godine na vojnom poligonu ‘Eugen Kvaternik’ u Slunju. Cilj vježbe završno je uvježbavanje i ocjenjivanje sposobnosti snaga deklariranih sukladno Cilju sposobnosti razmjestive sposobnosti kopnene vojske. Tu je zatim vježba Harpun 20, čiji je nositelj Hrvatska ratna mornarica, a provodit će se u listopadu ove godine u akvatoriju srednjeg Jadrana.” Cilj je uvježbavanje HRM-a i drugih grana Hrvatske vojske u planiranju i vođenju operacija na moru te bojnog gađanja ciljeva na moru i u zraku brodova HRM-a i Obalne straže RH, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta. Na vježbi Harpun planirano je sudjelovanje oružanih snaga članica NATO-a.

Uz navedene vježbe, u Hrvatskoj je planirana i već tradicionalna vježba Mir 20. Ona se inače provodi dva puta godišnje, s pripadnicima savezničkih oružanih snaga u svrhu uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu.

Tu je i vježba Vulkan 20/2 u rujnu, koja označava završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti hrvatskog kontingenta u aktivnosti ojačane prisutnosti NATO-a u Poljskoj. Bit će provedena uz sudjelovanje pripadnika Slovenske vojske.

Integracija snaga

Tradicionalna vježba Sava Star 20 i u ovogodišnjem je planu obuke na domaćem tlu. Riječ je o vježbi s britanskim oružanim snagama u cilju integracije snaga i povećanja interoperabilnosti kroz provedbu zajedničkog uvježbavanja postrojbi, a bit će provedena u rujnu.

Od obuka u inozemstvu ministar je istaknuo dvije vježbe, a obje će biti provedene u Njemačkoj. European Challenge 20 planirana je za ožujak, a cilj joj je završno uvježbavanje i provjera spremnosti snaga Borbene grupe Europske unije (EU BG 2020/2). Na vježbi sudjeluju oružane snage članica Europske unije. Combined Resolve XIV planirana je za treće tromjesečje ove godine, a njezin je cilj integracija oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedba napadnih i obrambenih operacija u međunarodnom okružju i povećanje interoperabilnosti snaga u okviru NATO-a i Partnerstva za mir.

I ove je godine u planu vježba Cyber Coalition 20. Provodit će se krajem godine kao simulacijska vježba u Hrvatskoj te drugim članicama NATO-a radi uvježbavanja kibernetičkih sposobnosti.

Sredstva za spomenuti plan obuke osigurana su u državnom proračunu za 2020. i iznose oko 23 milijuna kuna.


Velika vježba na sjeveru Europe

Defender 20, koja će se provoditi u veljači, ožujku i travnju u zemljama sjeverne Europe, spada u jednu od većih vježbi još od završetka hladnog rata. Sudjelovat će velik broj članica NATO-a uz više od 20 tisuća vojnika. Hrvatska vojska sudjelovat će na vježbi u Poljskoj i Litvi, a cilj je uvježbavanje interoperabilnosti sa snagama članica NATO-a u planiranju i provedbi operacija punog spektra na taktičkoj i operativnoj razini kroz provedbu bojnih gađanja i procesa vojnog donošenja odluka te provjera sposobnosti zapovjedništva.


Pripadnici HV-a na obuci u europskim zemljama

Vježba Milex 20 provodit će se u lipnju u Italiji s oružanim snagama članica Europske unije. Cilj je uvježbavanje procesa planiranja za uporabu vojnih snaga Europske unije na operativnoj i strateškoj razini.

Sharp Lynx 20 LIVEX provodit će se u rujnu u Poljskoj. Cilj je ocjenjivanje NATO-ove Multinacionalne bojne VP-a u pridruživanju snaga u Multinacionalnom korpusu.

Kobra 20 provodit će se u rujnu u Poljskoj. Sudjeluje tim specijalnih snaga i elementi Zapovjedništva grupe specijalnih snaga. Cilj vježbe je uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju.

Vježba Black Swan 20 trebala bi se u srpnju provoditi u Mađarskoj. Cilj je uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju, a primarnu obučnu skupinu čini tim specijalnih snaga i elementi Zapovjedništva grupe specijalnih snaga.


Vježbe s pripadnicima SAD-a

Nakon vježbe Serrated Edge 20, koja je s pripadnicima SAD-a provedena u Hrvatskoj u siječnju, u veljači slijedi Eagle Met 20, u sklopu koje će se provoditi bojna gađanja na razini desetine/voda.

NAICS Paintball 20 vježba je čiji je cilj unapređivanje kibernetičke sposobnosti timova Hrvatske vojske. Provodit će se u partnerstvu s Nacionalnom gardom Michigana i to u ožujku i listopadu, prvo na hrvatskom, a potom i na američkom teritoriju. Na vježbi 1/34 ABCT/NTC u srpnju i kolovozu u Sjedinjenim Državama, Hrvatska vojska uvježbavat će s pripadnicima Nacionalne garde Minnesote stožerno osoblje razine zapovjedništva brigade.

Krajem godine, u listopadu i studenom, na vježbi Laufer 20 u Hrvatskoj razvijat će se sposobnosti i integracija multidisciplinarnog obavještajnog djelovanja, a uz pripadnike HV-a i Sjedinjenih Država sudjelovat će i vojske članica Američko-jadranske povelje.

Pripremila: Petra Kostanjšak