Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (VI. dio)

U nastavku dokumenta Dnevnik rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA, za 31. ožujka 1991., koji govori o događajima na plitvičkom području navodi se, među ostalim, broj uhićenih, spominju se ranjeni te prenosi izjava predsjednika SO Knin Milana Babića da je “ustaška fašistička vojska napravila teror i masakr na Plitvicama”, i u kojoj najavljuje prekid suradnje i odnosa “SAO Krajine sa tzv. RH”, odnosno prekid svih “kontakata sa ovom ustaškom tvorevinom”:

-(Jovan) M. iz Strmice javio da se oko 30 Strmičana vratilo sa Plitvica i pričaju da su pripadnici MUP-a u bijelim maskirnim uniformama zauzeli skoro svaku kuću u Plitvicama. Ljudi su ogorčeni na JNA zbog toga što nije intervenisala. Traže da se podigne opštenarodni ustanak. […]

-Radio Zagreb u 19,00 sati:597

-3 oklopna kola JNA na raskrsnici u Mukinju, imaju bojevu municiju.

-U 05,00 jedinice MUP-a sa 3 OT, terenskim vozilima i autobusima naišle su na zasedu. U autobusu su 6-orica ranjena.

-Pri zauzimanju pošte u Plitvicama poginuo je 1 redarstvenik (Josip Jović).

-Posle podne izvršen uviđaj na mestu pucnjave.

-Prema Plitvicama uočeno 15 vozila JNA.

-Punkt na mostu kod Slunja drže rezervisti JNA.

-Uočeno dosta redarstvenika koji su verovatno mobilizirani.

-(Slavko) Degoricija: (Boško) Božanić (predsednik SO T. Korenica) odgovorio da on ne vlada situacijom nego Babić i Martić.

Na putu za Plitvice, prije Koranskog mosta, iz zasede je pucano na autobus. Dalje se nije putovalo vozilima nego su jedinice MUP-a razvijene u strelce osvajale teren. Plitvice su do 11,00 zauzete. Za sada ima 29 uhapšenih, 21 u civilnom odelu sa oružjem automatskim i PM, 8 uhapšenih je u specijalnim uniformama. Dvojica su iz rukovodstva SDS-a iz Vukovara.

-Goran Hadžić i Borivoje Savić, tajnik SDS-a iz Vukovara.

-Ranjeni: Ivaneža Desimir, Jakečić Dražen 1970., Peša Stanimir 1970., Kožul Karlo 1967., Lončar Damir 1969., Logić Tomislav 1961., Aga Zlatko, Horvatić Branko, Kovačević Jozo.

  1. – Rapajić Nikola iz Ličkog Petrovog Sela; 2. – Tintor Dalibor iz Knina, Radljevac; 3. – Svilar Luka iz Udbine

-M. Martić: Pripadnici SUP-a su se privremeno i iz taktičkih razloga povukli nakon što su pripadnicima MUP-a naneli velike gubitke. Među pripadnicima SUP-a SAOK nema mrtvih, ima nekolicina povređenih, a bilo je i milicionera koji su se u toku sukoba izgubili, odnosno izgubili vezu sa glavninom snaga, ali da su se i oni javili. Martić je demantovao vest HINE o pomoći JNA pripadnicima MUP-a. […]

Iz Vojnića – Mile Dakić regionalni odbor SDS-a za Baniju i Kordun.

“Reg. odbor SDS-a Banije i Korduna. Upad specijalaca RH na područje SAOK za koju se srpski narod plebiscitarno izjasnio, još je jedan od grubih napada na srpski narod Krajine. Zbog takvog nasilničkog i agresivnog napada odbor obavještava Predsjedništvo SFRJ, SSNO i vrhovništvo RH i zahtjeva:

1) Da se do 22,00 povuku sa srpske teritorije sve snage MUP-a RH.

2) Da pripadnici JNA zaštite goloruki srpski narod na području Krajine.

3) Da predsjedništvo SFRJ provede naredbu o razoružavanju paravojnih jedinica.

4) Da se svi pohapšeni srpskog naroda puste na slobodu i da se svi ranjeni prebace na VMA u Beogradu.

5) Ukoliko se ovi uslovi ne ispune do 22,00, sav srpski narod sa područja SAOK biti će mobiliziran i stavljen u odbranu suvereniteta Krajine.

Saopštenju se pridružuje glavni odbor Jugoslavenske samostalne demokratske stranke i njeni članovi sa područja Korduna i Banije.

Sutra (01. 04. 1991. g.) u 11,00 u Titovoj Korenici zakazan je sastanak SNV. Objavio je SRK u ime M. Babića i Izvršnog vijeća SAOK.

-M. Babić, predsednik SO Knin:

‘[…] Nažalost i pored toga što je JNA i Predsedništvo SFRJ obećalo da će garantovati red i mir, da će sprečiti oružane sukobe i bratoubilački rat, suočeni smo sa agresijom hrvatske vojske na srpsko stanovništvo i na legalne organe, na integritet SO Titove Korenice i SAO Krajine. Zahtjevaćemo, energično, od federalnih organa da se povede istraga i da se krivci kazne. Sa naše strane više nema nikakvog kontakta, nikakve saradnje ni odnosa sa tzv. RH. SAO Krajina prekinuće sve kontakte sa ovom ustaškom tvorevinom. […] Jutros u 08,00 sati dobio sam obaveštenje da je Predsedništvo Jugoslavije naredilo intervenciju Armije da se spreči krvoproliće. Od jutros, od šest sati do sada, četiri sata poslije podne, osam sati je prošlo prije nego što je Armija intervenisala i to tada kada je MUP, kada je ustaška fašistička vojska napravila teror i masakr na Plitvicama. To je nedopustivo i to je neoprostivo. U ovom trenutku ne znaju se tačno gubici. Ima dosta gubitaka. Ima poginulih i dosta je nestalih. Krajina će se braniti u svojim granicama.’

-Vijesti radio Knina: […] 3.- Povodom događaja u Plitvicama za 18,00 je zakazana hitna sednica Predsedništva SFRJ. […] 5.-Savezni sekretar za UP po saznanju o sukobu u Plitvicama odmah je uputio grupu radnika SSUP-a u Plitvice. […] 7.-Udruženje Srba iz BiH u Srbiji traži hitno povlačenje snaga MUP-a iz Plitvica. […]”

Ante NAZOR