Iza neprijateljskih linija

Obuka iz preživljavanja, izbjegavanja, otpora i izvlačenja (Survival, Evasion, Resistance, Extraction – S.E.R.E.) označuje postupke koje vojna, ali u nekim uvjetima i civilna osoba treba poduzeti ako se nađe izolirana u području pod nadzorom protivnika, kako bi se na koncu uspješno vratila među prijateljske snage. Ovog je rujna u C razini doživjela svoje treće izdanje u OSRH…

Nakon vojarne “Josip Jović” u Udbini 2015. i vojnog vježbališta “Gakovo” kod Grubišnog Polja 2016. godine, poprište trećeg izdanja S.E.R.E. obuke razine C ove je godine bio vojni poligon “Cerovac” kod Karlovca. S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, Extraction), tj. preživljavanje, izbjegavanje, otpor i izvlačenje označuje postupke koje vojna, ali u nekim uvjetima i civilna osoba (policijski djelatnik, diplomatsko osoblje…) treba poduzeti ako se nađe izolirana u području pod nadzorom protivnika, kako bi se na koncu uspješno vratila među prijateljske snage. Obuka je u nadležnosti Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO), a rangira se s A, B ili C, ovisno o procjeni polaznikove izloženosti riziku od izolacije. Na poligonu je od 11. do 14. rujna bila provedena i obuka razine B, sa 16 sati teorije te 14 sati instruktorskih demonstracija i praktične obuke. Za Hrvatski vojnik uvijek je najatraktivnija C razina jer predviđa praktičnu obuku u divljini, gdje su polaznici izloženi najkompleksnijem scenariju i najvećim iskušenjima. Traži povišenu razinu vojničke obučenosti te psihofizičke spremnosti i sposobnosti. Sve završava 72-satnom vježbom u kojoj se polaznici ubacuju u simuliranu situaciju izolacije i zarobljeništva. Oblikom i sadržajem obuka slijedi NATO-ovu doktrinu PR (Personal Recovery).
Kako je riječ o još uvijek svježoj obuci u OSRH, Središte za međunarodne vojne operacije svake godine, temeljem naučenih lekcija spoznatih u suradnji s američkim partnerima (i ove je godine u organizaciji i provedbi obuke sudjelovao tim specijalista iz USAF-a), ubacuje neke nove momente u planiranje. Nakon dolaska naše ekipe na “Cerovac”, voditelj obuke bojnik Danko Vuk objasnio je za Hrvatski vojnik najzapaženiju novost: uvedena je međuvježba. Dakle, kad završi dio koji B i C razina imaju zajedno, polaznici B razine dobivaju certifikate i napuštaju obuku. Polaznici C razine nastavljaju međuvježbom, tj. prolaze kroz uvježbavanje vodećim putem koje traje otprilike 50 sati. Taj je dio glavna priprema za završnu vježbu.
Dakle, petorica polaznika odslušala su predavanja i prezentacije i prošla dio praktične obuke. Status im je potom promijenjen: umjesto prezimena na odorama su dobili kodne nazive – Alfa 1, 2, 3, 4 i 5 i tako ih se ubuduće i zvalo. Od njih je formiran tim koji je upućen u šumu sa zadaćom izviđanja rute te dostave vode i hrane na određenu točku iza protivničkih crta. No, tim je razbijen i svaki se Alfa našao sam u šumi. Vježbu smo posjetili upravo u početku međuvježbe pa smo imali priliku vidjeti kako se vojnici kao pojedinci snalaze u šumi, kakve si zaklone rade, kako paze na hranu i vodu, kako nastoje biti neprimijećeni, a sve to samo u običnoj odori te opremljeni čuturicom, nožem i plastičnom bocom koja služi za prikupljanje. Ipak, nisu to još ona poznata 72 sata izolacije, jer uz njih su još uvijek instruktori Odsjeka za tečajeve posebne namjene SMVO-a koji ih nastoje što više poučiti uoči teške završnice. Oni imaju podijeljene odgovornosti tijekom obuke i vježbe. Nadnarednik Zlatko Starešina zadužen je za segment preživljavanja i obuku opisuje kao izazov jer ne traži tek osvježavanje temeljnih vojničkih vještina poput maskiranja, taktičkog kretanja, reakcije na ugrozu ili izvlačenja ranjenika, nego i usavršavanje vještine preživljavanja. “Djeluju kao tim, no i individualno, pa zatim u binomu. Jako sam zadovoljan jer se u radu vidi velika motiviranost i profesionalnost. Zasad izvršavaju svaku zadaću koju stavljamo pred njih. Evo, možete vidjeti kako su napravili ovaj improvizirani kamp,” objašnjava nam dočasnik dok nam među mokrim grmljem i drvećem pokazuje skloništa i zamke koje su polaznici vješto napravili svojim skromnim alatom. Kišovito je, vlažno i to dodatno otežava uvjete. Zanimljivo je i da su instruktori prije obuke i sami prošli nešto slično jer su i oni boravili na poligonu “Cerovac” u akciji koju zovu Instruktorski tjedan. Tom prilikom odrede sve pozicije na kojima će se raditi i uvježbavaju sami sebe onim vještinama kojima će poučavati polaznike. “Ne stavljamo polaznike u situacije koje nismo i sami iskusili,” zaključuje nadnarednik Starešina.
Iako u provedbi obuke i dalje sudjeluju i predstavnici drugih cjelina, primjerice HRZ-a i PZO-a, ove je godine SMVO, tj. spomenuti Odsjek za tečajeve posebne namjene, na čijem je čelu bojnik Vuk, u tome preuzeo veći teret, s ciljem suženja odgovornosti i učinkovitijeg nadzora svih segmenata obuke.
Kakve će zaključke donijeti treća obuka C razine tek će se vidjeti. Prvi dojmovi stižu nakon 22. rujna, dakle, na dan izlaska ovog broja Hrvatskog vojnika, kad obuka i dobiva pečat koji daje završna vježba. Postoji intencija da se obuka proširi, tj. da u njoj sudjeluju i druge državne institucije. Jer, kao što smo spomenuli, izolacija u protivničkom okruženju nije nešto što se može dogoditi isključivo vojnicima.


Psiholozi iz USAF-a
U provedbi obuke, prvi put u OSRH, među pripadnicima američkog tima bili su i psiholozi iz USAF-a koji su uz kolege iz SMVO-a pratili i podupirali obuku, a cijelo vrijeme bio je nazočan ROLE-1 tim koji se brinuo o zdravstvenom stanju polaznika. Američki psiholozi o svojim su iskustvima održali prezentaciju i za ključno osoblje SMVO-a, dakle, izvan okvira same vježbe.


Tečajevi posebne namjene
Odsjek za tečajeve posebne namjene SMVO-a čine časnici za obuku i dočasnici-instruktori koji imaju završene odgovarajuće škole i tečajeve u institucijama članica NATO-a. Najmlađi instruktor desetnik Branimir Utković nedavno je u SAD-u uspješno završio obuku za rendžera.

Domagoj VLAHOVIĆ, Snimio: Tomislav BRANDT