Hrvatski vojnici na vježbi Trident Juncture 18

U Norveškoj je od 25. listopada do 7. studenog proveden terenski dio vojne vježbe na kojoj sudjeluju i pripadnici OSRH. Njihov je doprinos, unatoč neveliku broju, bio zamjetan prije, tijekom, a bit će i nakon najveće ovogodišnje NATO-ove vježbe…

Međunarodna vojna vježba Trident Juncture 18 NATO-ova je vježba visoke vidljivosti. Domaćin vježbe je Norveška, a cilj provjera interoperabilnosti međunarodnih snaga u združenom djelovanju te sposobnosti NATO-a da povrati suverenitet saveznice nakon oružane agresije, kao i procjena te potvrda NATO-ovih Snaga za odgovor 2019 (Response Force 2019 – NRF19). Na vježbi sudjeluje oko 50 000 pripadnika oružanih snaga 29 članica NATO-a i dviju partnerskih zemalja, Finske i Švedske, uz 250 zrakoplova, 65 plovila i oko deset tisuća motornih vozila.

Kad je riječ o sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske na najvećoj ovogodišnjoj NATO-ovoj vježbi, neizbježno je spomenuti prošlo izdanje Trident Juncturea, ono iz 2015., kad su hrvatski vojnici debitirali na NATO-ovoj vježbi najviše razine. Doba godine kad se vježba provodila bilo je otprilike jednako, ali lokacije su bile, barem nominalno, klimatski kudikamo gostoljubivije u odnosu na Norvešku: Trident Juncture 2015 bio je lociran uglavnom u Španjolskoj te Italiji i Portugalu. Najatraktivniji dio hrvatskog doprinosa tad se ogledavao u jednom mehaniziranom vodu iz sastava Bojne Gromovi tadašnje Gardijske motorizirane (danas mehanizirane) brigade i nekoliko pripadnika Bojne koji su bili u potpori ili nadzoru. Njihova su vozila i drugu opremu preko Sredozemlja dopremili HRM-ovi desantni brodovi minopolagači “Cetina” i “Krka”. Pripadnici Gromova djelovali su na poligonu “San Gregorio” kod Zaragoze na istoku Španjolske.

Borbeno oklopno vozilo Marder njemačke vojske iskrcava se s danskog broda “Ark Germania” u norveškoj luci Fredrikstadu. Logističari su na vježbi zaduženi za transport više od 40 000 vojnika i oko deset tisuća motornih vozila

Nadalje, na nekoliko lokacija u Španjolskoj bili su raspoređeni i pripadnici nacionalnog Razmjestivog komunikacijskog modula (DCM). Podsjetimo, riječ je o jednom od četiriju nacionalnih DCM-ova, jedinoj ustrojstvenoj cjelini sastavljenoj od pripadnika Hrvatske vojske koja je pod stalnim izravnim zapovjedništvom NATO-a. Dio je 1. bojne veze NATO CIS grupe (NCISG), sastavnice Savezničkog zapovjedništva snaga za Europu (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE). Ključna je zadaća Bojne uspostava i održavanje komunikacijsko-informacijskog sustava razmjestivog zapovjedništva NATO-ovih snaga na području operacije, misije ili vojne vježbe te upravljanje njima. Iako je postrojba ustrojena nedavno (2014.), iza njezinih pripadnika velik je broj aktivnosti – od zapadne i istočne Europe preko Turske sve do Afganistana.

Što se tiče Trident Juncturea 18, DCM hrvatska je konstanta jer i ove godine sudjeluje na vježbi. Među ukupno 30 vojnika u odori s hrvatskom šarom koji su u Norveškoj, dvadesetak je pripadnika DCM-a i Bojne veze HKoV-a sa šest motornih i pet priključnih vozila. Smješteni su u gradu Rørosu u središnjoj Norveškoj, a njihova je glavna zadaća pružanje komunikacijsko-informacijske potpore zapovjednom mjestu LOPSCON-a (Local Operations Control – Nadzor lokalnih operacija) LANDCOM-a (Land Command – Zapovjedništvo kopnenih snaga) tijekom terenskog (LIVEX) dijela vježbe uz korištenje razmjestivog komunikacijsko-informacijskog sustava LINC-E2 te satelitskog sustava TSGT L. Koliko je njihov posao kompleksan pokazuje činjenica da su na sjeveru Europe još od 30. rujna, a planirano je da djeluju sve do 13. studenog.

Zapovjednik Združene logističke potporne skupine (Joint Logistics Support Group – JLSG) brigadni general Darko Pintarić (lijevo) u društvu zapovjednika vježbe Trident Juncture 2018 admirala Jamesa G. Foggoa

Osim vezista, Hrvatsku vojsku na ovogodišnjem Trident Junctureu zapaženo zastupaju i logističari na čelu s brigadnim generalom Darkom Pintarićem. Trenutačno raspoređen na dužnost u Združenom savezničkom zapovjedništvu snaga u Napulju (JFC Naples – Allied Joint Force Command Naples), u Norveškoj je zapovjednik Združene logističke potporne skupine (Joint Logistics Support Group – JLSG). Zapovjedništvo JLSG-a na čijem je čelu smješteno je u mjestu Sessvollmoenu na jugu Norveške. Riječ je o logističkoj skupini zaduženoj za organizaciju i osiguranje pokreta postrojbi, vozila i zaliha svih sudionika vježbe Trident Juncture 18, od njihova ulaska u Norvešku do odredišta, zatim opskrbu pojedinih elemenata snaga tijekom vježbe kao i povratak postrojbi nakon vježbe u matične baze. Uz generala Pintarića, na vježbi od rujna do prosinca sudjeluju i dvojica pripadnika Zapovjedništva za potporu: satnik Vedran Barić i satnik Tomislav Komjetan.

