Hrvatski strojevi na afganistanskim poljima smrti

Hrvatska se silom prilika morala suočiti s velikim dijelovima teritorija zagađenog minama zaostalim nakon Domovinskog rata. Napori domaćih stručnjaka da osmisle i proizvedu učinkovite sustave za razminiranje urodili su plodom. Uslijedili su i prvi izvozni poslovi te primjena originalnih hrvatskih proizvoda na razminiranju u Afganistanu

U očekivanju zadaće

Suočivši se s potrebom brzog, sigurnog i jeftinog čišćenja od mina zaostalih nakon Domovinskog rata domaći su se stručnjaci okrenuli razvoju vlastitih rješenja strojeva za razminiranje prilagođenih hrvatskim potrebama. Proučavanje stranih rješenja upozorilo je na mnoštvo problema pred kojim se nalaze konstruktori takvih strojeva.
Mnoga su rješenja bila dobra na papiru ali su u sukobu sa stvarnošću jednostavno pokleknula. Shvativši kako je tu potreban novi i originalan pristup hrvatski su se stručnjaci okrenuli domaćoj pameti i domaćem razvoju. Uzimajući u obzir sve teškoće rada na području zagađenom minama razvijena je i obitelj strojeva za razminiranje MV. Stručnjaci tvrtke DOK-ING, u kojoj je nastala serija strojeva MV, vrijedno su radili, usavršavajući i poboljšavajući svaku novu inačicu stroja. Isprepletanje teorije i prakse, naime mogli su ideje provjeriti odmah, zamalo “u dvorištu”, urodilo je stvaranjem strojnog razminiranja kao novog tehnološkog procesa razminiranja.
Takav je pristup, uz mogućnost trenutačne provjere na stvarnim minskim poljima, kojima na žalost obilujemo, stvorio prepoznatljiv i kvalitetan proizvod koji je u svjetskom vrhu, a takav rezultat je morao privući pozornost stranih kupaca. Strojevi MV su dosad prodani naručiteljima iz Švicarske, Norveške, Švedske i Irske, a postoji interes i iz nekih drugih država. Uz njih, strojeve rabe i domaće tvrtke za razminiranje te inženjerija OSRH,.
Daljnja potvrda kvalitete došla je 2003. kad je američka vojska naručila 20 strojeva za razminiranje MV-4. Stroj je izabran nakon opsežnih ispitivanja u teškim pustinjskim uvjetima, uz rad na visokim temperaturama i na pijesku koji se kovitla i znatno otežava rad. Svi su ti izazovi svladani, stroj je još jednom potvrdio svoje sposobnosti, a hrvatsko znanje i hrvatska proizvodnja kako uz ozbiljan i odgovoran pristup mogu postići vrhunske svjetske rezultate.

MV-4 američke vojske čisti sumnjivo područje u Afganistanu

Izvozni uspjesi
Upravo je isporuka strojeva za razminiranje MV-4 američkoj vojsci pokazala stvarni doseg hrvatske industrije sredstava za razminiranje, a zna se da američka vojska većinu opreme nabavlja od američkih proizvođača, a tek ono što ne mogu naći na američkom tržištu nabavljaju od stranih proizvođača. Sva strana sredstva koja se tako nabavljaju prolaze rigorozne provjere i testiranja kako bi se uvjerili da dobivaju najbolje moguće, tehnologiju koja je u svjetskom vrhu.
Sama činjenica da je određeni uređaj prošao na strogim testiranjima dovoljno govori o kvaliteti i tehnološkom dosegu.
Strojevi su ubrzo počeli svoj posao humanitarnog razminiranja u Afganistanu, pokazujući kako za njih nema nepoznatog i nesavladivog terena. Tako u uspostavi normalnih uvjeta života, osim hrvatskog osoblja koje sudjeluje u mirovnoj misiji u Afganistanu, aktivno sudjeluju i hrvatski proizvodi svjetske kakvoće.

Daljnji razvoj
Svi ti dobri rezultati bili su dobar poticaj za daljnji razvoj. Obitelj strojeva MV se tako širi na nova područja. Na temelju stroja za razminiranje napravljen je i stroj za rad u rudnicima, prigodno nazvan Robo Kop. Riječ je o stroju prilagođenom za rad u teškim uvjetima rudarske industrije gdje se i dalje najveći dio poslova obavlja tradicionalnim ljudskim radom. Primjena strojeva za automatizaciju i nije tako jednostavna zbog otežanih uvjeta, malog prostora, slabe vidljivosti, manjka svježeg zraka i sličnih problema.
Rad u takvim uvjetima traži specijalizirane strojeve malih gabarita i promišljene konstrukcije kako bi se maksimalno iskoristile mogućnosti stroja u nepovoljnim radnim i prostornim uvjetima.
Iako su rezultati ostvareni malim strojevima za razminiranje izvrsni, nije se stalo s razvojem. Tako je svjetlo dana ugledao i teški stroj za razminiranje MV-20. Teški strojevi za razminiranje često rabe više alata za razminiranje. Hrvatski stroj za razminiranje MV-20 koristi se kombinacijom mlatilice i freze. Kod nekih stranih rješenja strojeva za razminiranje oba alata su istodobno u radu, a kod hrvatskog stroja MV-20 je omogućen izbor neovisnosti uporabe jednog ili oba alata s različitim performansama. Cilj razvoja teškog stroja leži u zahtjevu za većim učinkom stroja na humanitarnom razminiranju. Zahtijeva se najmanje dvostruki radni učinak u odnosu na srednje strojeve. Veću brzinu kopanja treba ostvariti s dva radna alata i velike širine kopanja tla (npr. do 3.5 m).

MV-4 je u sastavu i OS RH

Problem uništavanja najmanjih, protupješačkih mina svodi se na određivanje tehnološke brzine rada jednog i drugog alata, tj. optimalne brzine kretanja stroja i brzine okretanja radnih alata. Ti parametri se podešavaju tako da se uništavaju mine određene veličine bez obzira na relativnu poziciju mine u odnosu na čekić. Dovoljno je uskladiti raspored čekića i broja okretaja prve i druge mlatilice, odnosno treba postići potrebnu gustoću kopanja. S dvije mlatilice pri jednakoj dubini kopanja tla može se dvostruko povećati radna brzina, odnosno radni učinak stroja. U praksi tehnološku brzinu rada određuje korisnik stroja prema procjeni dubine kopanja i vrste minske opasnosti.
Prednosti kombinacije primarnog i sekundarnog alata, u ovom slučaju mlatilice i freze ogledaju se u nekoliko postavki: najrazornije protuoklopne mine uništava mlatilica (bez veće štete na stroj); najmanje dijelove uništava freza; mogućnost neovisnog podešavanja dubine kopanja i broja okretaja freze i mlatilice, dobra prilagodba realnim uvjetima razminiranja; freza je manje mase, gotovo jednaka masi mlatilice, bez povećanja snage za rad freze (ušteda u materijalu i potrebnoj snazi); u različitim uvjetima rada pogodnije je raspolagati s dva alata; dva alata – freza i mlatilica mogu dati dvostruko veći radni učinak razminiranja.
U razvoju je i srednji stroj za razminiranje oznake MV-10, te inačica lakog stroja za razminiranje s hibridnim dizel-električnim pogonom MV-5DE.

Ispitivanje stroja MV-20

Izvoz znanja
Akumulirana znanja na području humanitarnog razminiranja dovela su do razmišljanja kako to znanje ponuditi svijetu jer očito je da interes izvan zemlje postoji. Jedan od načina je i osnivanje Centra za testiranje, razvoj i obuku (CTRO) u sklopu Hrvatskog centra za razminiranje. Poligon CTRO-a je smješten u suradnji s MORH-om na prostoru vojnog poligona Cerovac pokraj Karlovca. Centar ima dvojnu namjenu, provodi se testiranje strojeva za razminiranje, bilo domaćih bilo stranih proizvođača.
Druga je uloga Centra provođenje izobrazbe pripadnika OS-a koji će odlaziti u mirovne misije na poslove humanitarnog razminiranja. Daljnja je ideja ponuditi taj prostor i programe u sklopu NATO-a kao zaokruženi proizvod izvođenja obuke za humanitarno razminiranje za potrebe institucija izvan Reublike Hrvatske. To je izvrsna prigoda da se domaći know-how ponudi svjetskom tržištu, a Hrvatska iskoristi svoja znanja i sposobnosti i nametne se kao neupitna svjetska referenca u humanitarnom razminiranju.
Još jedan pokazatelj snažnog hrvatskog položaja na tom polju je organiziranje međunarodne konferencije o mehanizaciji za razminiranje koja će se održati u Šibeniku u travnju ove godine. To je još jedan dokaz važne uloge Hrvatske u industrijskom načinu razminiranja.

Toma VLAŠIĆ