“Kao zapovjednik JLSG-a iznimno sam ponosan na važnu ulogu logistike u planiranju i provedbi vježbe, kao i na sve pripadnike Zapovjedništva i postrojbi JLSG-a koji stručno i odgovorno izvršavaju zadaće,” poručuje general Pintarić.

General Pintarić ističe i kako Logistička skupina vježbe, koju čini oko 1000 pripadnika, odražava pravi kolektivni duh NATO-a. “Već sad može se reći da je Logistička skupina uspješno izvršila svoju prvu zadaću, koja je podrazumijevala prihvat ljudstva, vozila i sve opreme snaga sudionika vježbe u određenim pomorskim i zračnim lukama, na željezničkim postajama i graničnim prijelazima te organizaciju njihove prehrane i smještaja, popune vozila gorivom, kao i organizaciju njihova transporta ili samohodnog premještanja do krajnjih odredišta u Norveškoj odakle su postrojbe počele terenski dio vježbe. U manje od mjesec dana najveći je dio snaga, veličine sedam brigada, istodobno, sinkronizirano i bez znatnijeg ometanja lokalnog stanovništva stigao na krajnja odredišta na norveškom kopnu kako je bilo i planirano. Logistika je pokazala i dokazala da je NATO sposoban brzo razmjestiti svoje snage u slučaju potrebe obrane bilo koje svoje članice. Također, i sam je NATO-ov koncept Združene logističke potporne skupine sad provjeren i dokazan. Naime, prvi se put u povijesti na ovaj način u praksi provode zadaće na teritoriju članice NATO-a u scenariju kolektivne obrane,” zaključuje general Pintarić.

Logistička skupina na vježbi sudjeluje od kolovoza do prosinca. Tijekom vježbe njezine se zadaće odnose na koordinaciju logističke potpore na najvišoj razini te skladištenje i distribuciju goriva do brigadnih logističkih postrojbi te transport i popunu helikoptera gorivom na isturenim terenskim lokacijama. Nakon vježbe njezina je zadaća organizacija i osiguranje koordinirane i sinkronizirane otpreme snaga iz Norveške. Još u kolovozu objavljen je na web-stranici JFC-a Naples tekst o pripremama logističara za Trident Juncture. Autorica natporučnica američkog zrakoplovstva Kylee Ashton napomenula je kako je stotinjak pripadnika Zapovjedništva na čelu s generalom Pintarićem odgovorno za više od 40 000 ljudi: “(…) iako se uloga JLSG-a čini neprimjetnom, skupina je u biti kralježnica vježbe.”   

Na vježbi sudjeluje i pripadnik OSRH bojnik Ivan Šoštarec. Uključen je u rad Zapovjedništva kopnene komponente snaga Sjever (Land Component Command Headqarters North – LCC HQ North), a inače je na radu u LANDCOM-u u Izmiru, u sklopu kojeg je i uključen u vježbu. Popis pripadnika OSRH na vježbi zaključuje časnički namjesnik Zdenko Karasek, koji od 20. listopada do 24. studenog sudjeluje kao nadzorni član (Watchkeeper) Združenog zapovjedništva namjenskih snaga (Joint Task Force Headqarters JTF HQ) u sklopu Međunarodnog združenog operativnog centra (Combined Joint Operations Center – CJOC).

U Bynesetu blizu Trondheima u središnjoj Norveškoj održan je 30. listopada Dan uvaženih gostiju, kojem je nazočio i načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov sa suradnicima. Oko 500 uzvanika, vojnih i civilnih nacionalnih i međunarodnih predstavnika, nazočilo je demonstraciji amfibijskog desanta uz potporu zrakoplovstva i kopnenih snaga.

General Šundov tom je prilikom pohvalio sve pripadnike Oružanih snaga RH koji sudjeluju na vježbi. Istaknuo je kako je ona potvrda da su saveznici jedinstveni i uvježbani u odvraćanju protivnika i obrani teritorija članica NATO-a u skladu s člankom 5. Sjevernoatlantskog ugovora. “Današnjom demonstracijom prikazane su sposobnosti provođenja operacija u svim domenama ratovanja,” zaključio je general Šundov.

Na Danu uvaženih gostiju general Šundov susreo se i s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom i zapovjednikom Savezničkog zapovjedništva za operacije (Allied Command Operations – ACO) i Američkog zapovjedništva za Europu (US European Command – US EUCOM) generalom Curtisom Scaparrottijem. General Šundov susreo se tijekom obilaska taktičko-tehničkog zbora naoružanja i vojne opreme 15 zemalja sudionica vježbe s pripadnicima Hrvatske vojske.

Pripremio Domagoj VLAHOVIĆ, Foto: NATO, OSRH